Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

2-bütanon

2-bütanon

2-bütanon

CAS ID#:  78-93-3

Etkilenen Organ Sistemleri: Dermal (Deri), Nörolojik (Sinir Sistemi), Oküler (Gözler), Solunum (Burundan Akciğerlere)

Kimyasal Sınıflandırma: Uçucu organik bileşikler

Özet: 2-Bütanon üretilmiş bir kimyasaldır ancak çevrede doğal kaynaklardan da bulunmaktadır. Keskin, tatlı bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır. Metil etil keton (MEK) olarak da bilinir. 2-Bütanon büyük miktarlarda üretilir. Havaya hızla buharlaşacağı ve birçok maddeyi çözeceği için kullanımının yaklaşık yarısı boya ve diğer kaplamalardadır. Ayrıca yapıştırıcılarda ve temizlik maddesi olarak kullanılır. 2-Bütanon doğal bir ürün olarak ortaya çıkar. Bazı ağaçlar tarafından yapılır ve bazı meyve ve sebzelerde az miktarda bulunur. Ayrıca araba ve kamyon egzozlarından havaya salınır.

2-bütanon nedir?

2-Bütanon endüstriyel bir kimyasaldır. 2-Bütanon ayrıca metil etil keton olarak da adlandırılır. Çevrede doğal kaynaklardan da bulunabilir. Bazı ağaçlar tarafından yapılır ve bazı meyve ve sebzelerde az miktarda doğal olarak bulunur.

2-Bütanon, boya ve diğer kaplamalar gibi bir dizi endüstriyel üründe kullanılmaktadır. Ayrıca yapıştırıcılarda ve temizlik maddesi olarak kullanılır.

2-bütanona nasıl maruz kalabilirim?

2-bütanona doğal olarak az miktarda 2-bütanon içeren yiyeceklerden veya kontamine içme sularından maruz kalabilirsiniz. 2-bütanon içeren boyalar, yapıştırıcılar, kaplamalar veya temizlik maddeleri kullanıyorsanız, kontamine havadan veya bu ürünlerle cilt temasından maruz kalabilirsiniz.

2-bütanonun üretildiği veya 2-bütanon ürünlerinin kullanıldığı bir tesisin yakınında yaşıyorsanız, kirli havayı soluyarak düşük seviyelere maruz kalabilirsiniz.

2-bütanon sağlığımı nasıl etkileyebilir?

2-bütanon soluyan insanlarda yapılan çalışmalarda burun, boğaz ve göz tahrişi bulundu. 2-bütanon soluyan insanlarda görülen diğer sağlık etkileri arasında baş ağrısı, yorgunluk ve sarhoşluk hissi bulunur.

Yüksek konsantrasyonlarda 2-bütanona maruz kalan laboratuar hayvanlarında zayıf koordinasyon bulunmuştur. 2-bütanon soluyan veya oral olarak maruz kalan laboratuar hayvanlarında böbrek etkileri görülmüştür.

Hayvanlarda ciddi sağlık etkileri sadece çok yüksek seviyelerde görülmüştür. Nefes alındığında bu etkiler doğum kusurlarını, bilinç kaybını ve ölümü içeriyordu.

Çevrede tipik olarak bulunan 2-bütanon seviyeleri, zararlı sağlık etkilerine neden olduğu bilinen seviyelerden daha düşüktür.

2-bütanon kansere neden olabilir mi?

Dört insan çalışmasından üçü kanserde bir artış bulamadı; dördüncü çalışma, çocukluk çağı lösemisinde bir artış buldu. Tüm bu çalışmalarda, bireyler bir dizi farklı kimyasala maruz kaldılar. 2-bütanonun kansere neden olup olmadığını inceleyen hiçbir hayvan çalışması bulunamadı.

Çevre Koruma Ajansı (EPA), 2-bütanonun insan kanserojen potansiyelinin (kansere neden olan) bir değerlendirmesi için verilerin yetersiz olduğu sonucuna varmıştır.

