GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

sırrı
Çok Soru Sorar

Ambalajlı sularda tüketicilerin araması gereken özellikler nelerdir?

Ambalajlı sularda tüketicilerin araması gereken başlıca özellikler nelerdir? Nelere dikkat edilmeli?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

 1. Bu cevap düzenlendi.


  Yapılan araştırmalarda evlerde damacanalardan su almak için kullanılan pompaların, kullanılmaya başladıktan kısa süre sonra kirlendiği ve bu pompalar aracılığı ile alınan suların mikrobiyolojik olarak ileri derecede kirli olduğu tespit edilmiştir.


  Bu nedenle bu tür pompalar kullanılmamalı, kullanılacaksa düzenli aralıklarda %1’lik aktif klor solüsyonu içerisinde bekletilmeli ve damacana pompasının içerisinden bu solüsyon geçirilip sonra durulanarak kullanılmalıdır.


  En doğrusu her damacana değişiminde pompanın da temizlenmesi ihmal edilmemelidir. Damacana veya diğer ambalajlanmış suların tamamının güvenli olmayacağı dikkate alınmalıdır.


  Su şişe/damacanalarının üzerindeki etiketlerde yazan değerler, son analiz bilgileri değildir. Bu nedenle özellikle satışa sunulan veya servislerden alınan ambalajlanmış suların düzenli olarak analiz edilip edilmediği incelenmelidir.

  • Ambalajlı suyun Sağlık Bakanlığı tarafından izni olup olmadığına, etiketin üzerinde izin tarihi ve sayısının bulunup bulunmadığı,
  • 4 ayrı yerinde (etiketinde, gövdesinde kabartma yazıyla, emniyet bandında ve kapağında) suyun markasının bulunmasının yanı sıra, yine etiket bilgilerinde cinsi, üretim adresi, suya uygulanan işlemler ve suyun sahip olduğu parametrelerin yer alması,
  • İmal ve son kullanma tarihi, parti ve seri numarası, şirket logosunun ayrıca damacana ambalaj üzerinde kabartma ile yazıyor olması,
  • Güvenlik bandının varlığı,
  • Satın aldıktan sonra serin, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayan temiz bir ortamda muhafaza edilmesi, direk güneş ışığına ve yüksek ısıya maruz kalmasının önlenmesi,
  • Damacanaların evlerde başka amaçla kullanılmaması,
  • Damacanaların temizlenmesinde çamaşır suyu, fırça gibi tahriş edici maddelerin kullanılmaması, damacana temizliğinin su üreticisine bırakılması,
  • Deforme, yıpranmış damacanalardaki suların satın alınmaması,
  • Damacana pompalarının ve damacana suyu kullanılan su sebillerinin temizliğine azami dikkat edilmesi,
  • Suyun son kullanım tarihine dikkat edilmesi tüketici düzeyinde dikkat edilmesi gereken temel hususlardır (Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı, 2012)