Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

Su Kirliliğinin Nedenleri

Su Kirliliğinin Nedenleri

Su kirliliği bir dizi farklı kaynaktan gelebilir. Kirlilik petrol sızıntısı gibi tek bir kaynaktan geliyorsa buna nokta kaynaklı kirlilik denir. Kirlilik birçok kaynaktan geliyorsa, buna noktasal olmayan kirlilik denir.

Çoğu kirlilik türü kaynağı çevreleyen yakın alanı etkiler. Bazen kirlilik, nükleer atıklar gibi kaynaktan yüzlerce kilometre uzaktaki çevreyi etkileyebilir, buna sınır ötesi kirlilik denir.

Ötrofikasyon ve Su Kirliliği

Ötrofikasyon ve Su Kirliliği
Ötrofikasyon ve Su Kirliliği

Ötrofikasyon, çevrenin besinlerle zenginleştiği zamandır. Ötrofikasyon alg çiçeklenmelerine neden olabileceği için göller gibi deniz habitatlarında bir sorun oluşturur.

 • Gübreler genellikle tarımda kullanılır, bazen bu gübreler yakındaki suya karışır ve besin seviyelerinde bir artışa neden olur.
 • Bu, fitoplanktonların daha hızlı büyümesine ve üremesine neden olarak alg çiçeklenmelerine neden olur.
 • Alglerin bu çiçek açması normal ekosistemin işleyişini bozar ve birçok soruna neden olur.
 • Algler sudaki tüm oksijeni kullanabilir ve diğer deniz yaşamı için hiç oksijen bırakmaz. Bu, yaşamak için sudaki oksijene ihtiyaç duyan balık gibi birçok su organizmasının ölümüyle sonuçlanır.
 • Alglerin çiçek açması, su yüzeyinin altındaki fotosetik deniz bitkilerinden gelen güneş ışığını da engelleyebilir.
 • Bazı algler daha yüksek yaşam formlarına zararlı toksinler bile üretir. Bu, besin zinciri boyunca sorunlara neden olabilir ve onlardan beslenen herhangi bir hayvanı etkileyebilir.

Küresel Isınma ve Su Kirliliği

Küresel Isınma ve Su Kirliliği
Küresel Isınma ve Su Kirliliği

Su sıcaklığındaki artış birçok su organizmasının ölümüne neden olabilir ve birçok deniz habitatını bozabilir. Örneğin, su sıcaklıklarındaki artış, dünyadaki resiflerin mercan ağartmalarına neden olur. Bu, mercanın bağımlı olduğu mikroorganizmaları dışarı atmasıdır. Bu, mercan resiflerine ve daha sonra buna bağlı olan tüm deniz yaşamına büyük zarar verebilir.

 • Dünya’nın su sıcaklığındaki artışa küresel ısınma neden oluyor.
 • Küresel ısınma, sera etkisiyle ortalama küresel sıcaklığın arttığı bir süreçtir.
 • Fosil yakıtın yakılması, karbondioksit gibi sera gazlarını atmosfere salıyor.
 • Bu, güneşten gelen ısının Dünya atmosferinde ‘sıkışmasına’ ve dolayısıyla küresel sıcaklığın artmasına neden olur.

Atmosferik Su Kirliliği

Atmosferik Su Kirliliği
Atmosferik Su Kirliliği

Atmosferik biriktirme, hava kirliliğinin neden olduğu su kirliliğidir.

 • Atmosferde, su parçacıkları karbondioksit kükürt dioksit ve azot oksitlerle karışır, bu zayıf bir asit oluşturur.
 • Hava kirliliği, su buharının bu gazlardan daha fazlasını emdiğini ve daha da asidik hale geldiğini ifade eder.
 • Yağmur yağdığında su bu gazlarla kirlendi, buna asit yağmuru denir.
 • Asit yağmuru nehirler ve göller gibi deniz habitatlarını kirlettiğinde, su yaşamı zarar görmektedir.

