GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

Galip Arduç
Yönetici

Flokülasyon işlemi nedir?

Flokülasyon (Yumaklaştırma): Pıhtılaşmış taneciklerin yumaklar haline gelerek büyümesi, gözle görülebilir ve çökebilir hale gelmesi işlemidir.

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

3 Cevaplar

 1. Su içinde bulunan küçük taneciklerin karıştırma etkisiyle birleşerek yumak meydana getirme işlemine yumaklaştırma denir. Bu yumak taneleri yumaklaşmadan sonraki çöktürme veya filtrasyon veya hem çöktürme hem de filtrasyon işleminde sudan ayrılabilir durumda olmalıdır. Bu işlem daima çöktürme, katı-sıvı teması ve filtrasyon metotları ile birlikte uygulanabilir.

  Su arıtma teknolojisinde kullanılan yumaklaştırma işleminin amacı, suya ilave edilen kimyasal maddelerin yardımıyla, kendiliğinden çökmeyen küçük taneciklerin birleşerek büyük tanecikler oluşturarak çökmelerini sağlamaktır. Sudaki küçük tanecikler birbirleriyle kimyasal madde ilave etmeden de birleştirilebilir. Küçük tanelerin birleşmesiyle oluşan büyük 44Şahintanecikler kolay çöker. Yumaklaştırma işlemine çöktürmeyi hızlandıran ve kolaylaştıran işlem olarak bakılabilir.

 2. Su arıtma teknolojisi ile uğraşanlar önceleri kimyasal pıhtılaştırma, dispersiyon, yumaklaştırma ve çöktürme işlemlerinin tamamını kapsamak üzere pıhtılaştırma kelimesini kullandılar. Bugün, kimyacılar kolloidal taneciklerin kimyasal maddelerin etkisi ile bir araya getirilmesini pıhtılaştırma olarak tanımlıyorlar. İşlem suya pıhtılaştırıcı maddelerin ilavesinden sonra hızlı olarak meydana gelmektedir.

  Bu nedenle, kimyasal maddelerin uygulandığı noktada karıştırma gerekmektedir. Karıştırma sayesinde kimyasal maddelerin homojen olarak dağıtılması sağlanmaktadır. Su içinde bulunan küçük taneciklerin bile pıhtılaştırma reaksiyonu tamamlanmadan önce pıhtılaştırma maddeleri ile temas etmesi mümkün olmaktadır.

  Yumaklaştırma terimi, pıhtılaşmış tanecikleri yumaklar halinde toplamak anlamında kullanılır. Yumaklaştırma, poli-elektrolitlere benzer maddelerin kullanılması suretiyle etkisi arttırılmış kimyasal arıtma mekanizmasının bir parçası olabilir. Fakat pıhtılaştırmaya nazaran karıştırma süresine daha fazla bağlı ve daha yavaş bir işlemdir. Yumaklaştırma işlemi için genellikle kanatlı karıştırıcılar kullanılmaktadır. Katı taneciklerin yumaklaşması, kimyasal çöktürme sisteminden başka biyolojik arıtma tesislerinde de meydana gelmektedir.

  Pıhtılaştırma ve yumaklaştırma, tanelerin elektrik yükleri, tane boyut ve konsantrasyonu, iyon değiştirme kapasiteleri, su sıcaklığı, pH ve elektrolit konsantrasyonları gibi fiziksel ve kimyasal kuvvetlere büyük ölçüde bağlıdır. Bunlar ve diğer faktörler bir yerden diğer yere çok fazla değişkendir, bunların etkileri tam olarak anlaşılamamaktadır.

  Bu nedenle planlanması düşünülen bir arıtma tesisinde arıtılacak bir suyun durumu hakkında güvenilir bilgi sahibi olmak zordur. Bu, benzer özellikteki suyu arıtmak için diğer tesislerin kayıtlarının incelenmesi suretiyle ve laboratuarda kavanoz testi tekniğine göre deney yapılması ve suyun laboratuarda filtreden geçirilmesi suretiyle mümkün olabilir.

 3. Yumaklaştırmanın Önemi

  Süspansiyon, çözücüde çözünmüş parçacıkların bir müddet için çözücüde asılı kalmasıdır. Sularda bulunan süspansiyon halindeki taneciklerin çapı 10-4 cm’den büyüktür. İki veya daha fazla maddelerin bekletilmekle ayrışmayan yarı homojen ve saydam karışımlarına kolloid adı verilir.

  Sularda bulunan kolloidal taneciklerin çapı 10-4 cm ile 10-7 cm arasındadır. Çözelti ise bir faz halinde bulunup bekletilmekle ayrışmayan tamamen homojen bir karışımdır. Sularda bulunan çözünmüş haldeki taneciklerin çapı ise10-7 cm’den küçüktür.

  Sularda bulunan süspansiyon halindeki kirleticilerin büyük bir kısmı, arıtma esnasında çöktürme yolu ile giderilir. Çok küçük tanecikler halindeki süspansiyon ve kolloidal maddelerin çöktürme ile giderilmesi mümkün değildir.

  Dolayısıyla, bu taneciklerin çöktürme yolu ile giderilmesi için daha büyük tanecikler haline çevrilmesi gerekir. Su arıtma teknolojisinde suda asılı bulunan kirlilik veren taneciklerin uzaklaştırılmasını sağlamak için ilave edilen kimyasal maddelere pıhtılaştırıcı adı verilir.

  Pıhtılaştırıcıların suya ilave edilmesiyle oluşan mekanik ve kimyasal işlemlerin tamamına da pıhtılaştırma denir. Suyun yavaş olarak uzun bir süre karıştırılması sonucunda küçük taneciklerin büyümesi, birbirleri ile birleşmesi ve kolayca çökebilecek sağlam yumakların oluşması işlemine de yumaklaşma adı verilir. Sonuçta yumaklaşmanın su arıtma teknolojisinde çok yaygın olarak kullanılan insan ve çevre sağlığını çok yakından ilgilendiren önemli bir kimyasal arıtma yöntemi olduğu açıkça anlaşılır.