GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

BaranÇetin

Türkiye’deki Akarsular

Türkiye’de Akarsular

 Ülkemizdeki akarsuları coğrafi bölgelere göre listeleyelim.

Karadeniz Akarsuları

Yatak eğimleri, hidroelektrik enerji,aşındırma güçleri fazladır. Dar ve derin vadi içinde akmaktadır.

 • Kızılırmak
 • Yeşilırmak
 • Bartın Çayı
 • Kelkit çayı
 • Filyos
 • Doğankent çayı
 • Çoruh
 • İyidere
 • Fırtına deresi

Akdeniz Akarsuları

En fazla akım kış aylarındadır. Ancak Manavgat, Eşen gibi akarsular karstik kaynakla beslendiği için yaz aylarında da akımları gürdür.

 • Dalaman çayı
 • Eşen çayı
 • Manavgat
 • Aksu
 • Köprü
 • Seyhan
 • Ceyhan
 • Asi

 

Ege Akarsuları

Eğimi, enerji potansiyeli ve aşındırması az olan akarsulardır.Menderes çizerler ve vadi tabanları geniştir.

 

 • Bakırçay
 • Gediz
 • Büyük Menderes
 • Küçük Menderes

Marmara Akarsuları

Eğimleri azdır. Dolayısıyla hidroelektrik potansiyelleri azdır.

 • Meriç (Ergene)
 • Sakarya
 • Susurluk
 • Orhaneli çayı
 • Nilüfer çayı
 • Gönen çayı

 

İç Anadolu Akarsuları

Sel rejimi özelliği olan akarsulardır. İlkbahar en fazla akıma ulaştıkları dönemdir.

 • Çarşamba suyu
 • Porsuk
 • Sakarya
 • Kızılırmak
 • Samantı çayı

Doğu Anadolu Akarsuları

 
Kış aylarında yağışın kar şeklinde olması sonucu akımın en az olduğu dönem de kış aylarıdır.

 • Fırat
 • Aras
 • Kura
 • Karasu
 • Murat
 • Dicle
 • Arpaçay
 • Zap suyu

 
Güneydoğu Anadolu Akarsuları

Bu bölgede akarsular derin vadi içinde akar. Bu yüzden bölgede sulamadan direk olarak yararlanılmaz. Bu yüzden genelde baraj üzerinden sulama olur.

 • Fırat
 • Dicle

Coğrafi bölgelere göre akarsularımızın dağılışı bu şekildeydi. Şimdi Türkiye’de akarsu özelliklerine göz atalım

Türkiye’de Akarsular ve Özellikleri

 • Türkiye’de akarsular denge profilinden (yatak eğimi deniz seviyesine kadar yaklaşmış olan akarsular) uzaktır. Yüksek ve dağlık ülke olmamız bunun nedenidir. Ayrıca bu sebepten akarsularımızın yatak eğimleri, akış hızları, hidroelektrik enerji potansiyeli aşındırması fazladır.

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

 1. Türkiye, sayısız nehir, akarsu ve dereye sahip zengin bir su kaynaklarına sahip bir ülkedir. Türkiye’nin en büyük nehirleri, doğudan batıya doğru akan Dicle, Fırat, Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya ve Büyük Menderes nehirleridir. Bunun yanı sıra, Türkiye’de birçok önemli akarsu ve dere de bulunmaktadır.

  Bunlardan bazıları şunlardır:

  Meriç Nehri: Türkiye’nin batısında, Edirne’de başlayan ve Yunanistan sınırında Ege Denizi’ne dökülen Meriç Nehri, yaklaşık 480 km uzunluğundadır.
  Asi Nehri: Hatay’da doğan ve Akdeniz’e dökülen Asi Nehri, yaklaşık 400 km uzunluğundadır.
  Ceyhan Nehri: Adana’dan doğan Ceyhan Nehri, yaklaşık 509 km uzunluğundadır ve Akdeniz’e dökülür.
  Göksu Nehri: Konya ve Karaman’dan doğan Göksu Nehri, yaklaşık 260 km uzunluğundadır ve Akdeniz’e dökülür.
  Çoruh Nehri: Türkiye’nin doğusunda, Erzurum’da başlayan Çoruh Nehri, yaklaşık 438 km uzunluğundadır ve Karadeniz’e dökülür.
  Türkiye’deki diğer önemli akarsular arasında Gediz Nehri, Susurluk Çayı, Alara Çayı, Köprüçay ve Dim Çayı gibi akarsular yer almaktadır.