Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

ORP Nedir?

ORP Nedir?

ORP nin açılımı ise “Oksidasyon-Redüksiyon Potansiyeli” veya Gücü dür.(bazı hallerde Redoks olarak ta isimlendirilir). Bir çok araştırma neticesi ORP değerinin en az pH değeri kadar hatta dahada fazla önemli olduğunu göstermektedir..

ORP, depolanmış ve kullanıma hazır “enerji “ anlamını taşır.

Örneğin, bir balonu şişirdiğimizde balon ağzı kapalı kaldığı sürece balonun içinde ölçebileceğimiz durağan bir enerji vardır ve biz buna Potansiyel Enerji deriz, balonun ağzını açtığımızda bu durağan Potansiyel Enerji balonu terk ederken Kinetik yani hareketli Enerji haline dönüşür.

Potansiyel enerji, suyun içindeki çok zayıf bir akım olup Elektronmetre ile elektriksel olarak ölçülebilir ve birimi mV(milivolt) dur.

Su iyonizerinden alınan yüksek pH lı su, daha fazla indirgenmiş (redükte olmuş) yani eksi (-) değerde milivolt (-ORP), buna karşın herhangi bir düşük pH lı su ise daha fazla okside olmuş yani artı (+) değerde mV(milivolt) (+ORP) içerir.

Oksidasyonun eş anlamları; fermantasyon, bozulma veya çürümedir, kesilmiş bir elma parçasını renk değiştirmesi veya açık havada kalan demirin paslanması oksidasyonun ile ortaya çıkan bozulma, çürüme olaylarının örnekleridir.

Demir pastan ötürü zayıflamış elma ise çürüyerek niteliğini kaybetmiştir.

Oksidasyon sürecinde elektronlar çalınarak madde okside olmakta ve bozulmaktadır. Bu oksidasyon sürecinde ölçüm yaptığımızda (+ORP) yani artı (+) mV(milivolt) görürüz.

Eksi (-) mV(milivolt) diğer bir ifade ile (-ORP) yüklü maddeler yukarıda anlatılan oksidasyon yani çürüme/bozulma sürecini yavaşlatıp ve ortadan kaldırabilirler.

Musluk suları genelde +200 ile +600mV yani (+ ORP), şişe suları ise genelde +400 mV yani (+ORP) değerindedirler.

Yüksek pH lı (8-9) iyonize su (-mv) ve (-ORP) değerlerine sahip olup oksitlenme ve çürümeyi önleyici güçlü Antioksidan özellik taşır.

Su iyonizerinde elde olunan suyun pH ve ORP değişimi temel olarak üç faktöre göre değişiklik gösterebilir :

1. Kullanılan suyun içerdiği doğal minerallerin cinsi ve miktarı

2. Elektroliz İşlemi sırasında uygulanan akımın voltajı

3. Su İyonizerinin Elektroliz hücresinden geçen suyun hızı

Bu değişiklikler su iyonizerinden alınan suyun pH ve ORP sini önemli ölçüde etkiler.

1-Su iyonizerinin sağlıklı çalışmasındaki en önemli ve olmazsa olmaz faktör kullanılan suyun mineral içermesidir. Mineraller suyun içinde tuz gibi erimiş olarak bulunur ölçüm birimi TDS (toplam çözünmüş katı madde) dir. Revers-osmoz yöntemi ile temizlenen sular ve destile sular iyon içermediklerinden yani de-iyonize sular olduklarından su iyonizerinde kullanılamazlar.

Musluk suları ve kaynak suları elde olundukları yerlere göre değişken cins ve miktarlarda mineral tuzları içerirler.

Mineral içeriği yüksek olan (sert sular) dan daha yüksek değerde pH ve (-) ORP/mV  elde olunurken tersine mineral içeriği düşük olan (yumuşak sular) dan daha düşük değerde pH ve (-)ORP/mV elde olunabilir.

2- Su iyonizerinin kalbi elektroliz hücresidirki burada elektrik akımı bağlanan (- ve +) elektrotlar bulunur ve iyonizasyon işlemi bu hücrede olur.

