GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

tersosmos

Saf suyun iletkenliği kaç olmalı?

Saf suyun iletkenliği kaç olmalı?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. Saf suyun iletkenliği 0.055 mS/cm civarındadır. Bu, saf suyun içinde çok az miktarda iyon bulunduğu anlamına gelir. Saf su, nötr bir maddedir ve içinde H+ ve OH- iyonları dışında başka iyon bulunmaz. Bu iyonlar da çok az miktarda olduğu için saf suyun iletkenliği çok düşüktür.

    Suda bulunan safsızlıklar çoğaldıkça suyun iletkenliği artar. Bu safsızlıklar, çözünmüş mineraller, tuzlar, organik maddeler ve bakteriler olabilir. Suda bulunan safsızlıkların miktarı, suyun kaynağına, ne kadar kirli olduğuna ve depolanma koşullarına göre değişir.

    İçme suyu için kabul edilebilir bir iletkenlik değeri, 50-250 mikrosiemens/cm (µS/cm) aralığıdır. Bu aralıkta iletkenliğe sahip su, insan sağlığı için güvenli kabul edilir. İletkenlik değeri 250 mikrosiemens/cm’nin üzerinde olan su, insan sağlığı için riskli olabilir.

    Endüstriyel uygulamalarda kullanılan suyun iletkenliği, uygulamanın özelliklerine göre değişir. Örneğin, elektronik üretiminde kullanılan suyun iletkenliği çok düşük olmalıdır. Bu tür uygulamalarda, suyun iletkenliği 1 mikrosiemens/cm’nin altında olmalıdır