Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

9 Radyolojik Yönler

İçme suyu, insan sağlığı için risk oluşturabilecek radyoaktif maddeler (“radyonüklidler”) içerebilir. Bu riskler, içme suyunda bulunabilecek mikroorganizmalar ve kimyasallardan kaynaklanan risklere kıyasla normalde küçüktür. Aşırı durumlarda hariç, içme suyundaki radyonüklidlerin yutulmasından kaynaklanan radyasyon dozu, diğer radyasyon kaynaklarından alınan miktarın çok ...

9.2 Tarama Seviyeleri ve Rehber Seviyeleri için Gerekçe

Mevcut Kılavuzlar, Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu (ICRP) tarafından halkın uzun süreli radyasyon maruziyeti durumlarında önerilen yaklaşıma dayanmaktadır. ICRP’ye göre, planlı maruziyet durumlarında (bkz. Boks 9.2), bireysel dozun uzun süreli bileşenini herhangi bir yılda 0,1 mSv ile sınırlamak ihtiyatlıdır (ICRP, 2000). ...

9.3 Erimiş radyonüklidler için izleme ve değerlendirme

İçme suyundaki radyonüklidlerden kaynaklanan sağlık risklerini kontrol etmek için önerilen değerlendirme metodolojisi Şekil 9.2’de gösterilmiştir ve Kutusu 9.4’te özetlenmiştir. 9.3.1 İçme Suyu Kaynaklarının Tarama İşi İçme suyundaki bireysel radyonüklidleri tanımlamak ve konsantrasyonlarını belirlemek zaman alıcı ve masraflı olabilir. Çoğu durumda, ...

9.4 İçme Suyunda Genel Olarak Bulunan Radyonüklidler için Rehber Seviyeleri

Tablo 9.2’de, içme suyu kaynaklarında en sık tespit edilen doğal ve insan yapımı radyonüklidler ile geçmiş nükleer acil durumlarından kaynaklanan uzun süreli maruziyet durumları için potansiyel olarak ilgili insan yapımı radyonüklidler için belirlenen rehber seviyeleri sunulmaktadır. Yetişkinler için ilgili doz ...

9.5 Analiz Yöntemleri

9.5.1 Brüt Alfa ve Brüt Beta Aktivite Konsantrasyonlarının Ölçülmesi İçme suyunu brüt alfa ve brüt beta aktiviteleri (radon ve diğer uçucu radyonüklidler dahil değil) açısından analiz etmek için en yaygın yöntem, bilinen bir hacimdeki numunenin kuruluğa kadar buharlaştırılıp artıktaki aktiviteyi ...

9.6 Düzeltici Önlemler

Bireysel Doz Kriterisi (IDC) olan 0,1 mSv/yıl sürekli olarak aşılırsa, düzenleyici otoritenin dozu azaltmak için elindeki seçenekler incelenmelidir. Düzeltici önlemler düşünülürken, dikkate alınan herhangi bir strateji öncelikle haklı çıkarılmalıdır (yani net bir fayda sağlar). Radyasyon maruziyet durumunu değiştiren herhangi bir ...

9.7 Radon

9.7.1 Havada ve Suda Radon Uranyum, radyum ve radon suda çözünür. Göller ve nehirler gibi yüzey sularında bulunan radon, kayaların ve toprakların üzerinden geçerken karıştırma yoluyla kolayca dış havaya salınır. Kuyu ve sondajlardan elde edilen yeraltı suları genellikle yüzey sularından ...

9.8 Risk İletişimi

9.8.1 Sonuçların Raporlanması Her numune için analitik sonuçlar aşağıdaki bilgileri içermelidir: 1Radyum-226 bakımından zengin sular için depolama etkili değildir çünkü bu gibi durumlarda radon, ana radyum-226’nın bozunması yoluyla sürekli olarak üretilir; Radon, süresine bakılmaksızın depolama süresi boyunca genellikle radyum-226 ile ...