GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

tersosmos

Saf suyun iletkenliği nasıl düşer?

Saf suyun iletkenliği nasıl düşer?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. Saf suyun iletkenliği, sudaki çözünmüş iyonların miktarına bağlıdır. Saf su, iyon içermediği için, iletkenliği sıfırdır. Bu nedenle, saf suyun iletkenliğini düşürmek için hiçbir işlem yapılmasına gerek yoktur.

    Ancak, saf suyun iletkenliği, suyun hazırlanma veya depolama koşullarında meydana gelen bazı faktörlerden dolayı artabilir. Örneğin, saf su, havadan çözünmüş gazlar içerebilir. Bu gazlar, suyun iletkenliğini artırabilir. Ayrıca, saf su, depolama sırasında kontaminasyona maruz kalabilir. Bu kontaminasyon, sudaki iyon miktarını artırabilir ve iletkenliği yükseltebilir.

    Saf suyun iletkenliğini düşürmek için, suyun havadan ve kontaminasyondan korunması önemlidir. Su, kapalı bir kapta depolanmalıdır. Ayrıca, suyun depolandığı kap, suyun hava ile temasını önlemek için sıkıca kapatılmalıdır.

    Saf suyun iletkenliğini ölçmek için, suyun iletkenlik değeri (μS/cm) ölçülür. Saf suyun iletkenlik değeri, 0 μS/cm’dir.