GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

sırrı
Çok Soru Sorar

Sertlik Nedir?

Suyun Sertliği yani Sertlik Nedir?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. SERTLİK NEDİR?

    Sertlik, sudaki çoğunlukla kalsiyum ve magnezyum iyonlarının iyon konsantrasyonlarının toplamına eşit olan bir parametredir. Bu iyonlar, suyun doğal çevrimi boyunca toprak ve kayaçlar içinde, rezervuarlarda (doğal ve suni göl, deniz, akarsu vs.) depolandığı veya hareket halinde olduğu esnada temas ettiği mineral ve tuzların suda çözünmesi sonucunda suyun bünyesine geçerler.

    Mineral içeriği yüksek suların kullanım amacı ile çeşitli proseslere tabi tutulması sırasında, bu mineraller sudan tekrar ayrılarak ortamda birikim yaratma eğilimindedir. Özellikle yüksek sertlikteki sular, en basit su iletim tesisatlarından sıcak su ve buhar kazanlarına kadar çok çeşitli sistemler içerisinde Ca ve Mg iyonlarının çökelerek birikintiler oluşmasına, bu birikintilerin zamanla taşlaşmasına ve ısı transferi, kesit daralması, tıkanıklıklar ve korozyon türü problemlere yol açar. Bu durum mevcut tesisat ve ekipmana zarar vererek ve enerji sarfiyatını arttırarak ekonomik açıdan sakıncalar doğurur.

    Sudaki toplam sertlik Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının CaCO3 cinsinden konsantrasyonları toplamına eşit olup mg/lt veya ppm olarak ifade edilebilir, yani toplam sertlik Ca sertliği ve Mg sertliğinden oluşur.