GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

sırrı
Çok Soru Sorar

Atık sulardaki iri kirler ve ince kirler nasıl ayrıştırılır

Mekanik temizlemede, büyük depolama tanklarında birikmiş olan atık sulardaki iri kirler ve ince kirler nasıl ayrıştırılır?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

2 Cevaplar

 1. Mekanik temizlemede, büyük depolama tanklarında birikmiş olan atık sulardaki iri kirler önce tarak ve süzgeçlerle alıkonur, ince kirler ise çökme havuzlarında ayrılır.

 2. Bu cevap düzenlendi.

  Diğer Su Arıtma Faydalı Bilgiler

  1. Atık su arıtımında, kolloidal maddelerle askı hâlindeki çok küçük taneciklerin çökelmesini kolaylaştırmak için suya ilave edilen kimyasal maddelere Koagülant (pıhtılaştırıcı) denilmektedir.
  2. Mekanik yöntemle temizlenmiş suyun içinde kolloidal hâlde olan çökmeyen bir bakiye kalır ki bu, suyun Çürümesine neden olur.
  3. Aktif çamurda esas; organik madde içeren atık suların sürekli havalandırılarak Aerobik koşullarda tutulan bir tankta bir mikroorganizmalar topluluğu ile karıştırılarak bekletilmesi ve sonra mikroorganizmaların çökeltilerek temizlenmiş sudan ayrılmasıdır.
  4. Yatak çakıl, taş parçaları, kok, cüruf gibi maddelerden oluşmuş su arıtma filtrelerine Damlatmalı filtreler denir.
  5. Ham veya bir ön işlemden geçmiş suyun okside olmak üzere bırakıldığı havuzlara “Oksidasyon havuzu” adı verilir.
  6. Havasız, yani oksijensiz ortamda gerçekleştirilen atık su arıtma sistemi Anaerobik Arıtma Sistemleri denir.
  7. Mekanik temizlemede, büyük depolama tanklarında birikmiş olan atık sulardaki iri kirler önce tarak ve süzgeçlerle alıkonur, ince kirler ise çökme havuzlarında ayrılır.
  8. Asidik ve bazik karakterdeki endüstriyel atık suların pH değerinin ayarlanması işlemine Nötralizasyon denir.
  9. Havasız, yani oksijensiz ortamda gerçekleştirilen atık su arıtma sistemine Anaerobik denir.
  10. Flotasyon işlemi, endüstriyel atık suların içinde bulunan yağ zerreciklerinin atık suya katılan koagülant maddeler tarafından Adsorblanması ve bunların hava kabarcıklarıyla su yüzeyine taşınması ilkesine dayanır.
  11. Aktiflenmiş lağım kalıntıları gübre olarak özel bir değer taşır.
  12. Endüstriyel arıtma tesislerinde Kimyasal,fiziksel biyolojik ve ileri arıtma uygulamaları yapılabilir.
  13. Anearobik arıtma sistemlerinde daha az nütrient ihtiyacı gerektirir.
  14. Damlatmalı filtre tabanında toplanan sular boşaltma sistemi ile alınır.
  15. Damlatmalı filtreler dairesel ve dikdörtgen kesitli yataklardan oluşur.
  16. Ham veya bir ön işlemden geçmiş suyun okside olmak üzere bırakıldığı havuzlara Oksidasyon havuzu adı verilir.