GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

tersosmos

Suda Hangi Analizler Yapılmalıdır?

içme suyunda hangi analizler yapılmalıdır.?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. Görünüm, renk, bulanıklılık, toplam sertlik, klorür, iletkenlik, nitrit, amonyak, nitrat, demir, kurşun, mangan, alkalinite, pH, toplam bakteri, koliform bakteri bakılması gereken parametrelerdir.