Su iyonizerinin üstünde bulunan pH ayar butonları ile elektrik voltajını kumanda ederek suyun alkali derecesi yani pH ı ayarlanabilir. Yüksek akım verdiğimizde yüksek değerde pH ve ORP(-mV) az akım verdiğimizde düşük değerde pH ve ORP(-mV) de alkali iyonize su alınır.

 3- Su iyonizerinden geçen suyun hızı ve elektroliz hücresinde suyun kalış süresi elektroliz olayını etkileyerek pH ve ORP değerlerinde etkili olur. Eğer su çok hızlı akıyor ise daha düşük değerler, su yavaş akıyor ise yüksek değerler elde olunur. Genelde dakikada 2 ile 3 litre arasındaki su akımı uygun olabilir, en uygun yöntem deneyerek istenen değerleri belirlemek olmalıdır..

 Temel prensibi daha iyi anlayabilmek için, değişik bölgelerde kullanılan ve değişik yapıya sahip iki içme suyunun etkilerine ve  performanslarına bakalım ; Bu inceleme sırasında unutmamamız gereken en önemli husus suyun içerdiği minerallerin başka bir ifade ile suda erimiş halde bulunan mineral tuzlarının değişik miktarlarda olma olgusudur ki bu olgu iyonizasyon işlevinin temelidir ve teknik olarak (TDS) (toplam çözünmüş katı madde) olarak tanımlanır.

Bir bölgede test olunan suyun TDS i (toplam çözünmüş mineral miktarı) 400ppm ve diğer bölgede test olunan suyun TDS i 50ppm ise, aynı su iyonizerinden alacağınız suyun karakteristikleri birbirinden tamamen farklı olacaktır, iyonizerin standart çalışma şartlarında,TDS 400ppm olan bölgede alacağınız sonuç  diğer bölgede alacağınız sonuca göre daha yüksek değerlerde olacaktır.

pH ve ORP İLİŞKİSİ

ORP (mV) çok hassas bir denge olup tamamiyle stabil bir dengeyi tutturmak mümkün değildir.

Buna ilaveten pH ile ORP arasında çok sıkı ve değişmez bir bağlantı olduğuda söylenemez, örneğin pH ı 9 olan iki suda yapılan testlerde değişik ORP değerleri okunabilir.(aynen insanda ardarda yapılan nabız ve kan basıncı ölçümlerinde değişik neticeler okunabileceği gibi)

pH değeri 11 civarında olan suyun tadı çoğu kimsenin hoşuna gitmez.

Yapılan çalışma ve uygulamalar sonucunda, pH değeri 9 ve 9.5 olan su ideal ORP seviyesine en yakın su olarak tanımlamış ve tavsiye olunmaktadır.

Sonuç olarak, iyonize suyu karakterize eden üç temel değişken unsur olan pH, TDS ve ORP arasında devamlı bir dans vardır.

Burada kişisel tercih; şişe suyu özellikler/performansı (veya yararları) ile su iyonizerinden alınacak suyun özellikleri/performans ve yararları ile karşılaştırılarak yapılacaktır.

ORP, Oxidation Reduction Potential tanımının baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. Anlamı; oksidasyon indirgeme potansiyelidir. Bir çözeltinin oksitlendirme veya indirgeme gücünü milivolt (mV) değeri olarak belirleyici bir ölçümdür. Redoks potansiyeli olarakta adlandırılır.

Kısaca, ORP ölçümü suyun kalitesini belirler. Ölçüm sonucu pozitif bir değer çıkmışsa bu suyun oksidasyon yani paslandırma ve bozucu/çürütücü etkilerinin olduğunu, negatif bir değer çıkmışsa bu suyun paslanmayı engelleyici özellikte yani antioksidan güce sahip olduğunu gösterir.

Oksidasyona iki atom arasındaki elektronların değişimi yol açar. Bu süreçte bir elektron kaybeden atoma oksitlenmiş (yükseltgenmiş), bir elektron kazanmış diğer atoma ise indirgenmiş denir. Bir demir parçası üzeride oluşmuş pas, rengi kahverengiye dönüşen bir elma dilimi günlük yaşantımızda sıklıkla görebileceğimiz basit bir iki oksitlenme örneğidir. Bu durumun vücudumuz içinde olması ise birçok değişik hastalığa neden olur.

