Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

Baryum

Baryum

CAS ID#:  7440-39-3

Etkilenen Organ Sistemleri: Kardiyovasküler (Kalp ve Kan Damarları), Gastrointestinal (Sindirim), Üreme (Üreten Çocuklar)

Baryum Nedir?

Baryum, doğada sadece element karışımları içeren cevherlerde bulunan gümüşi beyaz bir metaldir. Baryum bileşikleri oluşturmak için kükürt veya karbon ve oksijen gibi diğer kimyasallarla birleşir.

Baryum bileşikleri petrol ve gaz endüstrileri tarafından sondaj çamuru yapmak için kullanılır. Sondaj çamurları, matkap ucunu yağlı tutarak kayayı delmeyi kolaylaştırır. Ayrıca boya, tuğla, seramik, cam ve kauçuk yapımında da kullanılırlar.

Baryum sülfat bazen doktorlar tarafından tıbbi testler yapmak ve gastrointestinal sistemin röntgenini çekmek için kullanılır.

Gümüş-mavi renkte, havayla temas ettiğinde gümüş-sarı renge dönen, kolay işlenebilen metalik bir kimyasal elementtir. Klorürlü ve nitratlı bazı baryum tuzları suda çözünebilirdir. Ancak karbonatlı, florürlü, fosfatlı ve sülfatlı olanlar suda çözünmeyen yapıdadır.

Baryum bileşikleri plastik, kauçuk, elektronik, çelik, optik ve tekstil endüstrilerinde kullanılmaktadır. Ayrıca seramik cilalarında, cam ve kağıt yapımında, ilaçlarda, kozmetiklerde ve rodentisitlerde (kemirgen öldürücü) kullanılabilmektedir (NHMRC, 2014, s. 418).

İçme sularında genellikle volkanik ve tortul kayaçlar gibi doğal kaynaklı olarak görülmekte olup, çoğunlukla 0,1 mg/L’nin altındaki konsantrasyonlarda görülmektedir. 1 mg/L’nin üzerindeki konsantrasyonları ise yeraltı suyu kaynaklıdır (WHO, 2011, s. 320).

Baryumun Sağlık Üzerine Etkileri

Suda çözünebilen baryum bileşiklerinin yüksek miktarda ağız yoluyla alınması sonucunda, kalp ritminin bozulması ve felç görülebilir. Daha az miktarlarda ve kısa süreliğine alınan baryum neticesinde ise kusma, karın krampları, ishal, nefes almada zorluk, kan basıncında düşüş/yükseliş, yüzde hissizlik ve kas güçsüzlüğü gibi etkiler gözlemlenebilir (ATSDR, 2007, s.4).

Baryum kemiklerde, kaslarda, böbreklerde ya da diğer dokularda birikme yapmaz, hatta kalsiyumdan daha çabuk vücuttan atılır (De Zuane, 1997, s.65).

Hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, baryumun kanser yaptığına dair kanıt bulunamaması sebebiyle, Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi (IARC) baryumu kanserojenik maddeler arasında sınıflandırmamıştır.

WHO tarafından insan sağlığı için 0,7 mg/L limit değer belirlenmiş olup, USEPA ve Avustralya (NHMRC, 2014, s. 418)’nın içme suyu için belirlediği değer 2 mg/L’dir. Kılavuz değer hesaplamasında yeterli ve güvenilir veri olmadığından, ilave bir katsayı kullanan WHO, belirlediği değerin oldukça ihtiyatlı olduğunu ifade etmektedir (WHO, 2011, s. 321).

Baryum Arıtma Yöntemleri

Konvansiyonel yöntemlerle baryum giderimi mümkün olmamaktadır. Ancak pH 10-11 aralığında kireçle yumuşatma yöntemiyle etkin bir giderim (> % 90) sağlanabilir. İyon değişimi (% 95), elektrodiyaliz ve ters ozmos yöntemleri de baryum giderimi için kullanılabilecek yöntemler arasında sayılabilir.

Arıtılabilirlik açısından 0,1 mg/L’nin ulaşılabilir olduğu bilgisini veren WHO ile mevcut teknoloji ve su kaynakları göz önüne alındığında, içme suyunda ulaşılabilecek en düşük seviye olarak 2 mg/L’nin değerinin tespit edildiğini ifade eden USEPA’nın yaklaşımları birbirleriyle çelişmektedir.

Çevreye Dağıldığında Baryuma Ne Olur?

  • Baryum, baryum bileşiklerinin madenciliği, rafine edilmesi ve üretimi sırasında ve kömür ve petrolün yakılmasından havaya karışır.
  • Baryumun havada, karada, suda veya tortularda dayanacağı süre, salınan baryumun biçimine bağlıdır.
  • Suda iyi çözünmeyen baryum sülfat ve baryum karbonat gibi baryum bileşikleri çevrede uzun süre dayanabilir.
  • Baryum klorür, baryum nitrat veya baryum hidroksit gibi suda kolayca çözünen baryum bileşikleri genellikle bu formlarında ortamda uzun süre kalmazlar. Suda çözünen bu bileşiklerdeki baryum, suda doğal olarak bulunan sülfat veya karbonat ile hızla birleşerek daha uzun ömürlü formlar (baryum sülfat ve baryum karbonat) haline gelir.
  • Balıklar ve suda yaşayan organizmalar baryum biriktirebilir.

Baryuma nasıl maruz kalabilirim?

  • Yiyecek ve suyunuzda bulunan küçük miktarları yutmak veya çok düşük seviyelerde baryum içeren havayı solumak.
  • İçme suyunda olağandışı yüksek doğal baryum seviyeleri bulunan bölgelerde yaşamak.
  • Baryum üretimi veya kullanımını içeren bir işte çalışmak.
  • Baryumun bertaraf edildiği atık alanlarının yakınında yaşamak veya çalışmak.

Baryumun kansere neden olma olasılığı nedir?

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (DHHS) ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), baryumu kanserojenliğine göre sınıflandırmamıştır. EPA, baryumun yuttuktan sonra insanlar için kanserojen olma olasılığının bulunmadığını ve inhalasyon maruziyetinin ardından insanlar için kanserojen olup olmayacağını belirlemek için yeterli bilgi bulunmadığını belirlemiştir.

Baryum çocukları nasıl etkileyebilir?

Çocukların baryum toksisitesine yetişkinlerden daha fazla veya daha az duyarlı olup olmayacağını bilmiyoruz. Baryum yutan sıçanlarda yapılan bir araştırma, yenidoğan vücut ağırlığında bir azalma buldu; insanlarda benzer bir etkinin görülüp görülmeyeceğini bilmiyoruz.

Aileler baryuma maruz kalma risklerini nasıl azaltabilir?

Baryum maruziyetinin en büyük potansiyel kaynağı yiyecek ve içme suyudur. Bununla birlikte, gıdalardaki ve içme suyundaki baryum miktarı genellikle endişe konusu olmayacak kadar düşüktür.

Baryuma maruz kalıp kalmadığımı belirlemek için tıbbi bir test var mı?

baryuma maruz kalmışlardır. Doktorlar, çok karmaşık aletler kullanarak kemik, kan, idrar ve dışkı gibi vücut dokularında ve sıvılarında baryumu ölçebilir. Bu testler, maruziyetin kapsamını veya potansiyel sağlık etkilerini tahmin etmek için kullanılamaz.

6 yaş ve üzeri ABD genel popülasyonunda ölçülen geometrik ortalama baryum seviyesi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 1,56 µg/g kreatinin (idrarda ölçülür) olarak rapor edilir.

Benzer Yazılar

Yorum yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.