GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

Galip Arduç
Yönetici

Suların Dezenfekte Edilmesi

Suların Dezenfekte Edilmesi

Kaynatma yolu ile dezenfekte etme: Suda bulunan mikropların öldürülmesi için en çok kullanılan yöntem kaynatma yoludur. 5 – 10 dakika kaynatma sonucunda sudaki mikroplar ölmüş olur.

Ultraviyole ile dezenfekte etme

Ultraviyole ile dezenfekte etme: Dalga uzunluğu 100-3900 A° olan ultraviyole ışınlar ile yapılır. Bu ışınlar kullanılarak su her türlü mikroptan arındırılır. Ancak pahalı bir yöntemdir ve özel amaçlar için kullanılmaktadır.

Ozonla dezenfekte etme: Ozon kuvvetli bir bakteri öldürme yöntemidir. Ozonlanacak olan suyun berrak olması gereklidir ve organik maddelerin az olması gereklidir. Ozon hava ile karışım şeklinde suya verilir. Havanın metreküpünde 5 gram ozon bulunmalıdır. Ozonla dezenfekte edilen suyun tadı ve lezzeti bozulmaz. Fakat çok pahalı bir yöntemdir.

Klor ile dezenfekte etme

Klor ile dezenfekte etme: En çok kullanılan yöntem bu yöntemdir. Uygulaması kolaydır ve maliyeti azdır. Şehir sularının dezenfekte edilmesinde bu yöntem kullanılmaktadır. 1800’lü yıllardan beri kullanılmaktadır. Bu uygulama ilk olarak Fransa’da yapılmıştır. Klor mikropları öldürür. Ancak mikropları öldürebilmek için bir litre suda 0,1-0,3 mg klor olması gereklidir.

Yarım saatin sonunda klorlanan sudaki mikroplar ölür. Ancak bulanık sular klor ile temizlenemez. Kullanma sularındaki patojen mikropların yok edilebilmesi için yeterli miktarda klor kullanılmalıdır. Ancak suyun lezzetine ve kokusuna zarar vermemek için miktarı önemlidir. Eğer gereğinden fazla klor kullanılırsa su havalandırılarak bu fazlalıktan arındırılabilir. Yine de flor kokusu geçmiyorsa aktif kömürden geçirilmekte ya da uygun miktarda tiyosulfat tuzu eklemekle giderilebilir.

Yaşamın devam edebilmesi için gerekli olan su yeryüzünün beşte dördünü kaplamaktadır ve karada yerüstünde ve yeraltında bulunur. Birçok yerde susuzluktan ölen canlılar varken, birçok yerde sudan zehirlenmiş ve hayatını kaybetmiş canlılar da vardır. Suyun temiz ve mikroptan arınmış olarak kullanılması önemlidir. Suların temizliği muhafaza edilmeli, mikroplu sular ilaçlanarak temizliği sağlanmalı ve mikroptan arındırılmalıdır.

Musluk sularında olmasını istemediğimiz bazı özellikler olabilir.  Kimi zaman gözle bile görülmeyen tortu olabilir, kimi zaman da su şişesinin dibinde biriken tortu görülebilir.  Suların temizlenmesi için kullanılan klor çoğu zaman tadı bozar.  Suyun geldiği kaynağa bağlı olarak sert olabilir. Evlerde işyerlerinde kullanılan suların arıtılarak kullanılmasıyla istenmeyen bu özelliklerden kurtulmak mümkündür.

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. İçme sularında hastalık yapıcı (patojenik) mikroorganizmaların bulunması istenmemektedir. Bu mikroorganizmalar membran gibi ayırma prosesleri ile sudan uzaklaştırılabilir veya dezenfektanlar kullanılarak etkisiz hale getirilebilir. Suda bulunan patojen mikroorganizmaların etkisiz hale getirilerek, suyun güvenle içilebilmesini sağlayan proses dezenfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Bu proses temel su arıtma proseslerindendir. İçme suyu arıtımında ilk dezenfeksiyon işlemi, dezenfektan olarak klor kullanılarak, 1897 yılında gerçekleştirilmiştir. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosesleri işlevsellik bakımından birbirine benzemekle birlikte, sterilizasyon işleminde patojenler dahil tüm canlı organizmalar yok edilmektedir.

    detaylı bilgi için tıklayın dezenfeksiyon