Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

8 Kimyasal Açıdan Görüşler

İçme suyunda bulunan çoğu kimyasal, aylara yayılan kısa süreli maruziyetten ziyade, yıllarca sürekli maruziyet sonrası sağlık açısından endişe yaratır. Temel istisna nitrattır. Tipik olarak, su kalitesindeki değişiklikler, örneğin kirli depolama alanlarından akan yüzey sularına veya yeraltı sularına aralıklı olarak deşarj ...

8.1 İçme Suyundaki Kimyasal Tehlikeler

Birkaç kimyasal kirleticinin, içme suyu yoluyla uzun süreli maruziyet sonrası insanlarda olumsuz sağlık etkilerine neden olduğu kanıtlanmıştır. Ancak, bu, çeşitli kaynaklardan içme suyuna ulaşabilecek kimyasalların çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Burada ele alınan maddeler olası sağlık etkileri açısından değerlendirilmiş ve ...

8.2 Kimyasal Kılavuz Değerlerinin ve Sağlık Temelli Değerlerin Türetilmesi

Bir kimyasal bileşenin kılavuz değeri veya sağlık temelli değer türetilmesi gerekip gerekmediğine karar vermek için aşağıdaki kriterlerden biri karşılanmalıdır: İçme suyundaki birçok kimyasal bileşen için kılavuz değerleri türetilmiştir. Bir kılavuz değeri, normal olarak, bir ömür boyu tüketim boyunca herhangi bir ...

8.3 Analitik Ulaşılabilirlik

Daha önce de belirtildiği gibi, kılavuz değerleri makul bir şekilde ölçülemeyen maddelerin konsantrasyonlarında belirlenmez. Bu gibi durumlarda, geçici kılavuz değerleri makul analitik limitlerde belirlenir. Bu bölümde ve Ek 4’te verilen rehberlik, okuyucuların belirli koşullar için uygun analitik yöntemleri seçmelerine yardımcı ...

8.4 Arıtma

Daha önce de belirtildiği gibi, makul bir şekilde uygulanabilir arıtma ile sağlık temelli bir kılavuz değerine ulaşılamıyorsa, kılavuz değer geçici olarak belirlenir ve arıtma yoluyla makul bir şekilde ulaşılabilecek konsantrasyonda ayarlanır. İçme suyunun toplanması, arıtılması, depolanması ve dağıtımı, tüketiciler için ...

8.5 Kaynak kategorisine göre bireysel kimyasallar için kılavuz değerler

8.5.1 Doğal Olarak Meydana Gelen Kimyasallar İçme suyunda doğal olarak oluşan kimyasalların birçok kaynağı vardır. Tüm doğal sular çeşitli inorganik ve organik kimyasallar içerir. İnorganik kimyasallar, suyun sızdığı veya üzerinde aktığı kayalardan ve topraktan gelir. Organik kimyasallar, bitki materyalinin parçalanmasından ...

8.7.1 Müdahale Tetikleyicileri

Kimyasal kirlenme nedeniyle içme suyunda yaşanan acil durumlarda harekete geçmeyi gerektiren çeşitli durumlar olabilir. Bu tetikleyiciler arasında şunlar yer alır: Bu tetikleyicilerden herhangi biriyle karşılaşılması durumunda, içme suyu yetkililerinin derhal harekete geçerek sorunun kaynağını belirlemeleri, gerekli müdahaleyi yapmaları ve halkı ...

8.7.2 Olayın araştırılması

Kimyasal kirlenme kaynaklı içme suyu acil durumları her zaman kendine özgüdür. Bu nedenle, alınacak müdahale kararını vermek için olaya ilişkin bazı önemli gerçeklerin tespit edilmesi gerekir. Bu gerçekler şunlardır: Bu soruların cevapları netleşmeden, alınacak en doğru ve etkili müdahale kararını ...

8.7.4 Halkın Bilgilendirilmesi

Kimyasal kirlilik nedeniyle içme suyu acil durumlarda halkın doğru ve zamanında bilgilendirilmesi büyük önem taşır. İnsanlar kirlilik hakkında medyadan, kendi duyularından ya da informal ağlardan haberdar olabilirler. Böyle durumlarda içme suyuna güvensizlik ortamı oluşması, tüketicileri daha az güvenli alternatif kaynaklara ...

8.7.5 Halk Sağlığı ve Bireysel Sağlık Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

Kimyasal bir limit değerin aşılmasının halk ve bireysel sağlık açısından önemini değerlendirirken şu hususlara dikkat edilmelidir: Limit Değerlerinin Türetilmesine Dayanak Olan Bilgiler Kimyasal kirleticiler için limit değerlerin türetilmesi 8.2. bölümde ele alınmaktadır. Limit değerlerin çoğu, Günlük Toler edilebilir Alım Miktarı ...

8.7.6 Uygun Müdahalenin Belirlenmesi

Uygun müdahalenin belirlenmesi, çeşitli risklerin dengeleneceği anlamına gelir. Tüketicilere su temini kesintisi ciddi bir adımdır ve evde depolanan içme suyunun patojenlerle kirlenmesi ve hijyen ve sağlık koruma amaçlı kullanımın sınırlandırılması ile ilgili risklere yol açabilir. “İçmeyin” uyarısı verilmesi, duş almak ...

8.7.7 Tüketici Kabullenebilirliği

Acil bir durumda, normalde arzu edilenlerden daha yüksek konsantrasyonlarda bir madde içeren suyu temin etmek, sağlığa aşırı bir risk oluşturmayabilir, ancak su tüketiciler tarafından kabul edilemez olabilir. Kaza sonucu içme suyu kaynaklarını kirletebilen bazı maddeler, tat veya koku ile ilgili ...

8.7.8 Düzeltici önlem almak, tekrarı önlemek ve su güvenlik planını güncellemek

Bir olayın kaydedilmesi, alınan kararlar ve bunların gerekçeleri, bir olayla başa çıkmanın önemli parçalarıdır. Bölüm 4’te ele alınan su güvenlik planı, deneyim ışığında güncellenmelidir. Bu, bir olay sırasında tespit edilen sorunlu alanların düzeltilmesini sağlamayı içerir. Mümkün olduğunda, olayın nedeninin tekrarını ...

8.7.9 Karışımlar

Bir kimyasal sızıntı, potansiyel olarak sağlık açısından endişe verici birden fazla kirletici içerebilir (bkz. bölüm 8.2.8). Bu gibi durumlarda, mevcut maddelerin etkileşimde olup olmadığını belirlemek önemlidir. Maddelerin benzer bir etki mekanizmasına veya çalışma tarzına sahip olduğu durumlarda, bunları katkısal olarak ...

8.7.10 Su Kullanmama Tavsiyeleri

Su kaynatma tavsiyeleriyle (bkz. bölüm 7.6.1) birçok ortak nokta paylaşsa da su kullanmama tavsiyeleri daha az yaygındır. Her ikisi de ciddi önlemlerdir ve yalnızca bir tavsiyenin önemli bir halk sağlığı riskini azaltmak için gerekli olduğuna dair kanıt olduğunda uygulanmalıdır. Alternatif ...