GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

Galip Arduç
Yönetici

İçme suyu arıtma tesisinde suyun havalandırmasında kullanılan bazı terimler

Denge: Temas halindeki hava ve sudan oluşan bir sistemde fazlar arasındaki net madde akışının durduğu durumdur.

Doygunluk değeri: Denge halinde sıvıfazda çözünmüş olarak bulunan gazın konsantrasyonudur.

Havalandırma: Suya oksijen kazandırma prosesidir.

Kütle transferi: Bir maddenin bir fazdan diğerine geçişidir.

Sıyırma: suda istenmeyen gazları ayırma prosesidir.

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.