Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması Depolanması Kullanımı

Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması Depolanması Kullanımı

Kolay Alev Alabilen ve Çok Kolay Alev Alabilen Maddeler Özellikleri

Kolay alev alabilen maddeler, hava ile temasında alevlenebilen, ateş kaynağı ile kısa süreli temasta hemen yanabilen, çok düşük parlama noktasına sahip olan veya su ile temasında çok kolay alevlenir gaz yayan maddeler ve müstahzarlardır. Çok kolay alev alabilen maddeler ise çok düşük parlama noktası ve kaynama noktasına sahip maddeler ve müstahzarlar ve hava ile temasında alevlenebilen gaz haldeki maddeler ve müstahzarlardır. Genellikle kullanılan kolay alev alabilir kimyasal maddeler şunlardır.

Çok kolay alevlenir işareti
 • Aseton
 • Etil Eter
 • Sodyum
 • Hidrojen
 • Lityum
 • Asetilen
 • Etil Alkol 3
 • Potasyum

Tehlikeli Özellik: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özellikleri,

Tehlikeli Kimyasal: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip madde ve müstahzarları,

Patlayıcı Madde / Müstahzar: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki madde / müstahzarları,

Oksitleyici Madde / Müstahzar: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan madde / müstahzarları,

Çok Kolay Alevlenir Madde / Müstahzar: Çok düşük parlama noktası (0 °C’den düşük) ve düşük kaynama noktasına (35 °C’den düşük) sahip sıvı haldeki madde ve müstahzarlar ile oda sıcaklığı ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki madde / müstahzarları,

Kolay Alevlenir Madde / Müstahzar:

a) Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen,

b) Ateş kaynağı ile kısa sureli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki,

c) Dusuk parlama noktasına (21 °C’nin altında) sahip olan sıvı haldeki,

d) Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarlarda, çok kolay alevlenir gaz yayan madde / müstahzarları,

Alevlenir Madde / Müstahzar: Düşük parlama noktasına (21-55°C) sahip sıvı haldeki madde / müstahzarları,

Çok Toksik Madde / Müstahzar: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan madde / müstahzarları,

Toksik Madde / Müstahzar: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan madde / müstahzarları,

Zararlı Madde / Müstahzar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan madde / müstahzarları,

Aşındırıcı Madde / Müstahzar: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen madde ve müstahzarları,

Alerjik Madde / Müstahzar: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan madde / müstahzarları,

Kolay Alev Alabilen ve Çok Kolay Alev Alabilen Maddelerin Depolanması

 • Alev alabilen maddeleri tüm ateşleme kaynaklarından (açık alevler, sıcak yüzeyler, direkt güneş ışığı, kıvılcım) uzak tutunuz.
 • Alev alabilen maddeleri özellikle oksitleyiciler ve toksikler gibi tehlike sınıflarından ayrı depolayınız. 
 • Alev alabilen gazları oksitleyici gazlardan, uygun ve onaylı bir yanmaz bölme ile ya da arada en az 6 metrelik bir mesafe olacak şekilde ayrı tutunuz.
 • Alev alabilen sıvı maddeleri onaylanmış güvenli konteynır veya dolaplar içinde saklayınız.
 • Malzemenin alt alev alma limitini aşan buharlarının oluşumu ya da buharlarla havanın karışarak kendi kendine yanma olasılığını düşürmek üzere depolama alanlarını serin tutunuz.
 • Normal depolama koşullarında buhar birikimini önlemek üzere yeterli havalandırma sağlanmalıdır. 
 • Kimyasal maddenin tehlikesine uygun olacak şekilde bir yangın söndürücüyü hazır durumda bekletin ve bunu kullanacak olan her kimse gerekli eğitimi almış olmasına dikkat ediniz. 
 • Soğuk depolama gerektiren alev alabilen sıvıları kıvılcım veya statik elektrikten korumak için güvenli yanıcı malzeme buzdolabı veya derin dondurucuda muhafaza ediniz. 
 • ‘Sigara içilmez’ işaretleri alev alabilen maddelerin depolandığı alanlarda gözle fark edilir bir yere asınız.

