GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

tersosmos

Viral Gastroenteritler

Sularla Bağlantılı Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar: Viral Gastroenteritler

Vektörlüğünü sivrisineklerin yaptığı Sıtma bu gruba girer. Bu sorun durgun su birikintilerinin ortadan kaldırılması ve suyun borularla taşınması ile giderilebilir. Çeşit olarak da sayı olarak da oldukça çok olan sularla ilişkili hastalıkların en önemlilerinden biri de Viral Gastroenteritler hastalığıdır.

 • Viral Gastroenteritler nedir?
 • Korunma yolları nelerdir?
 • Viral Gastroenteritler Bulaşıcı mıdır?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

 1. Vücudun en geniş mukuzal yüzeyi ve en büyük lenfoid organı olmaları nedeniyle bağırsaklar, virüslerin çoğalması için uygun bir ortam oluştururlar, ancak çoğu enterik virüsler bağırsakta önemli bir hastalığa sebep olmazlar. Bağırsakların içinde üreyen bazı virüsler hiç hastalık oluşturmazken, poliovirüs gibi bazı virüsler ise başka organları tutarlar.

  Viral gastroenteritler, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedirler. Gelişmekte olan ülkelerde sadece rotavirüs enfeksiyonlarının yılda 1 milyon insanın ölümüne neden olduğu bildirilmektedir.

  Gastroenterite yol açan başlıca virüsler:

  • Rotavirus
  •  Pestivirus
  • Calcivirus
  • Enterik Adenovirus
  • Parvovirus
  • Coronavirus
  • Norwalk virus
  • Bredavirus vd.dir
  • Astrovirus