GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

tersosmos

En iyi suyun pH değeri kaç olmalı?

En iyi suyun pH değeri kaç olmalı?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

 1. En ideal pH oranı 8,5pH dır. içilebilir su pH oranı ise 6.5 ile 9,5pH aralığıdır.

  “Suyun pH” Değeri nedir ?
  “pH” suyun içinde bulunan hidrojen iyonlarının ( H+) konsantrasyonunu gösteren bir sayıdır. Bu sebeple pH derecesi için “Hidrojen İyon Konsantrasyonu” da derler. Su içinde bulunan Hidrojen (H+) iyonlarının “mol/litre” olarak miktarı ile suyun “pH” derecesi şöyle hesaplanır:

  Bu formülden şunu anlıyoruz: matematik hesaba göre log101 = 1 ve log 102 = 2 olduğuna göre, suyun “pH” derecesi bir puan arttığında veya eksildiğinde suyun BAZİK veya ASİT değeri 10 kez artar veya eksilir. Matematik dilinde anlatıldığında, suyun “pH” sayısının artışı ile suyun ASİT özelliğinin artışı “LİNEER” değildir. Örneğin “pH” derecesi 6 olan bir suya kıyasla “pH” derecesi 5 olan suyun ASİT özelliği tam ON KATI daha fazladır.

  “pH” derecesi ile fazlaca işi olmayan teknik kişilerin dahi kısaca şu temel bilgileri edinmelerinde yarar vardır:
  Teorik olarak nötr suyun “pH” derecesi 7,0 olmasına rağmen suyun “pH” derecesi 6,5 – 8 arasındaysa bu su NÖTR sayılır.
  Suyun “pH” derecesi 1- 6,5 arasındaysa bu su ASİT özelliktedir.
  Suyun “pH” derecesi 8 – 14 arasındaysa bu su BAZİK özelliktedir.

  Asit ile bazik malzemeler birbirinin zıttıdır. Nötr bir su içine (pH=7,0) ayni molekül sayısında tuz ruhu ( HCl) ve kostik (NaOH) koyarsak, bu iki katkı içindeki H+ ve OH- iyonları birleşerek su molekülü oluştururlar (H2O) ve birbirlerinin etkilerini yok ederler. İşlem sonunda su tekrar nötr olur (pH=7,0), ancak bu kimyasal bileşim sonucu su içinde “NaCl”, yani tuz oluşur ve su tuzlanır. Örnek olarak, pH derecesi 7,8 olan bir yüzme havuzu suyuna tuz ruhu asidi (HCl) eklenerek suyun pH derecesi 7,2’ye düşürülürse bu su içinde “asit yoktur” diyebiliriz. Ayni şekilde, pH derecesi 6,5 olan suya kostik (NaOH) eklenerek suyun pH derecesi 7,5’a yükseltilirse, bu su içinde “kostik yoktur” diyebiliriz.

  İçme suyunun pH derecesi: Son yıllarda gazete ve TV yayınlarında bu konuya rastlıyoruz. Bazı yazılar içtiğimiz suların ALKALİ, yani pH derecesinin 7,5-8,5 olması gerektiğini savunurken, bazı yazılar tersini savunup içme sularının hafif ASİDİK, yani pH derecesinin 6,5-7,0 değerinde olması gerektiğini iddia ediyorlar. Bugün geçerli olan İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK’e göre, içme suyunun pH değerleri 6,5-9,5 arası olabilir.