Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

Aktif Karbonun Su ve Hava Arıtımındaki Rolü

Aktif Karbonun Su ve Hava Arıtımındaki Rolü

Aktif karbon, endüstriyel ve evsel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir adsorban maddedir. Kimyasalların arıtılmasında oynadığı bu kritik rol, aktif karbonun özelliklerinden ve çevresel etkenlerden nasıl etkilendiğini anlamayı önemli kılar. Bu makalede, aktif karbonun su ve havada etkinliğini etkileyen faktörlere ve bu etkenlere göre kimyasalların adsorpsiyon olasılıklarına odaklanacağız.

Aktif Karbon Nedir?

Aktif karbon, özel bir işlemle hazırlanan karbondur. Yüzey alanı genişletilmiş, gözenekli bir yapıya sahiptir, bu da ona mükemmel adsorpsiyon özellikleri kazandırır. Suda veya havada çözünen maddeleri bu gözenekli yapısı sayesinde yüzeyine adsorbe eder.

Adsorpsiyon, suyun içindeki çözünebilir maddeleri ayırmak için katı bir madde kullanıldığı su arıtma sistemlerinde hayati bir süreçtir. Bu sürecin başrolünde aktif karbon bulunmaktadır. Aktif karbon, büyük bir iç yüzeye sahip olacak şekilde özel olarak üretilir, bu da onu adsorpsiyon için ideal kılar.

Aktif Karbon

Aktif Karbon Çeşitleri

 1. Toz Aktif Karbon (TAK): İnce öğütülmüş bu form, daha küçük bir partikül boyutuna sahiptir.
 2. Granüler Aktif Karbon (GAK): Suya işlemede yaygın olarak kullanılan GAK, TAK’a göre daha büyük partikül boyutlarına sahiptir.

Aktif Karbonun Uygulamaları

Büyük iç yüzey alanına sahip olan aktif karbon, birçok çözünebilir maddeyi adsorbe edebilir. İşte bir veri tablosu:

 • Organik, non-polar maddeler:
  • Madeni yağ
  • BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Xilen)
  • Poli aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar)
  • (Klorid) fenol
 • Halojenli maddeler: I, Br, Cl, H ve F
 • Koku ve tat maddeleri
 • Mayalar ve çeşitli fermantasyon ürünleri
 • Suda çözünmeyen non-polar maddeler

Gerçek Dünya Uygulamaları:

 • Yeraltı suyunun arıtılması
 • İşlem suyunun de-klorinasyonu
 • Yüzme havuzları için su arıtma
 • İşlenmiş atıksuların parlatılması

Süreç Tanımı

Arıtma sürecinde, su aktif karbon içeren bir kolona pompalanır. Su, bir drenaj sistemi aracılığıyla kolondan çıkar. Bu tür bir kolonun etkinliği, sıcaklık gibi çeşitli faktörlere ve kirliliklerin doğasına bağlıdır. Zamanla, su sürekli olarak kolondan geçerken, kirleticiler birikir, bu da periyodik olarak filtrenin değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

Yeniden canlandırma için, granüler karbon, üzerindeki organik maddeleri oksitleyerek etkili bir şekilde yeniden canlandırılabilir. Ancak bu süreç, karbonun verimliliğini biraz azaltır ve bir kısmı yok olur, bu da yerine konulmasını zorunlu kılar. Ardışık olarak birden fazla kolon kurarak, arıtma sisteminizin tamamen tükenmemesini sağlayabilirsiniz.

Adsorpsiyonun Açıklanması

Adsorpsiyon, moleküllerin (gaz veya sıvı fazdan) bir yüzeye fiziksel olarak bağlandığı bir fenomendir. Bu bağlamda, söz konusu yüzey aktif karbonun yüzeyidir.

 1. Makro taşıma: Aktif karbonun makro gözenek sistemi boyunca organik maddelerin hareketi (makro-gözenek >50nm)
 2. Mikro taşıma: Aktif karbonun mezo-gözenek ve mikro-gözenek sistemi boyunca organik bileşiklerin hareketi (mikro-gözenek <2nm; mezo-gözenek 2-50nm)
 3. Sorpsiyon: Aktif karbonun mezo gözeneklerinde ve mikro gözeneklerinde organik materyalin fiziksel olarak yüzeye tutunması.

Adsorpsiyon sürecinin etkinliği, su içindeki kirletici konsantrasyonuna, suyun sıcaklığına ve maddenin kutuplaşmasına büyük ölçüde bağlıdır. Kutuplaşmış bir madde (suda iyi çözünen bir madde) aktif karbon tarafından ya hiç kaldırılamaz ya da zayıf bir şekilde kaldırılır. Öte yandan, non-polar bir madde tamamen aktif karbon tarafından kaldırılabilir.

