Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

BOİ Azaltımı & Aktif Çamur Süreci

BOİ Azaltımı & Aktif Çamur Süreci

Aktif çamur (AÇ) biyolojik arıtma süreci hem endüstriyel hem de evsel atık sularda beş günlük biyokimyasal oksijen ihtiyacını (BOİ5) azaltmak için en yaygın kullanılan yöntemdir. Aktif çamur, çoğunlukla bakteri, protozoa ve mantar (biyokütle) formunda, doğal olarak oluşan birçok aerobik mikroorganizmadan oluşur. Biyokütle, atık sudaki BOİ5’i besin kaynağı olarak kullanır. Tüm canlı organizmalarda olduğu gibi, hayatta kalmak ve yenilenmek için yeterli besin kaynağı (BOİ5), uygun besin maddeleri (nitrojen ve fosfor) ve yeterli oksijen (aerobik organizmalar) dahil olmak üzere çok kontrollü bir ortama ihtiyaç duyarlar. AÇ süreci, organik atık maddeleri karbondioksit, nitratlar, sülfatlar ve daha fazla biyokütle gibi daha basit bileşiklere dönüştürür. Bu maddeler sudan çöktürme, çözünmüş hava flotasyonu (DAF) veya membran ayırma yoluyla uzaklaştırılır. Biyokütle, süreçten bir kısmının çıkarılması gereken noktaya kadar çoğalır. Fazla biyokütleye atık aktif çamur (WAS) adı verilir ve uzaklaştırma sürecine “harcama” adı verilir.

Sistemler

Birkaç aktif çamur konfigürasyonu vardır, ancak bunların tümü aynı ilkelere göre çalışır. Tüm aktif çamur sistemleri bir havalandırma havuzu veya tankı ve biyokütleyi arıtılmış su fazından ayırmanın bazı yollarını içerir. Aşağıdaki prosesler arasındaki temel fark, biyokütlenin su fazından ayrılma şeklidir.

DAF ile Arıtma

DAF

Bu tip sistem, bir havalandırma havuzundan ve katıların berraklaştırılması için çözünmüş hava flotasyonundan (DAF) oluşur. Atık su, havalandırıldığı ve karıştırıldığı havalandırma havuzuna girer. Havalandırma havuzundan, biyokütle ve arıtılmış atık su karışımı, berraklaştırma için bir DAF’a akar. DAF, biyokütlenin çökeltme yerine flotasyon yoluyla ayrılmasını teşvik etmek üzere tasarlanmıştır. Bu tip sistem çok daha verimlidir ve daha az yer kaplar. Ölçülen miktarda flotasyon maddesi (RAS), gelen atık suları arıtmak için havalandırma havuzuna geri döndürülür. Fazla biyokütle (WAS) “boşa harcanarak” atık işleme sistemine gönderilir.

Membran Biyoreaktör (MBR)

MBR, biyolojik atık su arıtımı açısından en gelişmiş teknolojidir. MBR, biyokütleyi arıtılmış atık sudan ayırmak için ultrafiltrasyon membranları kullanır. Membran eleklerinin boyutu nedeniyle neredeyse tüm süspanse katı maddeler uzaklaştırılır. İyi tasarlanmış ve işletilen bir MBR Sistemi, kentsel uygulamalar için atık suyun yeniden kullanımı standartlarına ulaşabilir ve endüstriyel atık suyun geri dönüşümü için önemli fırsatlar sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler ve Önemli Noktalar

  • BOİ (BOD): Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı. Sudaki organik maddelerin ayrışması için gereken oksijen miktarını ifade eder.
  • Aktif Çamur: Atık sudaki organik maddeleri parçalayan aerobik bakteri, protozoa ve mantarlardan oluşan biyokütle.
  • Havalandırma Havuzu/Tankı: Aktif çamurun atık su ile karıştırılarak havalandırıldığı yer.
  • Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF): Katıların flotasyon (yüzdürme) ile ayrıldığı berraklaştırma süreci.
  • Membran Biyoreaktör (MBR): Ultrafiltrasyon kullanarak yüksek kaliteli arıtılmış su sağlayan gelişmiş bir atık su arıtma süreci.

Umarım bu açıklama BOİ azaltımında aktif çamur sürecinin anlaşılmasına yardımcı olmuştur!

Benzer Yazılar

Yorum yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.