Sağlık İçin ORP’nin Anlamı Nedir?

Okside edici yiyeceklerin ve içeceklerin tüketilmesi vücut sıvılarının kimyasal karakteristiklerini kötü yönde etkiler.  Birçok yiyecek ve içecek yüksek oksitlendirici özellikte ve elektron yoksunudur. Aynı şekilde, özellikle organik olarak yetiştirilmiş sebzelerde fazlaca bulunan, negatif hidrojen iyonları ile desteklenmiş bir diyet ise vücut sıvılarına olumlu etki sağlar.

Doğal olarak, yiyecekler ve içecekler arasındaki ORP değerleri oldukça geniş değişkenlikler gösterir.  Dahili olarak vücudumuzu olabildiğince okside olmaktan korumak ve sağlığımız için yediklerimiz ve içtiklerimizin negatif ORP değerine sahip olmasına önem vermeliyiz. Örneğin; alkollü içecekler, soda, et v.b gibi ironik olarak çok popüler olan bazı yiyecek ve içeceklerin çok güçlü okside edici özellikte olduğunu bilmek birçok insanda hayal kırıklığı yaratabilir.

Yanısıra, taze yiyecekler ile bunların farklı üretim işlemlerinden geçmiş halleri arasında ilginç kıyaslamalar da yapılabilir. Örneğin, taze sıkılmış portakal suyunun ORP ölçümü -100 ila -200mV arasındayken birçok paketlenmiş portakal suyunda bunun +200mV gibi oldukça yüksek bir değerde olduğu görülmektedir. Bu tüm diğer meyva suları için de geçerlidir.

Alkali İyonize Suyun ORP Değeri Nedir?

Çeşme suları ve diğer su çeşitleri pozitif ORP değerine sahiptir. Normal bir çeşme suyunun değeri +250 mV ila +400 mV arasındadır ki ve bu suyun oksidasyon engelleme veya indirgeme potansiyeli olmadığı anlamındadır. Yapılan testler birçok şişelenmiş suyun ORP değerlerinin yaklaşık +200 ila +300 mV olduğunu, yani neredeyse çeşme suyu ile aynı değere sahip olduklarını göstermektedir.

İyonizerden elde edilen alkali iyonize su, seçilen pH ayarına ve kullanılan sudaki minerallerin miktarına bağlı olarak,  -200 ila -500 mV arası ORP değerine sahiptir. Bu, alkali iyonize suyun çok yüksek oksidasyon indirgeme gücüne yani antioksidan özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

-550mV’un altındaki değerler insan bünyesi için çok güçlü kabul edilmekte ve bu nedenle de içilmesi tavsiye edilmemektedir.

Suyun Polaritesi ve Vücudun Biyoelektriksel Dengesi

Vücudumuzda gerçekleşen biyolojik reaksiyonların tümü biyoelektriksel değişimler sonucunda gerçekleşir.  Vücut sıvımızdaki sodyum ve potasyum iyonlarının yoğunluğunun değişmesi ise biyoelektriksel değişimleri oluşturur. Suyun polaritesini belirleyen alkali mineraller olan pozitif (+) yüklü sodyum ve potasyumun dengesi çok önemlidir. Bu dengenin bozulması hücrelerin ve hücre fonksiyonlarının bozulmasına neden olur.

Vücudumuz hücrelerinin beslenmesi ve fonksiyonlarının aksamaması için hücre içi ve çevresindeki suyun yeterli seviyede sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum iyonlarına ve uygun bir polariteye sahip olması gereklidir. Alkali iyonize su bu özelliklere sahip tek sudur.

Benzer makaleler ph nedir?TDS nedir?

Benzer Yazılar

Yorum yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.

2 Yorumları

  1. Orp düşürücü filtre tavsiyeniz nedir ionizer cihazlarini inceledim çok fazla ücret istiyorlar filtre ilede orp değeri eksilere geliyormuş tavsiye bekliyorum