Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Kategori: WHO

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2022 WHO içme suyu standartları 4. Baskı

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

İçme Suyundaki Sertlik

WHO İçme Suyu Kalitesi Yönergelerinin Geliştirilmesi İçin Arka Plan Belgesi 1. GENEL TANIM 1.1 Kimlik Su sertliği, suyun sabunla reaksiyona girme kapasitesinin geleneksel ölçüsüdür; sert su, köpük oluşturmak için önemli ölçüde daha fazla sabun gerektirir. Sert su genellikle kaplarda, örneğin ...

İçme Suyundaki Toplam Çözünmüş Katılar TDS

DSÖ İçme Suyu Kalitesi Kılavuzları’nın Geliştirilmesine Yönelik Arka Plan Belgesi Önsöz DSÖ ve üye devletlerinin temel hedeflerinden biri, “gelişim aşamaları ve sosyal ve ekonomik koşulları ne olursa olsun tüm insanların yeterli miktarda güvenli içme suyuna erişim hakkına sahip olmasıdır.” DSÖ’nün ...

İçme Suyundaki Temel Besin Maddeleri ve Kimyasal Bileşenler

İçme suyundaki inorganik kimyasalların büyük bir kısmı, doğal olarak meydana gelir. Bu kimyasallar, suyun kaya ve toprakla etkileşimi sonucu, jeolojik ortamın, iklim koşullarının etkisi altında elde edilir. Ancak, içme suyunun kimyasal bileşimi üzerinde sanayi faaliyetleri, yerleşim alanları, tarım uygulamaları ve ...

1. Giriş

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan İçme Suyu Kalitesi Kılavuzlarının temel amacı, halk sağlığının korunmasıdır. Kılavuzlar, içme suyunun güvenliğini tehlikeye atabilecek tehlikelerden kaynaklanan riski yönetmek için WHO’nun önerilerini sunar. Bu öneriler, atık, hava, gıda ve tüketici ürünleri gibi diğer maruz ...

1.1 Genel Hususlar ve İlkeler

İçme suyunun kirlenmesi ile ilgili hastalıklar, insan sağlığı üzerinde önemli bir yük oluşturmaktadır. İçme suyu kalitesini iyileştirmek için yapılan müdahaleler sağlığa önemli faydalar sağlar. Kılavuzlar, suyun tehlikeli bileşenlerini kontrol ederek içme suyu kaynaklarının güvenliğini sağlayacak risk yönetimi stratejilerinin geliştirilmesini ve ...

1.2 Güvenli İçme Suyu Yönetiminde Roller ve Sorumluluklar

Önleyici yönetim, içme suyu güvenliğini sağlamanın tercih edilen yaklaşımıdır ve havzadan ve kaynaktan tüketiciler tarafından kullanımına kadar içme suyu kaynağının özelliklerini hesaba katmalıdır. İçme suyu kalitesi yönetiminin birçok yönü genellikle su tedarikçisinin doğrudan sorumluluğu dışında olduğundan, su döngüsünün belirli alanlarından ...

1.3 Kılavuzlara yönelik destekleyici kaynaklar

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayımlanan İçme Suyu Kalite Yönergeleri, kapsamlı bir belge olup, güvenli içme suyu temini için gerekli çerçeveyi sağlar. Ancak Yönergeler tek başına yeterli değildir ve etkili bir şekilde uygulanabilmeleri için ek bilgilere ve kaynaklara ihtiyaç vardır. ...

2. Yönergeleri Uygulama için Kavramsal Çerçeve

Güvenli içme suyu sağlamanın temel ve en önemli gereksinimi, Yönergelere dayalı bir “güvenli içme suyu çerçevesi” uygulamasıdır. Bu çerçeve, su kalitesinin yönetimi için önleyici, risk temelli bir yaklaşım sunar. Yönergeler tarafından belirlenen sağlık hedefleri, yeterli ve uygun şekilde yönetilen sistemler ...

2.1 İçme Suyu Güvenliği için Sağlık Temelli Hedefler

Sağlık temelli hedefler, içme suyu güvenlik çerçevesinin temel bir bileşenidir. Bir yüksek düzey sağlık otoritesi tarafından, su tedarikçileri ve etkilenen topluluklar dahil olmak üzere diğerleriyle istişare halinde belirlenmelidirler. Toplam su ve sağlık politikasının bir parçası olarak, su kalitesinin su kaynaklı ...

