Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

6 Özel Durumlarda Rehberlerin Uygulanması

Bu Rehberler, boru hatlarıyla dağıtılan ve topluluk kaynaklarından temin edilen içme suyunun güvenliğini sağlamak için genel olarak uygulanabilir bir yaklaşım sunmaktadır. Bu bölüm, Rehberlerin bazı sık karşılaşılan durumlarda uygulanmasını ve her durumda dikkate alınması gereken özel sorunları açıklamaktadır. Bölümler tek ...

6.1 İklim Değişikliği: Su Kıtlığı, Şiddetli Yağmur ve Aşırı Olaylardan Artan Tehditler

Bölgesel veya yerel kuraklıklar ve şiddetli yağış olayları ve seller her zaman meydana gelmiştir, ancak insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak sıklıkları ve bazı durumlarda şiddeti artmaktadır. Su tedarikçileri ve düzenleyiciler için, bu aşırı hava olaylarını öngörmek ve planlamak, ...

6.2 Yağmur Suyu Toplama

Yağmur suyu toplama, ev düzeyinde yaygın olarak uygulanmaktadır, ancak giderek daha büyük topluluk ölçeğinde kullanılmaktadır. Yağmur suyu, bazı durumlarda önemli bir içme suyu kaynağı sağlayabilir ve ayrıca arsenik ve florür gibi sağlık açısından endişe verici kontaminantların seviyelerini düşürmek için diğer ...

6.3 Su Otomatları

Su otomatları, kaynakların yetersizliği veya altyapının eksikliği nedeniyle uygun miktarda güvenli içme suyuna erişimin sınırlı olduğu dünyanın birçok yerinde yaygındır. Su otomatları gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın olsa da, gelişmiş ülkelerde de görülmektedir. Bu Rehberler kapsamında, su otomatları, özel şahısların ...

6.4 Toplu Su Temini

Toplu su kaynakları, arıtılmış veya arıtılmamış su olabilir, ancak genellikle bu tür kaynakların sağlanmasında sınırlı veya hiç seçenek yoktur. Genellikle yüzey suyu olan büyük bir ham su kaynağını kontrol eden tek bir kurum veya şirket tarafından sağlanabilir ve bir veya ...

6.5 Tuzdan Arındırma Sistemleri

Su arıtma, acı ya da tuzlu yüzey sularından ve yeraltı sularından tuzları uzaklaştırarak, insan tüketimi veya diğer amaçlar için uygun hale getirmek için kullanılan bir işlemdir. Nüfus artışı, su kaynaklarının aşırı kullanımı ve iklim değişikliğinin neden olduğu tatlı su kıtlığı ...

6.6 İçilebilir Su Tekrar Kullanımı Sistemleri

Arıtılmış Atık Suyun Kaynağı Olarak Tekrar Kullanım Uygun şekilde arıtılmış atık suyun içilebilir olarak tekrar kullanılması, iklim değişikliğinin etkilerinden büyük ölçüde bağımsız bir içme suyu kaynağını temsil eder. Tıpkı su arıtma gibi, nüfus artışı, su kaynaklarının aşırı kullanımı ve iklim ...

6.7 Çift Borulu Su Temin Sistemleri

Bazı yerlerde, şebeke içme suyu ile beslenen evler ve binalar, içilebilir olmayan amaçlar için alternatif bir kaynaktan da boru hatları aracılığıyla su alabilirler. Bu, çift borulu su temin sistemi oluşturur. Alternatif su kaynağı genellikle içilebilir olmayan amaçlar (örneğin tuvaletler, çamaşır ...

6.8 Acil Durumlar ve Afetler

Temiz Suyun Önemi Acil durumlarda ve afetlerde, yeterli sanitasyonun yanı sıra, tüketim ve uygun hijyen için temiz su en önemli halk sağlığı ihtiyaçlarından biridir. En büyük su kaynaklı sağlık riski, yetersiz sanitasyon, hijyen ve içme suyu kaynaklarının korunmasının sonucu olarak ...

6.9 Geçici Su Tesisatları

Birçok su kaynaklı hastalık salgını, planlı mevsimlik veya süreli etkinlikler (örneğin festivaller, pazarlar ve yaz kampları) için dağıtılan su temin sistemleri olan geçici su tesisatlarının kötü yönetimi ve tasarımından kaynaklanmıştır. Tatil beldeleri için su teminleri, kalıcı teminler olduklarından kapsam dışıdır, ...

6.10 Binalar

Binalardaki içme suyu tesisatları önemli bir kirlenme kaynağı olabilir ve bu sistemlerin kötü yönetimi, hastalık ve rahatsızlık salgınlarına katkıda bulunmuştur. İçme suyu güvenliğini sağlamada karşılaşılan zorluklardan biri, binalardaki içme suyu kalitesinin kontrolü için gerekli birçok eylemin sorumluluğunun genellikle içme suyu ...

6.11 Sağlık tesisleri

Sağlık Tesislerinde İçme Suyu Güvenliği Sağlık tesisleri, hastaneler, sağlık merkezleri ve hospisleri, konut bakımı, diş hekimliği klinikleri ve diyaliz ünitelerini içerir. Bu tesislerdeki içme suyu, kişisel hijyen dahil olmak üzere her türlü evsel kullanım için ve insan tüketimi için uygun ...

6.12 Seyahat Halinde Güvenli İçme Suyu

Seyahat edenler için hastalık yapan mikroorganizmalara maruz kalmanın en yaygın kaynakları, kirli içme suyu ve kirli su ile yıkanmış yiyeceklerdir. İshal, su kaynaklı enfeksiyonun en yaygın semptomudur ve tüm seyahat edenlerin %20-%50’sini veya yılda yaklaşık 10 milyon kişiyi etkiler. Vakalar, ...

6.13 Uçaklarda ve Havaalanlarında İçme Suyu Güvenliği

Uçaklarda ve havalimanlarında içme suyu güvenliği çok önemli bir konudur. Kirli su, insanlar ve hayvanlar arasında enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasında önemli bir faktör olabilir. Bu nedenle, havalimanlarının Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne (2005) uyması ve uygun düzenleyici kurum tarafından onaylı bir kaynaktan içilebilir ...

6.14 Gemiler

Suyun gemilerde bulaşıcı hastalıkların taşınmasında bir araç olarak önemi açıkça belgelenmiştir. Genel olarak, en büyük mikrobiyal riskler, insan ve hayvan dışkısıyla kirlenmiş suyun yutulmasıyla bağlantılıdır. Bununla birlikte, gemilerde kirli toplu suyun limandan gemiye alınması, gemideki çapraz bağlantılar veya uygun olmayan ...

6.15 Şişelenmiş içme suyu

Şişelenmiş su ve konteynerlerde su, hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak bulunur. Tüketiciler, tat, kolaylık veya moda gibi nedenlerle şişelenmiş içme suyu satın alırlar, ancak güvenlik ve potansiyel sağlık yararları da önemli hususlardır. Su, teneke kutular, laminat ...

6.16 Gıda üretimi ve işleme

Gıdanın üretimi ve işlenmesinde kullanılan suyun çeşitli amaçları farklı su kalitesi gereksinimlerine sahiptir. Kullanım alanları arasında sulama ve hayvanlara su verme, bir bileşen olarak veya yiyecekleri yıkamak veya “tazelemek” (örneğin, marketlerde salata sebzelerine püskürtme, fileto balıkların temizlenmesi) ve su ile ...