GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

tersosmos

Norwalk ve Norwalk Benzeri Virüsler

Sularla Bağlantılı Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar: Norwalk ve Norwalk Benzeri Virüsler

Vektörlüğünü sivrisineklerin yaptığı Sıtma bu gruba girer. Bu sorun durgun su birikintilerinin ortadan kaldırılması ve suyun borularla taşınması ile giderilebilir. Çeşit olarak da sayı olarak da oldukça çok olan sularla ilişkili hastalıkların en önemlilerinden biri de Norwalk ve Norwalk Benzeri Virüsler hastalığıdır.

  • Norwalk ve Norwalk Benzeri Virüsler nedir?
  • Korunma yolları nelerdir?
  • Norwalk ve Norwalk Benzeri Virüsler Bulaşıcı mıdır?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. Norwalk ve Norwalk benzeri virüsler SRSVs (Small Round Structured Viruses) olarak da tanımlanan virüslerdir. Üretilemeyen ancak serolojik testlerle ve elektron mikroskop ile teşhis edilen bu virüslerin sebep olduğu besin zehirlenmeleri giderek daha fazla tanınmaktadır.

    Norwalk virüslere bağlı ishaller her yaşta görülebilirse de büyük çocuk ve erişkinlerde daha sık rastlanırlar. 50 yaş grubu insanların yarıdan fazlasında Norwalk virüse özgü antikorlar tespit edilmiştir. Her mevsimde ortaya çıkabilirler.

    Okullarda salgın yapabilir, su, yiyecekler ve doğrudan temasla bulaşabilirler. Özellikle kabuklu deniz ürünleri virüsleri içinde barındırdığından önemli bir enfeksiyon kaynağıdır. Kuluçka dönemleri 1-2 gündür. Başlıca klinik bulgular bulantı, kusma, ishal, kramp tarzında karın ağrısı, baş ağrısı, hafif ateş ve halsizliktir. Oluşan tablo 24-48 saat içinde kendiliğinden düzelmektedir.