GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

Galip Arduç

Denge: Temas halindeki hava ve sudan oluşan bir sistemde fazlar arasındaki net madde akışının durduğu durumdur. Doygunluk değeri: Denge halinde sıvıfazda çözünmüş olarak bulunan gazın konsantrasyonudur. Havalandırma: Suya oksijen kazandırma prosesidir. Kütle transferi: Bir maddenin bir fazdan diğerine geçişidir. Sıyırma: suda istenmeyen ...