Aktif karbon, su arıtma süreçlerinde önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özelliklerini, uygulamalarını ve adsorpsiyon sürecinin inceliklerini anlamak, temiz içme suyu sağlamak için hayati öneme sahiptir. İster endüstriyel süreçler için suyun de-klorinasyonu olsun, ister güvenli yüzme havuzu suyu sağlama olsun, aktif karbonun rolü kritiktir.

Adsorpsiyon ve Absorpsiyon Arasındaki Fark Nedir?

“adsorpsiyon” ve “absorpsiyon” terimleri sıkça karıştırılır, ancak bunlar farklı süreçlere işaret eder. Her iki süreç moleküllerin birikmesi veya alınmasını içerir, ancak bu süreçlerin nasıl ve nerede gerçekleştiği farklılık gösterir.

Adsorpsiyon

 • Gaz, sıvı veya çözünmüş katıdan bir yüzeye atom, iyon veya molekülün birikmesi veya yapışması sürecidir. Bu bir yüzey olayıdır.
 • Molekülün bir malzemenin yüzeyine “yapıştığı” bir süreç olarak düşünülebilir.
 • Doğru bir şekilde belirttiğiniz gibi, aktif karbon kullanıldığında, çeşitli kirleticiler, poröz yapısı sayesinde bu adsorpsiyon süreci için büyük bir iç yüzey alanına adsorbe edilir.
 • Günlük bir örnek olarak, cilt yüzeyinden kirleri adsorbe etmek için kullanılan bir kömür yüz maskesi gösterilebilir.

Absorpsiyon

 • Bir maddenin bir malzemenin hacmine veya kütlesine alındığı süreçtir. Bu madde, ya malzemenin içinde eşit olarak dağıtılır ya da farklı bir fazda entegre edilir.
 • Absorpsiyonu bir süngerin su almasına benzetebiliriz. Su sadece süngerin yüzeyinde değil, süngerin tüm hacminde dağılmıştır.
 • Bir gazın bir çözeltiye alındığı örneğini tam olarak vermişsiniz. Klasik bir örnek, karbon dioksitin suya absorbe edilmesidir; burada gaz, sıvının hacmine yayılır.

Daha basit bir ifadeyle:

 • Adsorpsiyon bir kedinin (kirletici) bir halının (yüzey) üzerine oturmasına benzer. Kedi, halının üzerindedir ama içinde değildir.
 • Absorpsiyon bir havlunun suyu emmesine benzer. Su, sadece yüzeyde değil havlunun tüm hacminde dağılmıştır.

Bu iki süreç arasındaki farkı anlamak, özellikle her iki fenomenin de çeşitli uygulamalarda kullanıldığı kimya, çevre bilimi ve mühendislik gibi alanlarda çok önemlidir.

Aktif Karbonun Su Arıtımındaki Etkinliğini Etkileyen Faktörler

 1. Bileşiğin Türü: Yüksek molekül ağırlığına ve düşük çözünürlüğe sahip bileşikler aktif karbon tarafından daha iyi adsorbe edilir.
 2. Konsantrasyon: Bileşiğin konsantrasyonu ne kadar yüksekse, karbonun adsorpsiyon kapasitesi o kadar fazla olur.
 3. Diğer Organik Bileşikler: Rekabet eden bileşiklerin varlığı, etkin adsorpsiyonu zorlaştırabilir.
 4. pH Değeri: Asidik bileşikler, düşük pH değerlerinde daha iyi adsorbe edilir.

