GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

tersosmos

Su Isınırken Neden Ses Çıkar?

Su Isınırken Neden Ses Çıkar?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. Su ısınırken ses çıkmasının birkaç nedeni var. Su ısınmaya başladığında sıcaklıktaki artışa bağlı olarak su moleküllerinin kinetik enerjisi artar. Bu nedenle su molekülleri bulundukları kabın çeperlerine daha hızlı çarpmaya başlar.

    Su Isınırken Neden Ses Çıkar?

    Su ısınırken ses çıkmasının birkaç nedeni var. Su ısınmaya başladığında sıcaklıktaki artışa bağlı olarak su moleküllerinin kinetik enerjisi artar. Bu nedenle su molekülleri bulundukları kabın çeperlerine daha hızlı çarpmaya başlar.

    Suyun içinde çözünmüş halde hava bulunur. Gazların çözünürlüğü sıcaklıktaki artışa bağlı olarak azaldığı için, suyun sıcaklığı arttıkça içinde çözünmüş halde bulunan hava kabarcıklar oluşturur. Bu sırada suyun içinde su buharı kabarcıkları da oluşmaya başlar. Kabın alt kısımlarında ve yanlarında oluşan bu kabarcıklar suyun yüzeyine doğru hareket ederken -üzerlerine etki eden basınç azaldığından- hacimleri artmaya başlar ve suyun yüzeyine ulaştıklarında patlarlar. Bu durum suyun içinde ses dalgaları şeklinde yayılan titreşimler oluşmasına neden olur.

    Suyun sıcaklığı kaynama noktasına ulaşmadan önce, sıcaklık suyun içinde her noktada aynı değildir. Isı kabın tabanından yayıldığı için, suyun alt kısımlarındaki sıcaklık üst kısımlarına göre daha yüksektir. Kabın alt kısımlarında oluşan kabarcıklar yüzeye doğru hareket ederken, sıcaklığın daha düşük olduğu kısımlara ulaştıklarında içe doğru çökerler. Bu sırada suyun içinde çok küçük gaz kabarcıkları ortaya çıkar ve yüksek frekanslı ses dalgaları oluşur. Su ısınırken oluşan sesin en önemli sebeplerinden biri suyun içindeki gaz kabarcıklarının içe doğru çökmesidir.