Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

pH

pH

Suyun asitlik veya bazlık durumunu gösteren logaritmik bir ölçüdür. Çözeltide bulunan H+ iyonu konsantrasyonunu ifade etmektedir. pH 7 olduğunda (25oC) nötr, pH < 7 ise asidik ve pH > 7 ise baziktir. Düşük pH suda acı metal bir tada ve korozyona sebep olurken, yüksek pH değerleri ise suda kaygan hisse, soda tadına ve tortulara neden olur.

İçme suyu olarak kullanılacak ham suda pH değeri 4 ve 9 arasında olması beklenmekle birlikte, karşılaşılan değerler daha çok 5,5 ve 8,6 arasındadır. Ham suda karbonat ve bikarbonatların varlığına bağlı olarak 7’den büyük değerler olması beklenir.

pH’ın insan sağlığı üzerinde direk bir etkisi olmamakla birlikte, işletme açısından en önemli su kalite parametrelerinden biridir. pH’ın su kimyasındaki rolü korozivite, alkalinite, sertlik, klorlama, koagülasyon ve CO2 dengesi ile bağlantılıdır.

pH Sağlık Üzerine Etkisi

pH’ın insanlar üzerinde direk bir etkisi söz konusu değildir.

pH Arıtma Yöntemleri

Arıtılmış suda pH değeri asidikse, metal şebeke borularının ve evsel boru tesisatının korozyonuna; bazik ise, dağıtım sistemindeki tuzların çökmesine ve dolayısıyla debide düşüşlere sebep olabilmektedir (Gray, 2008, s253). Bu nedenle arıtılmış suda pH ayarlaması oldukça önemlidir. pH arıtma proseslerinin verimli çalışmasında da oldukça önemli bir faktördür.

Klorun bakteri ve virüs giderme verimi düşük pH’larda daha iyi olmakla birlikte, düşük pH’larda (pH 7 ve altı için) korozif etkiye sebep olmaktadır. Ayrıca yüksek pH’larda THM oluşumu daha yüksektir (özellikle 8,5 değeri üzerindeyse) (De Zuane, 1990, s.29).

pH değerleri arıtma süresince proses ihtiyacına göre kimyasal madde ilaveleri ile ayarlanabilir. pH değerini arttırmak için kireç, sodyum karbonat ve kostik soda; pH değerini düşürmek için ise sülfürik asit ve hidroklorik asit ilave edilir.

Dezenfeksiyon öncesi suyun pH’nın arttırılması için genel olarak sodyum karbonat ve sodyum hidroksit kullanılmaktadır. Ancak düşük pH değerlerinin arttırılmasında kalsiyum ve magnezyum karbonat kullanılması, hem suyun daha az korozif olması, hem de sodyum ile kıyaslandığında kalsiyum ve magnezyumun sağlık açısından faydaları sebebiyle tercih edilmesi daha uygundur.

Benzer Yazılar

Yorum yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.