Yeraltı Depolama Sızıntıları ve Su Kirliği

Yeraltı Depolama Sızıntıları ve Su Kirliği
Yeraltı Depolama Sızıntıları ve Su Kirliği

Yeraltında hacminin en az yüzde 10’una sahip bir tank veya boru ağı, yeraltı depolama tankı (UST) olarak bilinir. Genellikle kirlenmesi durumunda çevredeki çevreye zararlı olan petrol gibi maddeleri depolarlar. 1980’den önce inşa edilen birçok UST doğrudan çevreye maruz kalan çelik borulardan yapılmıştır. Zamanla çelik aşınır ve sızıntılara neden olarak çevredeki toprak ve yeraltı sularını etkiler.

Sudaki Petrol Kirliliği

Sudaki Petrol Kirliliği
Sudaki Petrol Kirliliği

Okyanuslar petrol sızıntıları, rutin nakliye, kaçaklar ve boşaltmadan günlük olarak petrol tarafından kirletilir.

 • Petrol sızıntıları okyanusa giren petrolün yaklaşık %12’sini oluşturuyor. Geri kalanı nakliye seyahatlerinden, mazgallardan ve boşaltmadan geliyor.
 • Bir tankerden petrol sızıntısı ciddi bir sorundur, çünkü tek bir yere çok büyük miktarda petrol dökülür.
 • Petrol sızıntıları çok lokalize bir soruna neden olur, ancak balık, kuş ve su samurları gibi yerel deniz yaban hayatı için felaket olabilir.
 • Yağ suda çözünemez ve suda kalın bir çamur oluşturur. Bu balıkları boğar, deniz kuşlarının tüylerine yakalanır ve uçmalarını engeller ve fotosetik su bitkilerinden gelen ışığı engeller.

Nükleer Atık ve Su Kirliliği

Nükleer Atık ve Su Kirliliği
Nükleer Atık ve Su Kirliliği

Nükleer atıklar radyoaktif madde kullanan endüstriyel, tıbbi ve bilimsel süreçlerden üretilmektedir. Nükleer atıkların deniz habitatları üzerinde zararlı etkileri olabilir. Nükleer atıklar bir dizi kaynaktan gelir:

 • Nükleer santraller tarafından yürütülen operasyonlarda radyoaktif atıklar üretilir. Kuzey Avrupa’daki nükleer yakıtlı yeniden işleme tesisleri, çevredeki en büyük insan yapımı nükleer atık kaynaklarıdır. Grönland’a kadar bu bitkilerden radyoaktif izler bulundu.
 • Uranyum ve toryumun madenciliği ve rafine edilmesi de deniz nükleer atıklarının nedenleridir.
 • Atıklar, birçok endüstriyel, tıbbi ve bilimsel proseste kullanılan nükleer yakıt döngüsünde de üretilmektedir.

Endüstriyel Su ve Su Kirliliği

Endüstriyel Su ve Su Kirliliği
Endüstriyel Su ve Su Kirliliği

Endüstri çok büyük bir su kirliliği kaynağıdır, insanlara ve çevreye son derece zararlı kirleticiler üretir.

Birçok endüstriyel tesis, atıkları tesisten ve nehirlere, göllere ve okyanuslara taşımak için tatlı su kullanır.

Endüstriyel kaynaklardan gelen kirleticiler şunlardır:

