Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

Toplam Koliform Bakterileri

Genel Tanım Toplam koliform bakterileri, aerobik ve fakültatif anaerobik, Gram-negatif, spor oluşturmayan basillerden oluşan geniş bir gruptur. Bu bakteriler, 24 saat boyunca 35-37°C’de yüksek safra tuzu konsantrasyonlarında laktozu fermente ederek asit veya aldehit üretimi ile karakterizedirler. Escherichia coli ve termotolerant ...

Escherichia coli ve ısıya dayanıklı koliform bakteriler

Genel Tanım 44-45°C’de laktozu fermente edebilen toplam koliform bakterileri, termotolerant koliformlar olarak bilinir. Çoğu suda baskın cins Escherichia’dır, ancak bazı Citrobacter, Klebsiella ve Enterobacter türleri de termotoleranttır. Escherichia coli, triptofandan indol üretme yeteneği veya β-glukuronidaz enzimini üretme yoluyla diğer termotolerant ...

Heterotrofik Plaka Sayımları (HPC)

Genel Tanım HPC ölçümü, mikroorganizmaların zengin besin ortamında, inhibitör veya seçici maddeler olmadan, belirli bir inkübasyon süresi boyunca ve belirli bir sıcaklıkta büyüme yeteneğine dayanarak, bakteriler ve mantarlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki heterotrofik mikroorganizmayı tespit eder. HPC testi ...

Bağırsak Enterokokları

Genel Tanım Bağırsak enterokokları, Streptococcus cinsinin türlerini içeren daha geniş fekal streptokoklar grubunun bir alt grubudur. Bu bakteriler Gram-pozitif olup, sodyum klorüre ve alkali pH seviyelerine karşı nispeten toleranslıdırlar. Fakultatif anaerobiktirler ve tek tek, çiftler halinde veya kısa zincirler halinde ...

Clostridium perfringens

Genel Tanım Clostridium spp., Gram-pozitif, anaerobik, sülfit-indirgeyici basillerdir. Su ortamlarındaki olumsuz koşullara karşı olağanüstü dirençli sporlar üretirler. Bu koşullar arasında UV ışınımı, aşırı sıcaklık ve pH değerleri, klorlama gibi dezenfeksiyon işlemleri bulunur. Cinsin karakteristik türü olan C. perfringens, insanlarda ve ...

Coliphageler

Genel Tanım Anahtar Noktalar: Coliphagelerin İndikatör Değeri Coliphageler, insan virüsleri ile birçok ortak özellik paylaşır. Bu özellikler arasında kompozisyon, morfoloji, yapı ve çoğalma modu sayılabilir. Bu nedenle, coliphageler su ortamlarındaki enterik virüslerin davranışlarını ve arıtma, dezenfeksiyon işlemlerine duyarlılıklarını değerlendirmek için ...

Bacteroides fragilis Fajları

Genel Tanım Anahtar Noktalar: Bacteroides fragilis Fajlarının İndikatör Değeri Bacteroides fragilis fajları, fekal madde ile özel ilişkileri ve olağanüstü çevresel dayanıklılıkları nedeniyle, fekal kirliliğin potansiyel bir göstergesi olarak önerilmiştir. Özellikle B. fragilis HSP40 fajları sadece insan dışkısında bulunur ve bu ...

Enterik Virüsler

Genel Tanım Enterik virüsler, insan gastrointestinal sistemini enfekte eden ve esas olarak fekal-oral yolla bulaşan virüslerin bir grubudur. Bu grubun bilinen üyeleri arasında enterovirüsler, astrovirüsler, enterik adenovirüsler, ortoreovirüsler, rotavirüsler, kalisivirüsler ve hepatit A ve E virüsleri bulunur. Enterik virüsler, dünya ...