2-bütanonu kontrol etmek için tıbbi test yaptırabilir miyim?

Kan, nefes ve idrardaki 2-bütanon düzeylerini ölçmek için testler mevcuttur. 2-bütanon vücutta parçalandığında oluşan kimyasallardan bazıları idrarda da ölçülebilir. Bu testler 2-bütanona maruz kalıp kalmadığınızı ve yüksek seviyelere maruz kalıp kalmadığınızı gösterebilir, ancak bu testler sağlık problemleriniz olup olmayacağını tahmin etmez. Bu testler genellikle rutin tıbbi muayenenin bir parçası olarak doktorun ofisinde yapılmaz. Ancak muayenehanede alınan numune özel bir laboratuvara gönderilebilir. 2-bütanona maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, doktorunuzu, hemşirenizi veya zehir kontrol merkezinizi arayın.

2-bütanondan kendimi ve ailemi nasıl koruyabilirim?

2-bütanon üretimi veya kullanımı ile ilgili çalışanlar, soluma (solunum) ve deri (cilt) maruziyetini sınırlamak için kendilerini korumalıdır. KKD (kişisel koruyucu ekipman) hakkında OSHA kılavuzunu şu adresten kontrol edin:http://www.osha.gov/SLTC/personalprotectiveequipment/.

2-bütanon üreten veya kullanan tesislerin veya depolandığı alanların yakınında yaşayan insanlar, genel nüfustan daha fazla maruz kalma riski altında olabilir.

Referanslar

Toksik Maddeler ve Hastalık Kayıt Ajansı (ATSDR). 2020. 2-bütanon için Toksikolojik Profil . Atlanta, GA: ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, Halk Sağlığı Servisi.


2-Bütanon Kimyasal Özellikleri, Kullanımları, Üretimi

2-Bütanon kararlı, oldukça yanıcı bir kimyasaldır. Oksitleyici maddeler, bazlar ve güçlü indirgeyici maddeler ile uyumsuzdur. Keskin, tatlı bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır. 2-Bütanon büyük miktarlarda üretilir. Çözücü olarak kullanılır ve hızla buharlaşıp havaya karışacağı ve birçok maddeyi çözeceği için kullanımının yarısına yakını boya ve diğer kaplamalarda kullanılır. Ayrıca yapıştırıcılarda ve temizlik maddesi olarak kullanılır. Renksiz, uçucu bir sıvı keton. Bütanın oksidasyonu ile üretilir ve solvent olarak kullanılır.

2-bütanon Kimyasal özellikler

Metil etil keton (MEK), orta derecede keskin, kokulu, nane veya aseton benzeri olarak tanımlanan bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır. Suda ağırlıkça %28’e kadar çözünür ve diğer birçok organik çözücü ile karışabilir. Alt patlama limiti %1,4, üst patlama limiti ise %11,4’tür. Metil etil keton, güçlü oksitleyiciler, aminler, amonyak, inorganik asitler, kostikler, izosiyanatlar ve piridinlerle uyumsuz olabilir. Metil etil keton, endüstriyel olarak kullanıldığında, Sınıf lB yanıcı sıvı NIOSH (2010) olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

2-bütanon Fiziki özellikleri

2-Bütanon, tatlı, nane veya aseton benzeri kokulu berrak, renksiz, uçucu, çok yanıcı bir sıvıdır. Koku eşiği konsantrasyonu 10.0 ppmv’dir (Leonardos ve diğerleri, 1969). Deneysel olarak belirlenmiş algılama ve tanıma koku eşik konsantrasyonları sırasıyla 5.8 mg/m3 (2.0 ppmv) ve 16 mg/m3 (5,4 ppmv) olmuştur (Hellman ve Small, 1974). Oksitleyici maddeler, bazlar ve güçlü indirgeyici maddeler ile uyumsuzdur. Keskin, tatlı bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır. 2-Bütanon büyük miktarlarda üretilir. Çözücü olarak kullanılır ve hızla havaya buharlaşması ve birçok maddeyi çözmesi nedeniyle kullanımının yarısına yakını boya ve diğer kaplamalarda kullanılır. Ayrıca yapıştırıcılarda ve temizlik maddesi olarak kullanılır.

