GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

Rıfat
Tel Rıfat

Suda hangi analizler yapılmalıdır?

Suda hangi analizler yapılmalıdır?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. Suda hangi analizler yapılmalıdır?
    İçme suyunda; renk, bulanıklık, demir, mangan, klor, toplam sertlik, iletkenlik, silika, pH, nitrit, nitrat, amonyak, Atıksuda; BOİ, KOİ, AKM, PH