GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

Rıfat
Tel Rıfat

Kimyasal Arıtma nedir?

Kimyasal Arıtma nedir?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

  1. Kimyasal Arıtma nedir?
    Endüstriyel atık sularda, çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin uygun pH değerinde atık suya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülerek sudan çamur halinde ayrılmasıdır.