GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

Galip Arduç
Yönetici

Kaynak Suları

Kaynak Suları

Şehir hayatında görülmesi çok zor olan adı sık sık duyulan sudur kaynak suyu. Kaynak sularının doğada oluşumu uzun yıllar alır. Sanayileşme nedeni ile oluşması oldukça zorlaşan kaynak suları, yerüstündeki su kaynaklarının yer altında süzülmesiyle oluşmaktadır.

Yer üstüne düşen yağmur, kar gibi yağışların bir kısmı yer altına sızarak yer altı suyu olur. Bu suların bir kısmı yer altına doğru inerken bir kısmı toprağa yakın yerde hareket halinde olur. Yer altında kaya oyuklarında birikir ve toprakla süzülür. Bulduğu çatlaklardan ilerleyerek, toprağın süzgeç olarak görev yapması ile kaya oluklarına ilerleyerek buralarda birikirler. Bu şekilde çoğalarak bir yol bulur ve tekrar yerüstüne çıkar. Ne yazık ki günümüzde hava, toprak ve çevre kirliliği nedeniyle kaynak sularının oluşumu azalmış ve doğal su kaynakları azalmaktadır. Ancak arıtma sistemleri yoluyla kullanılabilir hale getirilmektedir.  Çeşme sularının sağlıklı olmadığı şehir hayatında ekonomik olarak arıtma sistemleri ile evlerinizde sağlıklı su tüketebilirsiniz.

Göl, nehir, buz, yağmur ve kar olarak su hayatımızda her zaman vardır. Bunlar görebildiklerimizdir. Bunların dışında göremediğimiz yer altında hareket halinde olan sular vardır. Yer altı suyu akarsuların akışına katkı sağlayan ana su kaynağıdır. Yıllardır kullanılan yer altı suyu içme, kullanma, tarımsal sulama gibi alanlarda halen kullanılmaktadır. Yaşam yerüstü sularına ihtiyaç duyduğu gibi yer altı sularına da ihtiyaç duyar.

Yağışın fazla olması ile yeraltı sularının miktarı artar. Yüzeylerin eğimli olması ile suların akış halinde olmasından kaynaklı yeraltı sularının daha derine inmesinde azalma olur. Bitki örtüsünün çok olduğu alanlarda sular bitkilerin kökleri tarafından emileceği için sularda azalma olmaktadır. Suların kolay geçebildiği kayaçlardan oluşan tabakalara geçirimli tabaka denir. Geçirimli tabakaların fazla olması yer altında sızmayı kolaylaştırdığı için yer altı sularında artış olmasını sağlar.

Yer altı suları, yer altında depolanma şekillerine göre ayrılır.

  • Taban Suları: Taban suyu açısından ülkemiz oldukça zengindir. Su geçirimli tabakalardan sızarak, yer altında geçirimsiz bir tabakada birikerek oluşur.
  • Yamaç Kaynağı : Üstte bulunan geçirimli tabakaların son bulduğu yerlerde dağ ve vadi yamaçlarında oluşur
  • Artezyan Suları : İki geçirimsiz tabaka arasında birikmiş olan sulardır.
  • Karstik sular : Kalın kalker tabakalar arasında birikmiş olan sulardır
  • Artezya Kaynakları : İnsanlar tarafından açılan kuyulardan çıkarılan sudur.

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. Doğal kaynak suyu ne demektir?

    Sağlık Bakanlığı’nın İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ine göre Doğal Kaynak Suları, jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan yeraltı sularıdır.