GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

tersosmos

Ters Osmoz Sistem Nasıl Çalışır?

Ters Osmoz Sistem Nasıl Çalışır?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. Ters Osmoz su arıtma sistemlerindeki yarı geçirgen membran, suda çözünür halde bulunan safsızlıkları tutar. Ters Osmoz işlemini tanımlamadan önce osmoz olayını anlamak gereklidir. Farklı miktarda çözünmüş maddeler içeren iki farklı konsantrasyondaki çözelti, yarı geçirgen bir membranla ayrıldığı zaman osmoz olayı gerçekleşir.

    Bazı maddeler membran arasından geçerken bazıları reddedilir. Suda çözünmüş halde bulunan maddelerin ozmotik basıncı, seyreltik bölgeden konsantre bölgeye suyu geçirerek suyun seyrelmesine neden olur. Membranın iki tarafında çözeltilerin konsantrasyonu eşit olunca geçiş durur.

    Ters Osmoz işleminde ise konsantre bölgeye basınç uygulanarak osmoz işlemi tersine çevrilir. Yeterli basınç altında su konsantre bölgeden seyreltik bölgeye yarı geçirgen membran arasından geçer.

    Ters Osmoz sistemlerle katyon ve anyon gibi iyonik yapılı ve boyutları 0.0001-0.001 µm olan suda çözünür halde bulunan maddeleri gidermek mümkündür.

    Ters Osmoz filtrasyon kapasitesi, membran özelliğine, besleme suyu sıcaklığına, işletme basıncına, bertaraf edilecek çözünmüş maddeye ve sistemin konfigürasyonuna bağlı olarak değişmektedir.