GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

Galip Arduç
Yönetici

İçme Suyundaki Mikro Organizmalar Nelerdir?

MİKRO ORGANİZMALAR

İçme suyu vasıtası ile bulaşabilen hastalıklar arasında tifo, paratifo, basili dizanteri, kolera, amibli dizanteri, lejyonerler hastalığı, sarılık, çocuk felçi gibi hastalıklar vardır. Bu hastalıklara sebep olan mikroorganizmaların suda düzenli olarak ölçülmesi zor ve masraflıdır.

Bu sebeple suyun mikrobiyolojik kalitesi indikatör (gösterge) organizmaların konsantrasyonları ölçülerek tespit edilir. Bunun için en yaygın olarak kullanılan organizma koliform bakterileridir. Koliform bakterisinin kendisi hastalık yapan bir mikroorganizma sayılmamakla beraber suda bulunması zararlı organizmaların varlığına da işaret eder.

Suda koliform yoksa diğer organizmaların da olmadığı kabul edilir. Ayrıca koliform konsantrasyonu dezenfeksiyon işleminin ne derecede başarılı olduğunu takip etmek için ölçülür. Koliform bakterilerini etkili bir şekilde gideren arıtma işlemlerinin hastalık yapan organizmaları da yok ettiği (sudan ayırdığı veya öldürdüğü) düşünülür.

İçme suyu tesis çıkışlarında ve su şebekesindeki numune alma yerlerinde çeşitli aralıklarla alınan numunelerde bulunmasına müsaade edilen koliform miktarı ile ilgili çeşitli kural ve standartlar vardır. Bu tür standartlar her ülkede değişik olabildiği gibi herhangi bir ülkede zamanla da değişebilmektedir. En genel ve en basit ifadesi ile, içme suyunda toplam koliform konsantrasyonunun sıfır olması tavsiye edilir.

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.