Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

2. Yönergeleri Uygulama için Kavramsal Çerçeve

Güvenli içme suyu sağlamanın temel ve en önemli gereksinimi, Yönergelere dayalı bir “güvenli içme suyu çerçevesi” uygulamasıdır. Bu çerçeve, su kalitesinin yönetimi için önleyici, risk temelli bir yaklaşım sunar. Yönergeler tarafından belirlenen sağlık hedefleri, yeterli ve uygun şekilde yönetilen sistemler ...

2.1 İçme Suyu Güvenliği için Sağlık Temelli Hedefler

Sağlık temelli hedefler, içme suyu güvenlik çerçevesinin temel bir bileşenidir. Bir yüksek düzey sağlık otoritesi tarafından, su tedarikçileri ve etkilenen topluluklar dahil olmak üzere diğerleriyle istişare halinde belirlenmelidirler. Toplam su ve sağlık politikasının bir parçası olarak, su kalitesinin su kaynaklı ...

2.2 İçme Suyu Güvenlik Planları (WSP’ler)

İçme suyundaki mikrobiyal ve kimyasal kalitenin genel kontrolü, uygulandığında patojen sayısının ve kimyasalların konsantrasyonlarının halk sağlığı için ihmal edilebilir bir risk oluşturmasını ve suyun tüketiciler tarafından kabul edilebilir olmasını sağlayan sistem koruması ve proses kontrolü için temel oluşturan yönetim planlarının ...

2.3 İçme Suyu Gözetimi

Gözetleme kuruluşları, içme suyu kalitesinin ve halk sağlığı güvenliğinin tüm yönlerinin bağımsız (dışarıdan) ve periyodik incelemesinden sorumludur ve su kaynaklı hastalık salgınlarına veya halk sağlığına yönelik diğer tehditlere neden olan kirlenme olaylarına müdahale etmek ve düzeltmek için soruşturma yapma ve ...

2.4 İçme Suyu Kalitesinin Doğrulanması

İçme suyu güvenliği, uygun şekilde seçilmiş belirleyiciler kullanılarak kontrol önlemlerinin etkinliğini izleyen bir WSP’nin uygulanmasıyla sağlanır. Bu operasyonel izlemeye ek olarak, son bir kalite doğrulaması gereklidir. Doğrulama, içme suyu temininin performansının sağlık temelli hedefler tarafından belirtilen belirtilen hedeflere uyumlu olup ...

2.5 Öncelikli Kaygıları Belirleme

Bu Kılavuzlar, dünya çapındaki ülkelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla içme suyundaki çok sayıda potansiyel bileşeni kapsamaktadır. Ancak genel olarak, herhangi bir durumda halk sağlığı açısından endişe duyulan yalnızca birkaç bileşen olacaktır. Ulusal düzenleyici kurumun ve yerel su otoritelerinin, yerel koşullara ...

2.6 İçme Suyu Kalitesi Standartlarının Geliştirilmesi

Bu Kılavuzlar için belirlenen sağlık temelli hedefler, sayısal kılavuz değerleri ve diğer hedefler, zorunlu limitler olarak düşünülmemelidir, ancak ulusal veya bölgesel sayısal içme suyu kalitesi standartlarının geliştirilmesi için bilimsel çıkış noktası olarak sağlanır. Evrensel olarak uygulanabilir tek bir yaklaşım yoktur ...

2.7 İçme Suyu Yönetmelikleri, Destekleyici Politikalar ve Programlar

İçme suyu kalitesi yönetmeliklerine, politikalarına ve programlarına önleyici risk yönetimi ve önceliklendirme yaklaşımı dahil edilmesi şunları sağlayacaktır: Bu yaklaşımın faydaları şunlardır: 2.7.1 İçme Suyu Yönetmelikleri Bu Kılavuzlarda özetlenen ilkelerle uyumlu ulusal içme suyu kalitesi yönetmelikleri şunları sağlayacaktır: İçme suyu kalitesi ...