tersosmos

THM Nedir?

İçme sularındaki THM Nedir?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. İçme sularına dezenfeksiyon amacıyla klorlama işlemi uygulandığında, klor doğal organik maddelerle reaksiyona girerek trihalometan (THM) oluşur.