GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

eyyamerika
USA

İçme suyu için en uygun pH seviyesi nedir?

İçme suyu, insan sağlığı için gerekli olan temel besin maddelerinden biridir. Bu nedenle, içme suyunun kalitesi ve pH değeri büyük önem taşımaktadır.

İçme suyu için en uygun pH değeri nedir? Bu değer neden önemlidir?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

4 Cevaplar

 1. İçme suyu, insan sağlığı için gerekli olan temel besin maddelerinden biridir. Bu nedenle, içme suyunun kalitesi ve pH değeri büyük önem taşımaktadır.

  pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini ölçen bir birimdir. 0 ile 7 arasındaki pH değerleri asit, 7 nötr, 7 ile 14 arasındaki pH değerleri ise bazdır.

  İnsan vücudunun pH değeri yaklaşık olarak 7,4’tür. Bu nedenle, içme suyunun pH değerinin de bu değere yakın olması idealdir.

  Yapılan araştırmalara göre, 7,2 ile 8,5 pH aralığındaki sular, insan sağlığı için en uygun pH değerleridir. Bu pH aralığındaki sular, vücuttaki asit-baz dengesini korumaya yardımcı olur.

  Düşük pH’lı sular (6,5’in altı), vücutta asit birikimine neden olabilir. Bu durum, mide ekşimesi, mide yanması, reflü gibi sorunlara yol açabilir.

  Yüksek pH’lı sular (8,5’in üstü), vücutta baz birikimine neden olabilir. Bu durum, kemik erimesi gibi sorunlara yol açabilir.

  Net cevap olarak, içme suyu için en uygun pH değeri 7,2 ile 8,5 aralığındadır. Bu pH aralığındaki sular, insan sağlığı için en faydalı olan sulardır.

  Peki pH gerçekten ne anlama geliyor?

  pH’daki ‘H’, hidrojenin temel sembolüdür. ‘p’ farklı dillerde farklı şeyleri ifade edebilir, ancak ‘pH’ en yaygın olarak ‘hidrojenin gücü’ anlamına gelir. Peki bu ne anlama geliyor?

  pH sembolünde atıfta bulunulan hidrojen aslında H+ olarak yazılan hidrojen iyonudur. Bir hidrojen atomunun bir protonu (pozitif yüklü) ve bir elektronu (negatif yüklü) vardır. Hidrojen iyonu, elektronunu bırakmış bir hidrojen atomudur. Protondan gelen pozitif yükü dengelemek için artık elektrondan gelen negatif bir yük olmadığından, H+ net bir pozitif yüke sahiptir (dolayısıyla semboldeki ‘+’).

  H+’nın varlığı suyu asidik yapan şeydir. Asit, doğrudan veya dolaylı olarak suya H+ katkıda bulunan bir bileşiktir. Örneğin, hidroklorik asit (HCl) sudaki hidrojen (H+) ve klorür (Cl-) iyonlarına ayrışır ve suyun asitliğine katkıda bulunan H+’dır. H+ konsantrasyonu ne kadar yüksek olursa, su o kadar asidiktir.

  Su molekülleri, hidrojen iyonu (H+) ve hidroksil iyonu (OH-) olmak üzere iki iyona ayrılır:

  H2O = H+ + OH-

  Bu reaksiyon tersine çevrilebilir, böylece H+ ve OH- su molekülleri oluşturmak için yeniden birleşebilir. Herhangi bir zamanda, H+ ve OH- konsantrasyonları, su moleküllerinin miktarına kıyasla çok küçüktür.

  pH 7’de H+ ve OH- konsantrasyonları eşittir. Bu nedenle pH 7 nötr pH olarak kabul edilir. pH 7’nin altında, H+ konsantrasyonu OH- konsantrasyonundan daha büyüktür ve suyu asidik hale getirir. PH 7’nin üzerinde, OH- konsantrasyonu H+ konsantrasyonundan daha büyüktür ve suyu bazik hale getirir.