2-bütanon oluşum

Ahşabın kuru damıtılmasından elde edilen ürünler arasında ve siyah çayın yağında (eter ile ekstrakte edilmiş) bir safsızlık olarak bulunduğu bildirildi; kahvede, peynirde, ekmekte, bazı narenciye yağlarında ve diğer bazı doğal ürünlerde (üzüm, ahududu) bulunur.

2-bütanon Nerelerde Kullanılır

Metil etil keton (2-bütanon, etil metil keton, metil aseton), birçok uygulamada bulunan, nispeten düşük toksisiteye sahip organik bir çözücüdür. Endüstriyel ve ticari ürünlerde yapıştırıcılar, boyalar ve temizlik maddeleri için çözücü olarak ve mum çözücü olarak kullanılır. Bazı gıdaların doğal bir bileşeni olan metil etil keton, yanardağlar ve orman yangınları ile çevreye salınabilir. Dumansız toz ve renksiz sentetik reçinelerin üretiminde, solvent olarak ve yüzey kaplamasında kullanılır. Gıdalarda aroma verici madde olarak da kullanılır.

2-Bütanon, metakrilik asidin (MAA) fotopolimerizasyonu için suda çözünür bir foto başlatıcı olarak kullanılan bir gözü tahriş edicidir. Çözücü olarak; yüzey kaplama sektöründe; dumansız toz imalatı; renksiz sentetik reçineler.

2-bütanon nasıl hazırlanır

Sekonder butil alkolün katalitik dehidrojenasyonu ile; %25 sulu H2S04 ile geri akışa alınarak bütan-2,3-diolün dehidrasyonu ile. Endüstriyel olarak, bütanın kontrollü oksidasyonu, kalsiyum asetat ve kalsiyum propiyonatın kuru damıtılması veya metil asetoasetat ve seyreltilmiş H2SO4’ün geri akıtılmasıyla da hazırlanır.

2-bütanon Üretim yöntemleri

Metil etil keton, 2-bütanolün ara oluşumu yoluyla ilerleyen metal katalizli bir hidrojenasyon reaksiyonunda nbütenden ticari olarak üretilir. İkinci bir sentez yöntemi, bir yan ürün olarak asetik asit oluşumu ile n-bütanın sıvı fazda oksidasyonunu içerir.

2-bütanon Hava ve Su Reaksiyonları

Son derece yanıcı. Suda az çözünür.

Reaktivite Profili

Aminler kimyasal bazlardır. Asitleri nötralize ederek tuz artı su oluştururlar. Bu asit-baz reaksiyonları ekzotermiktir. Bir nötralizasyonda amin molü başına üretilen ısı miktarı, büyük ölçüde aminin bir baz olarak gücünden bağımsızdır. Aminler, izosiyanatlar, halojenli organikler, peroksitler, fenoller (asidik), epoksitler, anhidritler ve asit halojenürler ile uyumsuz olabilir. Yanıcı gaz halindeki hidrojen, hidritler gibi güçlü indirgeyici maddelerle kombinasyon halinde aminler tarafından üretilir. Ketonlar, ısı ve yanıcı gazlar (örneğin, H2) açığa çıkaran birçok asit ve bazla reaktiftir. Ketonun reaksiyona girmemiş kısmında bir yangın başlatmak için ısı miktarı yeterli olabilir. Ketonlar, yanıcı gaz (H2) ve ısı üretmek için hidrürler, alkali metaller ve nitrürler gibi indirgeyici maddelerle reaksiyona girer. Ketonlar izosiyanatlar, aldehitler, siyanürler, peroksitler ve anhidritlerle uyumlu değildir. Aldehitler, HNO3, HNO3 + H2O2 ve HClO4 ile şiddetli reaksiyona girerler.

