GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

Galip Arduç
Yönetici

İçme Suyunda Amonyak Değerleri Ne Olmalıdır?

Amonyak (NH3) ve amonyum (NH4+) sağlığa zararlı olmamakla beraber içme suyunda bulunmaları arzu edilmez. Bir içme suyu kaynağında yüksek miktarda amonyak/amonyum bulunması o kaynağın atık su karışması sebebiyle kirlenmiş olduğuna işaret eder. Ayrıca amonyak dezenfeksiyon sırasında klor ile reaksiyona girerek kloru tüketir.

Netice olarak suda serbest klor bakiyesi meydana getirebilmek için kullanılması gereken klor miktarını artırarak ekonomik bir zarara yol açar. Tesis çıkışında suda amonyak kalırsa şebekede amonyaktan faydalanan bakterilerin üreme ihtimali artar. İçme suyu olarak kullanılması düşünülen bir suda 0.5 mg/L’den fazla toplam amonyak (NH3 ve NH4+) bulunmaması tavsiye edilir.

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. İçme suyu olarak kullanılması düşünülen bir suda 0.5 mg/L’den fazla toplam amonyak (NH3 ve NH4+) bulunmaması tavsiye edilir.