GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

tersosmos

Su Zenginliği Nedir?

Su Zenginliği ne anlama geliyor hangi ülkeler su zengini

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. Su Zenginliği: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8.000-10.000 m3 ’ten daha fazla.

    Genel kabullere göre, yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 10.000 m3’ten fazla olan ülkeler su zengini sayılmaktadır. Bir ülkede yılda kişi başına düşen tatlı su miktarı 1700 m3’ten düşükse, o ülkenin “su baskısı” ile, anılan miktar 1000 m3’ ün altına inmiş ise “su açığı” ile karşı karşıya kabul edilmektedir.

    Ülkemiz, kişi başına düşen 1500 m3 kullanılabilir su miktarı ile su kısıtı bulunan ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimlerince hazırlanan rapordan derlenen bilgiler ışığında karasal iklim karakteri gösteren ülkemizde, yıllık ortalama yağış̧ 574 mm (1981-2010) olup, bu yağış̧ yılda ortalama 450 milyar m3 yağış hacmine tekabül etmektedir.

    Bu suyun 172 milyar m3’lük kısmı akışa geçerek çeşitli büyüklükteki akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere boşalmaktadır. Ülkemizin hidrojeolojik etüt çalışmaları sonucu hesaplanarak raporlanmış yeraltısuyu rezervi 23 milyar m3, yeraltısuyu emniyetle rezervi ise 18 milyar m3’tür. Günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu miktarı yıllık 94 milyar m3, emniyetle çekilebilecek yeraltı suyu işletme rezervi yıllık 18 milyar m3 olmak üzere ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yıllık toplamı 112 milyar m3’tür.

    Bu suyun yıllık toplam 54 milyar m3’ü kullanılmaktadır. Sektörel olarak bakıldığında; sulamada 40 milyar m3 (%74), içme kullanma suyu olarak 7 milyar m3 (%13) ve sanayide 7 milyar m3 (%13) su kullanılmaktadır (DSİ, 2017). Bu oranlar sırasıyla dünyada %70, % 22,% 8, Avrupa’da ise %33, %51 ve %16’dır.