Yangın tehlikesi

Yanıcı/yanıcı malzeme. Isı, kıvılcım veya alev ile tutuşabilir. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Buharlar ateşleme kaynağına gidebilir ve geri parlayabilir. Buharların çoğu havadan ağırdır. Yere yayılacaklar ve alçak veya kapalı alanlarda (kanalizasyonlar, bodrumlar, tanklar) toplanacaklar. İç mekanlarda, dış mekanlarda veya kanalizasyonlarda buhar patlaması tehlikesi. Kanalizasyona akıtılması yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir. Kaplar ısıtıldığında patlayabilir. Birçok sıvı sudan daha hafiftir.

Yanıcılık ve Patlayıcılık

Metil etil keton son derece yanıcıdır (NFPA derecesi = 3) ve buharı bir tutuşma kaynağına önemli bir mesafe kat edebilir ve “geri tepebilir”. MEK buharı, hava ile %1,9 ila 11 (hacimce) konsantrasyonlarında patlayıcı karışımlar oluşturur. MEK yangınları için karbondioksit veya kuru kimyasal söndürücüler kullanılmalıdır.

Kimyasal Reaktivite

Su ile Reaktivite Reaksiyon yok; Ortak Malzemelerle Reaktivite: Reaksiyon yok; Taşıma Sırasında Stabilite: Stabil; Asitler ve Kostikler için Nötralize Edici Maddeler: Uygun değil; Polimerizasyon: Uygun değil; Polimerizasyon İnhibitörü: Uygun değil.

Güvenlik profili

Yutma, cilt teması ve intraperitoneal yollarla orta derecede toksiktir. Teneffüs yoluyla insan sistemik etkileri: konjonktiva tahrişi ve burun ve solunum sistemi üzerinde tanımlanmamış etkiler. Deneysel bir teratojen. Güçlü bir tahriş edici. İnsan gözü tahrişi @ 350 ppm. Periferik sinir sistemini ve merkezi sinir sistemini etkiler. Son derece yanıcı sıvı. Hidrojen peroksit + nitrik asit ile reaksiyon, ısıya ve şoka duyarlı patlayıcı bir ürün oluşturur. Potasyum tert-butoksit ile temas halinde tutuşma. 2-propanol ile karışım, depolama sırasında patlayıcı peroksitler üretecektir. Kloroform + alkali ile kuvvetli reaksiyon. Klorosülfonik asit, oleum ile uyumsuz. Yangınla mücadele için alkollü köpük, CO2, kuru kimyasal kullanın. Kötüye kullanılan ilaçların üretiminde kullanılır. Ayrışmak için ısıtıldığında keskin duman ve dumanlar yayar.

2-bütanon çevresel kaderi

Biyolojik. Yaklaşık 5 saatlik bir gecikme süresinin ardından, aktif çamurda (30 mg/L) 2-bütanon, 0.021 ila 0.025/saat arasında değişen bir hız sabitinde bozunur (Urano ve Kato, 1986).

Bridie et al. (1979), biyolojik bir sıhhi atık arıtma tesisinden filtrelenmiş atık su kullanarak 2.03 ve 2.31 g/g BOİ ve KOİ değerleri bildirmiştir. Bu değerler, 5 günlük bir süre için 20 °C’de standart bir seyreltme yöntemi kullanılarak belirlendi. 2-bütanon için ThOD 2.44 g/g’dır. Biyolojik bozunmayı ölçmek için BOİ tekniği kullanıldığında, ortalama 5-günlük BOİ değeri (mM BOİ/mM 2-bütanon) ve ThOD sırasıyla %3.23 ve %58.7 idi (Vaishnav ve diğerleri, 1987).