 • Asbest – Bu kirletici ciddi bir sağlık tehlikesi ve kanserojendir. Asbest lifleri solunabilir ve asbestoz, mezotelyoma, akciğer kanseri, bağırsak kanseri ve karaciğer kanseri gibi hastalıklara neden olabilir.
 • Kurşun – Bu metalik bir elementtir ve sağlık ve çevre sorunlarına neden olabilir. Biyolojik olarak parçalanamayan bir maddedir, bu nedenle çevre kirlendikten sonra temizlenmesi zordur. Kurşun, vücut enzimlerinin etkisini engelleyebileceğinden, insanlar da dahil olmak üzere birçok hayvanın sağlığına zararlıdır.
 • Cıva – Bu metalik bir elementtir ve sağlık ve çevre sorunlarına neden olabilir. Biyolojik olarak parçalanamayan bir maddedir, bu nedenle çevre kirlendikten sonra temizlenmesi zordur. Cıva, cıva zehirlenmesi yoluyla hastalığa neden olabileceği için hayvan sağlığına da zararlıdır.
 • Nitratlar – Gübrelerin kullanımının artması, nitratların topraktan ve nehirlere ve göllere daha sık yıkandığı anlamına gelir. Bu, deniz ortamları için çok sorunlu olabilen ötrofikasyona neden olabilir.
 • Fosfatlar – Gübrelerin kullanımının artması, fosfatların topraktan ve nehirlere ve göllere daha sık yıkandığı anlamına gelir. Bu, deniz ortamları için çok sorunlu olabilen ötrofikasyona neden olabilir.
 • Kükürt – Bu, deniz yaşamı için zararlı metalik olmayan bir maddedir.
 • Yağlar – Yağ suda çözünmez, bunun yerine su yüzeyinde kalın bir tabaka oluşturur. Bu, deniz bitkilerinin fotosentez için yeterli ışık almasını durdurabilir. Balık ve deniz kuşları için de zararlıdır.
 • Petrokimya – Bu gaz veya benzinden oluşur ve deniz yaşamı için toksik olabilir.

Denize Dökülen Çöp ve Su Kirliliği

Denize Dökülen Çöp ve Su Kirliliği
Denize Dökülen Çöp ve Su Kirliliği

Çöplerin denize dökülmesi büyük sorunlara neden olabilir. 6’lı halka ambalaj gibi çöp maddeleri deniz hayvanlarına yakalanabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Farklı öğelerin suda bozulması farklı uzunluklarda zaman alır:

 • Karton – Bozulması 2 hafta sürer.
 • Gazete – Bozulması 6 hafta sürer.
 • Fotobozunur ambalaj – Bozulması 6 hafta sürer.
 • Köpük – Bozulması 50 yıl sürer.
 • Strafor – Bozulması 80 yıl sürer.
 • Alüminyum – Bozulması 200 yıl sürer.
 • Plastik ambalaj – Bozulması 400 yıl sürer.
 • Cam – Bozulması o kadar uzun sürüyor ki tam zamanı bilmiyoruz

Kanalizasyon ve Atıksu Kirliliği

Kanalizasyon ve Atıksu Kirliliği
Kanalizasyon ve Atıksu Kirliliği

Evsel haneler, endüstriyel ve tarımsal uygulamalar birçok göl ve nehrin kirlenmeye neden olabilecek atık suları üretmektedir.

 • Kanalizasyon, genellikle dışkı, idrar ve çamaşır atıkları içeren atık su için kullanılan terimdir.
 • Dünyada milyarlarca insan var, bu yüzden kanalizasyonun arıtıcı olması büyük bir öncelik.
 • Bu bölgelerdeki birçok insan sıhhi koşullara ve temiz suya erişemeyince kanalizasyon bertarafı gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorundur.
 • Bu tür alanlarda arıtılmamış kanalizasyon suyu çevreyi kirletebilir ve ishal gibi hastalıklara neden olabilir.
 • Gelişmiş ülkelerdeki kanalizasyon, kanalizasyon boruları aracılığıyla hızlı ve hijyenik bir şekilde evden uzaklaşır.
 • Kanalizasyon su arıtma tesislerinde arıtılır ve atıklar genellikle denize atılır.
 • Kanalizasyon esas olarak biyobozunur ve çoğu çevrede parçalanır.
 • Gelişmiş ülkelerde, insanlar kimyasal ve farmasötik maddeleri tuvalete sifonu çektiklerinde kanalizasyon genellikle sorunlara neden olur. İnsanlar hastalandığında, kanalizasyon genellikle zararlı virüsleri ve bakterileri çevreye taşır ve sağlık sorunlarına neden olur.

Benzer Yazılar

Yorum yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.