  Yüksek pH’da H+ konsantrasyonu çok azdır. Örneğin, pH 11’de H+ konsantrasyonu 10-11 veya 0.000000000001 mol/L’dir. Bununla birlikte, OH- konsantrasyonu buna bağlı olarak daha yüksektir. OH- konsantrasyonu şu şekilde ifade edilebilir:

  (mol/L cinsinden OH- konsantrasyonu) = 10pH-14

  pH 11’de OH- konsantrasyonu 1011-14 (10-3) veya 0.001 mol/L’dir, bu da pH 3’teki H+ konsantrasyonu ile aynıdır.

  pH ölçeği: hidrojenin gücü

  pH ölçeği, bir pH birimindeki bir farkın H+ konsantrasyonundaki on farkın kuvvetini temsil ettiği logaritmik bir ölçektir. Örneğin, pH 5’teki H+ konsantrasyonu, pH 6’dan on kat, pH 7’den 100 kat ve pH 8’den 1000 kat daha yüksektir. Her pH birimi, H+ konsantrasyonunda on farkın bir kuvvetini temsil ettiğinden, pH değeri “hidrojenin gücünü” temsil eder. Aslında, pH çoğunlukla H+ konsantrasyonunun negatif logaritması olarak tanımlanır:

  pH = -log10 [H+ konsantrasyon]

  Aynı genel model OH- için de geçerlidir. pH 8’deki OH- konsantrasyonu, pH 7’den on kat, pH 6’dan 100 kat daha yüksektir.

 2. İçme Suyu için Mükemmel pH – Basitçe Anlatalım

  Merhaba, su meraklıları! pH’ı hiç duydunuz mu? Suyun dost canlısı mı yoksa biraz alıngan mı olduğunu bize söyleyen gizli bir kod gibi.

  pH, 0’dan 14’e giden bir ölçektir. 0’ı süper ekşi limon suyu, 7’yi nötr su ve 14’ü süper sabunlu su olarak hayal edin. İçme suyu için ideal pH değeri 7 civarındadır.

  Neden? Çünkü suyun vücudumuz için doğru olduğu yer burasıdır. Çok ekşi veya çok sabunlu değildir.

  pH’ı 7 civarında olan su, vücudunuz için iyi bir arkadaş gibidir. Susuz kalmanıza yardımcı olur ve içeride her şeyi dengede tutar. Bu nedenle, suyu yudumlarken, o sihirli sayı 7’yi hedefleyin. Vücudunuz size gülümsemeler ve iyi hislerle teşekkür edecek!

 3. İçme Suyu için pH Değeri

  İçme suyu, insan sağlığı için gerekli olan temel besin maddelerinden biridir. Bu nedenle, içme suyunun kalitesi ve pH değeri büyük önem taşımaktadır.

  pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini ölçen bir birimdir. 0 ile 7 arasındaki pH değerleri asit, 7 nötr, 7 ile 14 arasındaki pH değerleri ise bazdır.

  İnsan vücudunun pH değeri yaklaşık olarak 7,4’tür. Bu nedenle, içme suyunun pH değerinin de bu değere yakın olması idealdir.

  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), içme suyu için ideal pH değerinin 6,5 ile 8,5 arasında olduğunu belirtmektedir. Bu aralık, istenmeyen tat ve kokuların giderilmesinde etkinlik ile korozyon kontrolü arasında iyi bir denge sağlamaktadır.

  pH değeri bu aralığın dışındaysa, suyun kalitesi ve güvenliği tehlikeye girebilir.

  Düşük pH’lı su (6,5’in altı), korozyona, potansiyel sistemik sağlık sorunlarına ve suda olumsuz bir tada neden olabilir.

  Arıtılmamış suyun daha düşük pH seviyeleri, su borularından ağır metallerin sızmasına neden olabilir ve bu da sağlığa zararlı olabilir.

  Yüksek pH’lı su (8,5’in üstü), suda olumsuz bir tada neden olabilir ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

  Nihayetinde, içme suyu için ideal pH değeri 6,5 ile 8,5 arasındadır. Bu aralık, suyun kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

 4. İçme suyu için önerilen pH seviyesi tipik olarak 6,5 ila 8,5 aralığındadır. Bu aralıkta bir pH’a sahip su genellikle çok asidik veya alkali olmadığından ve sağlık sorunlarına neden olma olasılığı daha düşük olduğundan, bu aralık insan tüketimi için güvenli kabul edilir. Bununla birlikte, spesifik ideal pH seviyesi, yerel düzenlemelere ve kişisel tercihlere bağlı olarak değişebilir. pH’ın tek başına su kalitesini belirlemediğine dikkat etmek önemlidir; İçme suyunun uygunluğu değerlendirilirken kirleticiler ve mineraller gibi diğer faktörler de dikkate alınmalıdır.