GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

tersosmos

İçme ve kişisel ihtiyaç için kullanılan suyun arıtılma maksadı

İçme ve kişisel ihtiyaç için kullanılan suyun arıtılma maksadı

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

 1. Suyun dünya üzerindeki miktarı düşünüldüğünde, tükenmez bir kaynak olduğu ve herkese sonsuza kadar yetebileceği gibi yanlış bir düşünce oluşmaktadır. Ancak bilinmesi gerekir ki, dünyada bulunan su kaynaklarının sadece yüzde 3’ü içilebilir ve diğer ihtiyaçlar için kullanılabilir niteliğe sahiptir. Bu anlamda, hâlihazırda var olan su kaynaklarının da giderek tükendiği ve kirletildiği de düşünülürse su, özenle kullanılması gereken en değerli kaynaktır.

  Su Arıtma Nedir?

  Herhangi bir kaynaktan gelen suyun, kullanım amacına en uygun hale getirilmesi adına kullanılan sistemlere su arıtma denilmektedir. Su arıtma işlemleri; suyun değişmiş olan niteliklerinin yeniden kazandırılması ya da boşaldıkları çevrenin ekolojisi üzerinde herhangi bir olumsuz etki bırakmayacak hale getirilmesi adına uygulanan işlemleri ifade etmektedir. Bu anlamda, evlerde ya da iş yerlerinde kullanılmakta olup kişisel ihtiyaçların karşılandığı ve içilmek için kullanılan suların yanında, endüstriyel atık sularının da su arıtma işlemlerine konu olduğu görülmektedir.

  Kişilerin bireysel ihtiyaçlarını karşıladığı ve içmek için kullandığı suda, sağlığı tehdit edici nitelikte kimyasalların bulunmaması gerekmektedir. Bu amaçlarla kullanılan suyun kokusuz, renksiz, içimi rahat ve berrak olması gerekmektedir. Suda hastalık yapıcı, sağlığa zararlı mikroorganizmalar bulunmamalıdır.

  İçme ve kişisel ihtiyaç için kullanılan suyun arıtılma maksadını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  Kokuların ve renk bulanıklığının giderilmesi,
  Su yumuşatma,
  Zararlı nitelikteki kimyasalların giderilmesi,
  Hidrojen sülfür, amonyum, demir, mangan ve nitrat gibi maddelerden arındırılması,
  Asitlerin temizlenmesi,
  Mikropların ve mikroorganizmaların giderilmesi,
  Klorlu halojenlerin temizlenmesi,
  Tuzluluğun ortadan kaldırılması amacıyla su arıtma sistemleri kullanılmaktadır.