tersosmos
  • 0

Suda Hangi Analizler Yapılmalıdır?

  • 0

içme suyunda hangi analizler yapılmalıdır.?

Paylaş

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. Görünüm, renk, bulanıklılık, toplam sertlik, klorür, iletkenlik, nitrit, amonyak, nitrat, demir, kurşun, mangan, alkalinite, pH, toplam bakteri, koliform bakteri bakılması gereken parametrelerdir.