GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

Galip Arduç
Yönetici

Bulanıklık nedir?

Bulanıklık: Sudaki kil, silt, parçalanmış organik ve inorganik maddeler, çözünmüş renkli organik bileşikler, plankton ve mikroskobik organizmaların meydana getirdiği askıdaki katı maddelerden kaynaklanan bir kirlilik parametresidir.

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. Sudaki bulanıklık estetik açıdan önemli olup suyun tadını da etkiler. Suda bulunan askıda katı maddeler ve çözünmüş organik maddeler bulanıklığa neden olur. Dolayısıyla istenmeyen maddelerin varlığına işaret eder. Öte yandan bulanıklığı fazla sular klorlandığı zaman çok daha zararlı ürünlerin ortaya çıkacağına işarettir. Bu yüzden iyi bir klorlama için bulanıklık 1 değerinden düşük olmalıdır. Bulanıklığın kaynağı endüstriyel kirlenme veya evsel kirlenme ve doğal bozulma olabilir. TSE 266 Türk Standartları Enstitüsü sınır değer: 1 dir.