Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

Koku

Koku

Koku, içme suyunda estetik açıdan bulunması istenmeyen bir parametre olmasının yanı sıra, suda kirlilik meydana getiren maddelerin tespitinde iyi bir gösterge olarak görev yapabilmektedir.

İçme sularında; doğal inorganik ve organik kimyasal kirletici, biyolojik, sentetik kimyasal, korozyon ya da su arıtma kaynaklı koku oluşumu meydana gelebilir.

Kokuya sebep olan kimyasallar ve muhtemel kaynakları

KokuKoku Yapan BileşikMuhtemel Kaynak
Toprağımsı/küfGeosmin
2- Methylisoborneol
2-Isopropyl-3-methoxy pyrazine Mucidin (mantar önleyici)
2, 3, 6-Trikloroanisol
Aktinomisetler; maviyeşil alg
İlaç veya klorofenolik2-Klorfenol
2,4-Diklorfenol
2,6- Diklorfenol
Fenollerin klorlama sonrası yan ürünleri
YağlıNaftalin
Toluen
Yol akıntılarından kaynaklı hidrokarbonlar; su borularındaki bitümlü kaplamalar
Balık, pişmiş sebze ya da çürük lahanaDimetiltrisülfür
Dimetildisülfür
Metil merkaptan
Alg veya bitki bozulması
Meyvemsi ve hoş kokuluAldehitlerOzonlama yan ürünleri

İçme suyunda kokunun kaynağını belirlemek her zaman kolay olmayabilir (Tabloda). Kokuya sebep olan nedenler aşağıda özetlenmiştir.

1. Bitki bozulması: algler bozulduğunda balık, çim ve küf kokusuna neden olur. Bazı türler canlıyken ciddi organoleptik sorunlara yol açmaktadır.

2. Küf mantarı ve aktinomisetler: küf ve toprak kokusu üretir. Borularda fazla bekleyen sularda ve suyun sıcak olduğu durumlarda görülebilir.

3. Demir ve sülfür bakterisi: her iki bakteri de tortu oluşturur ve çürüdükçe kötü bir koku verir.

4. Endüstriyel atıklar: endüstriden kaynaklı pek çok atık ve yan ürünler, suda ilaç veya kimyasal koku verebilir.

5. Klorlama: klorun kendisi suya koku vermemekle birlikte sudaki bileşiklerle reaksiyona girdiğinde oluşan ürünler kokuya neden olabilir.

Kokuya neden olan 4 ana alg grubu ve neden oldukları koku türleri

Alg GruplarıKoku Türü
Mavi-Yeşil Algler (Cyanophyceae)Çimenimsi bir koku, hücreler parçalandıkça domuzum su hatta septik bir koku oluştururlar.
Diatomlar (Bacillariophyceae)Bu türler yağ salgıladıklarından balığımsı ya da aromatik bir koku verirler.
Yeşil Algler (Chlorophyceae)Balığımsı ya da çimenimsi bir koku
Yeşil-Kahve Algler (Chrysophyceae)Keskin bir koku verir. Uroglenopsis çok güçlü balığımsı, Synura düşük sayılarda salatalık, orta sayılarda balığımsı ve yüksek sayılarda iken domuzum su bir koku verir.

İçme suyu kaynağında oksijen azalması sonucu (yeraltı suyu ya da göllerin hipolimnion tabakası), sülfür oluşur ve 0,5 mg/L konsantrasyonda bile hoş olmayan kokuya neden olur.

Sağlık Üzerine Etkileri

Kokunun sağlık üzerine direk bir etkisi olmamakla birlikte suda olması istenmeyen maddelerin/mikroorganizmaların varlığına işaret ettiğinden, bu maddelerin sağlık açısından olumsuz etkileri söz konusu olabilir.

Koku Arıtma Yöntemleri

Koku gibi estetik problemler genellikle koagülasyon, sedimentasyon ve klorlama gibi konvansiyonel arıtma proseslerinin optimizasyonu ile engellenebilir.

Ancak daha özel bir arıtmanın gerekmesi halinde; havalandırma, granüler/toz aktif karbon ve ozonlama gibi prosesler, kokuya neden olan organik ve bazı inorganik kimyasalların giderimin de verimli yöntemlerdir (WHO, 2011, s. 230).

Benzer Yazılar

Yorum yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.