GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

eyyamerika
USA

Su Nedir

Su ile ilgili detaylı bilgiler yazabilir misiniz?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

 1. Kimyasal formülü H2O olan 2 Hidrojen ve 1 Oksijen atomu arasında kovalent bağ bulunan bileşiktir. Moleküller arasında H bağı bulunur.

  Su Molekülü

  Su Molekülü

  • Besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınmasında
  • Hücre, organ ve dokuların düzenli çalışmasında
  • Zararlı maddelerin vücuttan atılmasına
  • Vücut ısısının denetiminde görevlidir.

  SUYUN ÖZELLİKLERİ

  Kırmızı renkli ışın absorbe edildiği için göl ve deniz gibi büyük su kütlelerindeki su, mavi olarak görünür. Suyun rengi içindeki kirlilik vb. etkenlere bağlı değişebilir.

  Su, eriyebilen birçok madde için çok iyi bir  çözücüdür. Bu tip maddeler hidrofilik maddelerdir. Hidroksi bileşikleri, amin, sülfidril bileşikleri, ester, keton vb organik bileşikler…

  Su kohezyon kuvvetine sahip bir maddedir, yani kendi molekülleri arasında çekim kuvveti sayesinde dağılmadan kalabilir. Su aynı zamanda adhezyon (farklı iki maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti) kuvveti yüksek bir maddedir.

  Su, su molekülleri arasındaki güçlü kohezyon kuvveti nedeniyle oluşan yüksek yüzey gerilimine sahiptir.

  Suyun elektrik iletme özelliğini suyun içinde çözünmüş olan mineral tuzlarının iyonları sağlar.

  SU KAYNAKLARI

  METEOR SULARI Mevcut sular içinde en saf olanıdır, bununla beraber havada bulunan bütün gazları içerdiği gibi, bazı anorganik ve organik maddeler de bulunabilir. (Yağmur, Kar)

  YERALTI VE KAYNAK SULARI Bulunduğu ve geçtiği toprak tabakalarını çözmesi sonucunda, tabakaların cinsine göre, çözünmüş maddeleri içerir. (Yeraltı, Kaynak)

  YERYÜZÜ SULARI Yüzeylerinin açık olması sebebiyle özellikle organik yapıdaki yabancı maddeleri almaya yatkındır. Buna karşılık hava ile temas halinde olduğundan karbonat sertliği azdır. (Deniz, Göl)

  MİNERAL SULARI Doğal sulara oranla çözünmüş madde miktarı belirli bir sınırı aşmış veya temperatür ve radyoaktivitesi doğal sınırı geçmiş olan sulardır. (Maden suyu)

  DOĞADAKİ SU DÖNGÜSÜ

  Su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur koşullar uygun olduğunda yağış meydana gelir. Yağış şeklinde yeryüzüne düşen su toprağa sızarak yeraltı sularına veya yüzeyel akıntı (Runoff) olarak okyanuslara ve denizlere karışır. Yüzey sularının buharlaşmasıyla su atmosfere geri döner.