GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

tersosmos

Malnutrisyon (Yetersiz Beslenme)

Sularla Bağlantılı Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar: Malnutrisyon (Yetersiz Beslenme)

Vektörlüğünü sivrisineklerin yaptığı Sıtma bu gruba girer. Bu sorun durgun su birikintilerinin ortadan kaldırılması ve suyun borularla taşınması ile giderilebilir. Çeşit olarak da sayı olarak da oldukça çok olan sularla ilişkili hastalıkların en önemlilerinden biri de Malnutrisyon (Yetersiz Beslenme) hastalığıdır.

 • Malnutrisyon (Yetersiz Beslenme) nedir?
 • Korunma yolları nelerdir?
 • Malnutrisyon (Yetersiz Beslenme) Bulaşıcı mıdır?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

 1. Malnutrisyon, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir sağlık problemidir. Sadece az beslenme değil, çok fazla ancak tek tip veya yanlış yiyeceklerle beslenme, enfeksiyonlar ve buna bağlı malabsorbsiyon (gıdaların mide ve bağırsaklardan emilimindeki bozukluk) ile de ilişkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde beslenme bozukluğu ve kirli sular; özellikle çocuklarda tekrarlayan ishallere yol açarak malnutrisyona neden olur. Toplumsal ayaklanmalar ve savaşlar su kaynaklarına yapısal hasarlar verip, onların kontaminasyonuna neden olarak malnutrisyonun artmasına yol açarlar.

  Malnutrisyonun tüm formları hastalık ve erken ölüm riskini arttırır. Örneğin protein enerji malnutrisyonu, gelişmekte olan ülkelerde 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yarısından sorumludur. Hastalığın ağır formları marasmus (kronik yağ, kas ve doku kaybı), kretenizm ve iyot eksikliğine bağlı beyin hasarı, vitamin A eksikliğine bağlı körlük artmış enfeksiyon riski ve ölümdür.

  Güvenli su kaynakları, hijyen ve sanitasyonun yeterli olmamasına bağlı olarak infeksiyonlara maruz kalan kişilerde beslenme bozulur. Sekonder malnutrisyonda ishali olan kişiler sık dışkılamaya bağlı olarak, aldıkları besinlerden tam olarak yararlanamazlar.

  Kronik beslenme yetersizliği dünya üzerinde yılda ortalama 792 milyon insanı etkilemektedir. Etkilenme oranı gelişmekte olan ülkelerde %20’ye kadar çıkabilmektedir. Malnutrisyon tüm yaş gruplarını etkilemekle birlikte, temiz su, uygun sanitasyon, yeterli sağlık hizmetlerine ve sağlık eğitimine ulaşamayan yoksul kişiler arasında daha yaygındır. Protein-enerji malnutrisyonlu çocukların %70 den fazlası Asya’da, %26’sı Afrika’da ve Karaibler’de yaşamaktadır.

  Korunma:

  • Su kaynaklarının kontrolu, sanitasyon ve hijyen kurallarının uygulanması,
  • Sağlıklı beslenme için eğitim,
  • Endüstriyel ve tarımsal gelişmenin malnutrisyonu arttırmaması,
  • Yoksullara yeterli ve sağlıklı besin sağlanması ile mümkündür.