Kolay Alev Alabilen ve Çok Kolay Alev Alabilen Maddelerin Kullanımı

 • Alev alabilen sıvıları kullanırken eldiven ve emniyet gözlükleri takınız.
 • Alev alabilen ve yanıcı sıvıların karışımlarının parlama noktası; karışımdaki en düşük parlama noktasına sahip sıvınınkine eşit kabul edilir.
 • Alev alabilen sıvı aktarıldığında veya kullanıldığında tüm alev kaynakları alandan yok edilmelidir.
 • Açık alevler veya sıcak levhalar alev alabilen sıvıları doğrudan ısıtmak için kullanılmamalıdır. 
 • Alev alabilen sıvı döküntülerini temizlemede su kullanmayınız.
 • Alev alabilen ve yanıcı sıvıları lavabodan tahliye etmeyiniz.

Korozif (Aşındırıcı) Maddeler

Korozif Maddeler

Özellikleri:

 • Aşındırıcı maddeler, canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelerdir.
 • Gazlar, sıvılar ve katılar tehlikeli aşındırıcılık özelliği gösterebilirler.
 • Korozif maddeler deriyi yakar, kaşınmaya yol açar.
 • Solunum veya ağız yoluyla alındığında akciğer ve mide dokusu etkilenir.
 • Korozif gazlar deri teması ve solunum yoluyla hemen vücuda absorplanır.
 • Laboratuvarda sık kullanılan korozif sıvıların vücutta dış hasara neden olma riskleri bulunur.
 • Korozif katılar çoğu kez zamana bağlı zararlara yol açar. Korozif katılar, nemden dolayı deri üzerinde ve solunum sisteminde hemen çözündükleri için etkileri geniş ölçüde temas süresine bağlı olmaktadır.
 • Korozif maddeler asidik veya bazik olabilir.

En Çok Kullanılan Korozif Maddeler

 • Sülfürik Asit
 • Hidroklorik Asit
 • Nitrik Asit
 • Amonyum Hidroksit
 • Sodyum Hidroksit
 • Krom Trioksit

Korozif Maddelerin Depolanması

 • Asitleri bazlardan ve korozif maddeleri hem organik, hem de alev alabilen maddelerden ayrı tutunuz.
 • Raflardan düşme tehlikesini en aza indirmek için korozif maddeleri tabana yakın yerlerde depolayınız.
 • Güneş ışığından uzak, serin, kuru ve iyi havalandırılan alanlarda depolayınız. Depolama alanı sıcaklık değişimlerine karşı korunmalıdır.
 • Asitleri temas halinde zehirli gazlar oluşturabilecek kimyasallardan uzak tutunuz (sodyum siyanür, demir sülfür vb.)
 • Asitleri sodyum, potasyum ve magnezyum gibi su reaktif metallerden ayrı tutunuz.
 • İnorganik hidroksit çözeltileri polietilen kaplarda muhafaza ediniz.
 • Korozif maddeleri metal raflarda kesinlikle saklamayınız.
 • Havalandırma yardımcı olsa da, kimyasallar rafları aşındıracaklardır.

Korozif Maddelerin Kullanımı

 • Gerekli koruyucu ekipmanları (laboratuvar önlüğü, uygun eldivenler ve sıçramaya karşı emniyet gözlükleri) kullanınız. Sıçrama öngörülen bir tehlikeyse yüz koruyucu maske takılmalıdır.
 • Korozif madde, tehlikeli ve zehirli gazları meydana getirebileceğinden, kullanıcıyı korumak üzere bir çeker ocak altında kullanılmalıdır.
 • Etkin maddeleri yavaşça ilave ediniz. Daima suyun üzerine asidi (suyu aside değil) ekleyiniz. İlave etme sırasında asidi kabın kenarından yavaşça ekleyiniz ve şiddetlice karıştırmayınız.
 • Korozif maddeler kırılmaz kaplarda aktarılmalıdır.

Benzer Yazılar

Yorum yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.