GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

sırrı
Çok Soru Sorar

Sudaki Koku Neden Olur

Kokuya sebep olan kimyasallar ve muhtemel kaynaklar nelerdir? , Kokuya neden olan ana alg grubu ve neden oldukları koku türleri nelerdir?, oksijen azalması kokuya neden olur mu?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

 1. Koku, içme suyunda estetik açıdan bulunması istenmeyen bir parametre olmasının yanı sıra, suda kirlilik meydana getiren maddelerin tespitinde iyi bir gösterge olarak görev yapabilmektedir. İçme sularında; doğal inorganik ve organik kimyasal kirletici, biyolojik, sentetik kimyasal, korozyon ya da su arıtma kaynaklı koku oluşumu meydana gelebilir.

  Kokuya sebep olan kimyasallar ve muhtemel kaynakları

  Koku Koku Yapan Bileşik Muhtemel Kaynak
  Toprağımsı/küf Geosmin

  2- Methylisoborneol

  2-Isopropyl-3-methoxy pyrazine

  Mucidin (mantar önleyici)

  2, 3, 6-Trikloroanisol

  ktinomisetler; mavi-yeşil alg
  İlaç veya klorofenolik 2-Klorfenol

  2,4-Diklorfenol

  2,6- Diklorfenol

  Fenollerin klorlama sonrası yan ürünleri
  Yağlı Naftalin

  Toluen

  Yol akıntılarından kaynaklı hidrokarbonlar; su borularındaki bitümlü kaplamalar
  Balık, pişmiş sebze ya da çürük lahana Dimetiltrisülfür

  Dimetildisülfür

  Metil merkaptan

  Alg veya bitki bozulması
  Meyvemsi ve hoş kokulu Aldehitler Ozonlama yan ürünleri

  İçme suyunda kokunun kaynağını belirlemek her zaman kolay olmayabilir.

  Kokuya sebep olan nedenler aşağıda özetlenmiştir

  1. Bitki bozulması: algler bozulduğunda balık, çim ve küf kokusuna neden olur. Bazı türler canlıyken ciddi organoleptik sorunlara yol açmaktadır.
  2. Küf mantarı ve aktinomisetler: küf ve toprak kokusu üretir. Borularda fazla bekleyen sularda ve suyun sıcak olduğu durumlarda görülebilir.
  3. Demir ve sülfür bakterisi: her iki bakteri de tortu oluşturur ve çürüdükçe kötü bir koku verir.
  4. Endüstriyel atıklar: endüstriden kaynaklı pek çok atık ve yan ürünler, suda ilaç veya kimyasal koku verebilir.
  5. Klorlama: klorun kendisi suya koku vermemekle birlikte sudaki bileşiklerle reaksiyona girdiğinde oluşan ürünler kokuya neden olabilir.

  Kokuya Neden Olan 4 Ana Alg Grubu Ve Neden Oldukları Koku Türleri

  Alg Grupları Koku Türleri
  Mavi-Yeşil Algler (Cyanophyceae) Çimenimsi bir koku, hücreler parçalandıkça domuzumsu hatta septik bir koku oluştururlar.
  Diatomlar (Bacillariophyceae) Bu türler yağ salgıladıklarından balığımsı ya da aromatik bir koku verirler.
  Yeşil Algler (Chlorophyceae) Balığımsı ya da çimenimsi bir koku
  Yeşil-Kahve Algler (Chrysophyceae) Keskin bir koku verir. Uroglenopsis çok güçlü balığımsı, Synura düşük sayılarda salatalık, orta sayılarda balığımsı ve yüksek sayılarda iken domuzumsu bir koku verir.

  İçme suyu kaynağında oksijen azalması sonucu (yeraltı suyu ya da göllerin hipolimnion tabakası), sülfür oluşur ve 0,5 mg/L konsantrasyonda bile hoş olmayan kokuya neden olur.

  Sağlık üzerine etkileri

  Kokunun sağlık üzerine direk bir etkisi olmamakla birlikte suda olması istenmeyen maddelerin/mikroorganizmaların varlığına işaret ettiğinden, bu maddelerin sağlık açısından olumsuz etkileri söz konusu olabilir.

  Koku Arıtma yöntemleri

  Koku gibi estetik problemler genellikle koagülasyon, sedimentasyon ve klorlama gibi konvansiyonel arıtma proseslerinin optimizasyonu ile engellenebilir. Ancak daha özel bir arıtmanın gerekmesi halinde; havalandırma, granüler/toz aktif karbon ve ozonlama gibi prosesler, kokuya neden olan organik ve bazı inorganik kimyasalların giderimin de verimli yöntemlerdir (WHO, 2011, s. 230).