GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

tersosmos

Su değeri kaç olmalı?

Su değeri kaç olmalı?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

 1. Suyun değeri, suyun kalitesini ve özelliklerini gösteren bir ölçüdür. Suyun değeri, suyun pH değeri, sertliği, iletkenliği ve diğer özelliklerine göre belirlenir.

  Suyun pH değeri, suyun asitlik veya alkalilik derecesini gösterir. Suyun pH değeri, 0 ile 14 arasında bir değere sahip olabilir. 7 değeri, nötr pH değerini temsil eder. pH değeri 7’nin altındaysa, su asidiktir. pH değeri 7’nin üzerindeyse, su alkalidir.

  Suyun sertliği, suyun içindeki mineral miktarını gösterir. Suyun sertliği, suyun kullanım amacına göre önemli olabilir. Örneğin, sert su, çamaşır ve bulaşık makinalarının içinde kireç oluşumuna neden olabilir.

  Suyun iletkenliği, sudaki çözünmüş iyonların miktarını gösterir. Sudaki iyonlar, suyun elektrik akımını iletmesinden sorumludur. Suyun iletkenliği, suyun kullanım amacına göre önemli olabilir. Örneğin, yüksek iletkenliğe sahip su, elektronik cihazlar için uygun olmayabilir.

  Suyun değeri, kullanım amacına göre değişebilir. Örneğin, içme suyu için, suyun pH değeri 6.5 ile 8.5 arasında, sertliği 75 ppm’den az ve iletkenliği 500 μS/cm’den az olmalıdır.

  Türkiye’de, içme suyu için su değerleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği su değerleri şu şekildedir:

   • pH değeri: 6.5 ile 8.5

   • Sertlik: 75 ppm’den az

   • İletkenlik: 500 μS/cm’den az

  Bu değerlere ek olarak, suyun mikrobiyolojik özellikleri de önemlidir. Su, hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırılmış olmalıdır.