GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

tersosmos

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın suyla ilgili alanları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın su ile ilgili konuları ve alanları nelerdir?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

 1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması ile ilgili 639 sayılı KHK gereğince Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne arazi toplulaştırılması, tarım arazilerinin değerlendirilmesi ile su kaynaklarının ve sulama tesislerinin geliştirilmesine yönelik projelerin uygulanması ve desteklenmesi yönünde görevler verilmiştir. Kırsal alanda su kaynaklarının geliştirilmesi konusunda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığının sulamanın ve su kaynaklarının geliştirilmesi konusundaki görevleri şunlardır.
  • Sulama projelerinin etüt ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
  • Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,
  • Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlamak, uygun sulama tesislerini yaptırmak,
  • Bakanlığın sulama ile ilgili politika ve stratejilerini belirlemek,
  • Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek
  • Su kullanıcı örgütleri ile iş birliği yaparak sulamada verimliliği artırıcı çalışmalar yapmak, yaptırmak,

  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yeniden yapılanma sürecinde ayrıca Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Toprak ve Su Kaynakları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu başkanlığın görevi; toprak ve su kaynaklarının etkin ve doğru kullanımının sağlanması için yeni teknikler geliştirmek konusunda araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek şeklinde tanımlanmıştır.