Fotolitik. Gaz halinde nitröz asit içeren ve yapay güneş ışığına (λ = 300-450 nm) maruz bırakılan sentetik hava, 2-bütanonu peroksiasetil nitrat ve metil nitrata fotooksit etti (Cox ve diğerleri, 1980). Bunlar 2.6 x 10 olan bir oran sabitine rapor -12 cm 3 8 x 10 bir değere göre OH radikali ile gaz 2- butan reaksiyonu için / molekül? Sn -12 cm 3 asitin reaksiyonu şurada / molekül? Sn OH radikalleri.

Bir duman odasında 2-bütanonun OH radikali tarafından başlatılan fotooksidasyonu, peroksiasetil nitrat ve asetaldehit üretti (Cox ve diğerleri, 1981). 2-bütanonun atmosferde ve suda OH radikalleri ile reaksiyonu için rapor edilen hız sabitleri 1.15 x 10 -13 ve 1.50 x 10 -13 cm’dir.3 /molecule?sn, sırasıyla (Wallington ve Kurylo, 1987; Wallington ve diğerleri, 1988a). 300 K’de atmosferinde 2-butanon reaksiyonu ve OH radikalleri için hız sabiti, 2.0 x 10 -12 cm 3 / molekül? Saniye (Hendry ve Kenley, 1979). Cox et al. (1981), atmosferdeki 2-bütanon ve OH radikallerinin reaksiyonu için 2.3 d’lik bir fotooksidasyon yarı ömrü bildirmiştir.

Kimyasal/Fiziksel. 2-Bütanon, hidrolize edilebilir fonksiyonel grubu olmadığı için hidrolize olmaz (Kollig, 1993).
Havada yanma, karbon monoksit (eksik yanma), karbon dioksit ve su buharı üretecektir.

1.0 g/L’lik bir giriş konsantrasyonunda, GAC ile muamele, 532 mg/L’lik bir çıkış konsantrasyonu ile sonuçlandı. Kullanılan karbonun adsorbe edilebilirliği 94 mg/g karbondur (Guisti ve diğerleri, 1974).

depolamak

2-Bütanon nemden korunmalıdır.

Nakliye

UN1193 Metil etil keton veya Etil metil keton, Tehlike Sınıfı: 3; Etiketler: 3-Yanıcı sıvı.

uyumsuzluklar

Hava ile patlayıcı karışım oluşturabilir. Güçlü oksitleyiciler, aminler, amonyak, inorganik asitler ile şiddetli reaksiyon; kostikler, izosiyanatlar, piridinler. Potasyum tert-butoksit, 2-propanol, klorosülfonik asit ile uyumsuz; oleum. Bazı plastiklere saldırır. Ketonlar oksitleyicilerle (kloratlar, nitratlar, peroksitler, permanganatlar, perkloratlar, klor, brom, flor vb.) Uyumsuzdur; temas yangına veya patlamaya neden olabilir. Alkali maddelerden, kuvvetli bazlardan, kuvvetli asitlerden, oksoasitlerden, epoksitlerden, nitratlı aminlerden, azo, diazo, azido bileşikleri, karbamatlardan, organik siyanatlardan uzak tutunuz.

Atık Bertarafı

Kabul edilebilir imha uygulamaları hakkında rehberlik için çevre düzenleyici kurumlara danışın. Bu kirleticiyi (≥100 kg/ay) içeren atık üreticileri, depolama, taşıma, arıtma ve atık bertarafını düzenleyen EPA yönetmeliklerine uymalıdır. Yakma

Önlemler

2-Bütanon buharı ve hava karışımları patlayıcıdır. Güçlü oksitleyiciler ve inorganik asitlerle şiddetli reaksiyona girerek yangın ve patlama tehlikesine neden olur.

Benzer Yazılar

Yorum yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.