2.2 İçme Suyu Güvenlik Planları (WSP’ler)

İçme suyundaki mikrobiyal ve kimyasal kalitenin genel kontrolü, uygulandığında patojen sayısının ve kimyasalların konsantrasyonlarının halk sağlığı için ihmal edilebilir bir risk oluşturmasını ve suyun tüketiciler tarafından kabul edilebilir olmasını sağlayan sistem koruması ve proses kontrolü için temel oluşturan yönetim planlarının ...

2.3 İçme Suyu Gözetimi

Gözetleme kuruluşları, içme suyu kalitesinin ve halk sağlığı güvenliğinin tüm yönlerinin bağımsız (dışarıdan) ve periyodik incelemesinden sorumludur ve su kaynaklı hastalık salgınlarına veya halk sağlığına yönelik diğer tehditlere neden olan kirlenme olaylarına müdahale etmek ve düzeltmek için soruşturma yapma ve ...

2.4 İçme Suyu Kalitesinin Doğrulanması

İçme suyu güvenliği, uygun şekilde seçilmiş belirleyiciler kullanılarak kontrol önlemlerinin etkinliğini izleyen bir WSP’nin uygulanmasıyla sağlanır. Bu operasyonel izlemeye ek olarak, son bir kalite doğrulaması gereklidir. Doğrulama, içme suyu temininin performansının sağlık temelli hedefler tarafından belirtilen belirtilen hedeflere uyumlu olup ...

2.5 Öncelikli Kaygıları Belirleme

Bu Kılavuzlar, dünya çapındaki ülkelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla içme suyundaki çok sayıda potansiyel bileşeni kapsamaktadır. Ancak genel olarak, herhangi bir durumda halk sağlığı açısından endişe duyulan yalnızca birkaç bileşen olacaktır. Ulusal düzenleyici kurumun ve yerel su otoritelerinin, yerel koşullara ...

2.6 İçme Suyu Kalitesi Standartlarının Geliştirilmesi

Bu Kılavuzlar için belirlenen sağlık temelli hedefler, sayısal kılavuz değerleri ve diğer hedefler, zorunlu limitler olarak düşünülmemelidir, ancak ulusal veya bölgesel sayısal içme suyu kalitesi standartlarının geliştirilmesi için bilimsel çıkış noktası olarak sağlanır. Evrensel olarak uygulanabilir tek bir yaklaşım yoktur ...

2.7 İçme Suyu Yönetmelikleri, Destekleyici Politikalar ve Programlar

İçme suyu kalitesi yönetmeliklerine, politikalarına ve programlarına önleyici risk yönetimi ve önceliklendirme yaklaşımı dahil edilmesi şunları sağlayacaktır: Bu yaklaşımın faydaları şunlardır: 2.7.1 İçme Suyu Yönetmelikleri Bu Kılavuzlarda özetlenen ilkelerle uyumlu ulusal içme suyu kalitesi yönetmelikleri şunları sağlayacaktır: İçme suyu kalitesi ...

3 Sağlık Temelli Hedefler

Sağlık temelli hedefler, güvenlik yargısına ve su kaynaklı tehlikelerin risk değerlendirmelerine dayanarak belirlenen ölçülebilir sağlık, su kalitesi veya performans hedefleridir. Bu Kılavuzlar, her türlü tehlike ve su kaynağı için geçerli olan dört farklı sağlık temelli hedef türünü açıklamaktadır: Bu hedefler, ...

3.1 Sağlık Temelli Hedeflerin Belirlenmesi

Sağlık temelli hedeflerin kullanımı, her gelişmişlik düzeyindeki ülkede geçerlidir. Etkili sağlık koruma ve iyileştirme sağlamak için, hedeflerin gerçekçi, ölçülebilir, bilimsel verilere dayalı, yerel koşullara (ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel koşullar dahil) ve finansal, teknik ve kurumsal kaynaklara uygun olması gerekir. ...

3.3 Sağlık Temelli Hedef Türleri

Sağlık temelli hedeflerin niteliği ve tipik uygulamaları Tablo 3.2’de sunulmaktadır. Sağlık temelli hedefler, geliştirilmeleri ve uygulanmaları için gereken kaynak miktarı ile risk yönetimi eylemlerinin halk sağlığı yararlarının ne kadar kesin bir şekilde tanımlanabileceği açısından önemli ölçüde farklılık gösterir. En hassas ...

4 Su Güvenlik Planları

Bir içme suyu kaynağının güvenliğini sürekli olarak sağlamanın en etkili yolu, su kaynağının havzasından tüketiciye kadar tüm adımları kapsayan kapsamlı bir risk değerlendirmesi ve risk yönetimi yaklaşımı kullanmaktır. Bu Kılavuzlarda, bu tür yaklaşımlar su güvenlik planları (WSP) olarak adlandırılır. WSP ...