Aktif Karbonun Su İçerisindeki Kimyasal Adsorpsiyon Olasılıkları

 1. Aktif Karbon Tarafından Yüksek Olasılıkla Adsorbe Edilen Kimyasallar:
 • 2,4-D
 • Deizopropiltratrazin
 • Linuron
 • Alaklor
 • Desetilatrazin
 • Malation
 • Aldrin
 • Demeton-O
 • MCPA
 • Antrasen
 • Di-n-butilftalat
 • Mekoprop
 • Atrazin
 • 1,2-Diklorobenzen
 • Metazaklor
 • Azinfos-etil
 • 1,3-Diklorobenzen
 • 2-Metil benzenamin
 • Bentazon
 • 1,4-Diklorobenzen
 • Metil naftalin
 • Bifenil
 • 2,4-Diklorokrezol
 • 2-Metilbutan
 • 2,2-Bipiridin
 • 2,5-Diklorofenol
 • Monuron
 • Bis(2-Etilheksil)Ftalat
 • 3,6-Diklorofenol
 • Naftalen
 • Bromasil
 • 2,4-Diklorofenoksi
 • Nitrobenzen
 • Bromodiklorometan
 • Dieldrin
 • m-Nitrofenol
 • p-Bromofenol
 • Dietilftalat
 • o-Nitrofenol
 • Butilbenzen
 • 2,4-Dinitrokrezol
 • p-Nitrofenol
 • Kalsiyum Hipoklorit
 • 2,4-Dinitrotoluen
 • Ozon
 • Karbofuran
 • 2,6-Dinitrotoluen
 • Paration
 • Klorin
 • Diuron
 • Pentaklorofenol
 • Klorin dioksit
 • Endosulfan
 • Propazin
 • Klorobenzen
 • Endrin
 • Simazin
 • 4-Kloro-2-nitrotoluen
 • Etilbenzen
 • Terbutrin
 • 2-Klorofenol
 • Heksaklorobenzen
 • Tetrakloroetilen
 • Klorotoluen
 • Heksaklorobütadien
 • Triklopir
 • Krisen
 • Heksan
 • 1,3,5-Trimetilbenzen
 • m-Krezol
 • Izodrin
 • m-Xilen
 • Siyanazin
 • İzooktan
 • o-Xilen
 • Sikloheksan
 • İzoproturon
 • p-Xilen
 • DDT
 • Lindan
 • 2,4-Ksilenol
 1. Aktif Karbon Tarafından Yüksek Olasılıkla Adsorbe Edilen Kimyasallar:
 • Anilin
 • Dibromo-3-kloropropan
 • 1-Pentanol
 • Benzen
 • Dibromoklorometan
 • Fenol
 • Benzil alkol
 • 1,1-Dikloroetilen
 • Fenilalanin
 • Benzoik asit
 • cis-1,2-Dikloroetilen
 • o- Ftalik asit
 • Bis(2-kloroetil) eter
 • trans-1,2-Dikloroetilen
 • Stiren
 • Bromodiklorometan
 • 1,2-Dikloropropan
 • 1,1,2,2-Tetrakloroetan
 • Bromoform
 • Etilen
 • Toluen
 • Karbon tetraklorür
 • Hidrokinon
 • 1,1,1-Trkloroetan
 • 1-Kloropropan
 • Metil İzobutil Keton
 • Trikloroetilen
 • Klorotoluron
 • 4-Metilbenzenamin
 • Vinil asetat
 1. Aktif Karbonun Sadece Belirli Durumlarda Etkili Olduğu Kimyasallar:
 • Asetik asit
 • Dimetoat
 • Metionin
 • Akrilamid
 • Etil asetat
 • Metil-tert-bütil eter
 • Kloroetan
 • Etil eter
 • Metil etil keton
 • Kloroform
 • Freon 11
 • Piridin
 • 1,1-Dikloroetan
 • Freon 113
 • 1,1,2-Trikloroetan
 • 1,2-Dikloroetan
 • Freon 12
 • Vinil klorür
 • 1,3-Dikloropropen
 • Glifosat
 • Dikegulak
 • Imazipur

Not: Bu kimyasallar için aktif karbon sadece belirli durumlarda etkilidir.

 1. Aktif Karbon ile Adsorpsiyonun Muhtemelen Etkili Olmadığı Kimyasallar:
 • Aseton
 • Metilen klorür
 • Asetonitril
 • 1-Propanol
 • Akrilonitril
 • Propionitril
 • Dimetilformaldehit
 • Propilen
 • 1,4-Dioksan
 • Tetrahidrofuran
 • İzopropil alkol
 • Üre
 • Metil klorür

Aktif Karbonun Hava Arıtımındaki Etkinliğini Etkileyen Faktörler

 1. Bileşiğin Türü: Yüksek molekül ağırlığı, düşük buhar basıncı veya yüksek kaynama noktası olan bileşikler daha iyi adsorbe edilir.
 2. Konsantrasyon: Yüksek konsantrasyonlar, karbon tüketimini artırabilir.
 3. Sıcaklık: Düşük sıcaklıklar, adsorpsiyon kapasitesini artırabilir.
 4. Basınç: Yüksek basınç, adsorpsiyon kapasitesini iyileştirir.
 5. Nem: Düşük nem seviyeleri, adsorpsiyon kapasitesini artırabilir.

Aktif karbon, hem su hem de hava arıtma uygulamalarında oynadığı kritik role rağmen, bu etkinliği bir dizi faktöre bağlıdır. Bu nedenle, aktif karbon kullanılarak hangi maddelerin arıtılacağına karar verilirken bu faktörlerin dikkate alınması gerekir. Hem su hem de hava arıtma sistemlerinde etkin bir şekilde kullanılabilmesi için aktif karbonun doğru şartlarda ve doğru bileşikler için seçilmesi esastır.

Benzer Yazılar

Asidik Su

Klorlama Nedir?

Yorum yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.