Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

7 Mikrobiyal yönler

Suda bulunan mikropların halk sağlığı açısından en büyük riski, insan ve hayvan dışkısıyla kirlenmiş içme suyunun tüketimiyle bağlantılı olsa da diğer kaynaklar ve maruz kalma yolları da önemli olabilir. Su kaynaklı salgınlar, su kaynaklarının yetersiz arıtılması ve içme suyu dağıtımının ...

7.1 İçme suyuyla İlgili Mikrobiyal Tehlikeler

Patojenik bakterilerin, virüslerin ve parazitlerin (örneğin, protozoalar ve helmintler) neden olduğu bulaşıcı hastalıklar, içme suyuyla ilişkili en yaygın ve yaygın sağlık riskidir. Halk sağlığı yükü, patojenlerle ilişkili hastalıkların şiddeti ve insidansı, bulaşıcılıkları ve maruz kalan nüfus tarafından belirlenir. Patojenik bakterilerin, ...

7.2 Sağlık Temelli Hedef Belirleme

7.2.1 Mikrobiyal Tehlikeler için Uygulanan Sağlık Temelli Hedefler Sağlık temelli hedef belirlemeye yönelik genel yaklaşımlar bölüm 2.1 ve bölüm 3’te açıklanmıştır. Sağlık risklerine ilişkin bilgi kaynakları hem epidemiyolojiden hem de QMRA’dan gelebilir ve tipik olarak her ikisi de tamamlayıcı kaynaklar ...

7.3 Mikroorganizmaların Bulunması ve Arıtılması

4.1 bölümünde tartışıldığı gibi, sistem değerlendirmesi, içme suyu tedarik zincirinin bir bütün olarak belirlenen hedefleri karşılayan içme suyu kalitesini sağlayıp sağlayamayacağını belirlemeyi içerir. Bu, kaynak suyunun kalitesinin ve arıtma gibi kontrol önlemlerinin etkinliğinin anlaşılmasını gerektirir. 7.3.1 Mikroorganizma Bulunması Patojenlerin kaynak ...

7.4 Mikrobiyal Gözlem

Mikrobiyal gözlem, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için gerçekleştirilebilir: Karmaşıklık, tespit hassasiyeti, maliyet ve sonuçların alınmasının zamanlaması gibi sorunlar nedeniyle, belirli patojenler için testler genellikle ham su kalitesini değerlendirmekle sınırlıdır. Bu değerlendirme, performans hedeflerinin belirlenmesi ve arıtma veya başka ...

7.5 Fekal İndikatör Organizmaların Tespiti Yöntemleri

Fekal indikator organizmalara yönelik analizler, içme suyu kaynaklarının kirlenmesi hakkında hassas, ancak en hızlı sonuç veren olmayan bir değerlendirme sunar. Besleme ortamı, inkübasyon koşulları, su örneğinin niteliği ve yaşı izole edilen türleri ve sayıyı etkileyebileceğinden, mikrobiyolojik incelemelerin doğruluğu değişebilir. Bu, ...

7.6 Mikrobiyal Su Kalitesi Sorunlarına ve Acil Durumlara Yerel Müdahale Yöntemlerinin Belirlenmesi

Fekal kirlenmenin içme suyu kaynağına bulaştığını kanıtlayan bir acil durumda, mevcut kaynakların arıtılmasını değiştirmek veya geçici olarak alternatif içme suyu kaynakları kullanmak gerekebilir. Kaynakta, arıtmayı takiben veya dağıtım sırasında dezenfeksiyonu artırmak gerekebilir. Mikrobiyal kalite sürdürülemezse, tüketicilere acil durumda suyu kaynatmalarını ...