Grup kuralları

Toplumsal erdem ilkeleri  ile ahlaki yaşam düzenine sahip  topluluklar her dem sağlıklı nesillerin habercisidir, Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için; erdemli, Devamını gör
Toplumsal erdem ilkeleri  ile ahlaki yaşam düzenine sahip  topluluklar her dem sağlıklı nesillerin habercisidir, Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için; erdemli, ahlaki ve sağlıklı bir yaşama hazırlamada nasıl yollar izlenmeli? Bu yollar örf ve adetlerimize uygun mediniyetimizin birer temsili harikasımıdır? Dini, tasavvufi ve örfi  bakış açısı ile "İsraf ve Toplum" İlkelerini Konu Edinir.Daha Az Gör

Kısaca İsraf

İsraf hangi açıdan bakılırsa bakılsın kötü bir şeydir. Hem bireysel hem de toplumsal olarak boşa harcanan hammaddeler, boşa harcanan emekler, boşa harcanan nimetler demektir. Bizim gereksiz olarak gördüğümüz ya da fazla bularak aşırı tükettiğimiz herhangi bir şey belki de başkalarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bir şeyi müsrifçe tüketirken ilk önce ona ihtiyacı olan insanları düşünmek gerekir.

Herhangi bir eşyamız tamamen kullanılmaz hale geldiğinde onu değiştirmek isteriz. Ancak alalı çok uzun zaman olmadığı halde sadece sıkıldığımız için yeni eşyalar almak israftan başka bir şey değildir. İsraf kötüdür, kişiye çok şey kaybettirir. Tutumlu olan insan ise eninde sonunda bunun meyvelerini toplar.