Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

7 Yaygın Su Kirliliği Türleri

7 Yaygın Su Kirliliği Türleri

Farklı su kirliliği türleri nelerdir? Bu sayfanın amacı, temel türlere kısa bir genel bakış vermektir.

Ancak, bu sitede bizim öncelikli odak ortaya çıkarmaya su kirliliği çözümlere olacak. Hem bireysel hem de küresel düzeyde inceleme yapacağız.

Böylece, su kirliliğinin nedenlerini ve etkilerini bu sitedeki diğer makaleler aracılığıyla da keşfedeceğiz.

Umudumuz, birçok ziyaretçinin bu tartışmaya aktif olarak dahil olması ve mümkün olan en kısa sürede bu haberi yaymaya yardımcı olmasıdır.

Çoklu Su Kirliliğinin Türleri

Su kirliliği, bir fabrikanın atıkları veya petrol sızıntıları gibi tek bir kaynaktan geliyorsa, buna nokta kaynaklı kirlilik denir. Birçok kaynaktan geliyorsa noktasal olmayan kaynak kirliliği olarak adlandırılır.

Çoğu su kirliliği türü yalnızca yakın bölgeyi etkiler, ancak bazen kirlilik yüzlerce veya binlerce km yol alabilir ve sonra buna sınır ötesi kirlilik denir.

Bu farklı su kirliliği türleri çeşitli kaynaklardan gelir: yüzey suyu, yeraltı suyu, mikrobiyolojik, oksijen tükenmesi, besin, askıda madde ve kimyasal.

1 Yüzey sularının kirliliği

Gözle görülebilir kirliliktir. Nehir, göl ve okyanuslarımızda yüzen kirleticileri görebiliriz. İnsan tüketimi sonucu karşımıza sıklıkla çıkan su şişeleri, plastikler ve diğer atık ürünler buna örnektir. Bir diğer kirlilik de su yüzeyinde yüzen, suya ve yaşam alanlarını etkileyen yağ ve benzin atıklarından oluşan kirliliktir.

2 Yeraltı suyu kirliliği

Kimyasal kirleticiler çoğunlukla yeraltı sularına erişerek burada belli bazı kirliliklere neden olmaktadır. Genellikle yüksek toksik madde içerikli kirleticiler, tarım ilaçları gibi kirleticilerin toprağın altına sızarak yer altı sularına karışması ile olur.

3 Mikrobik kirlilik

Arıtılmamış suyun içerisindeki mikroorganizmaların sebep olduğu bir kirliliktir. Kolera tifo gibi ciddi hastalıklara sebep olabilen zararlı bakteri veya virüslerdir.

4 Oksijen Tüketimi Kirliliği

Suda yaşayan mikroorganizmalar, biyolojik olarak parçalanabilen maddelerle beslenirler.

Tarımdan kaynaklanan atık veya erozyon gibi sebeplerden biyolojik olarak parçalanabilir madde akışı olduğunda, bu mikroorganizmaların sayısı artar ve oksijen tüketimi yüksek seviyelere gelir elde edilebilir tüm oksijeni tüketirler.

Bu oksijen seviyeleri tükendiğinde, zararsız aerobik mikroorganizmalar ölür ve anaerobik mikroorganizmalar gelişir. Bu organizmalardan bazıları sülfür ve amonyak gibi zararlı toksinler üretir.

5 Besin Kirliliği

Besinler genellikle atık su ve gübrelerde bulunur. Bunlar, sudaki oksijeni tüketerek ve çevredeki deniz yaşamına ve sudaki diğer organizmalara zarar vererek su yosunları ve yabani otlar gibi aşırı bitki örtüsüne neden olurlar.

6 Askıda Kalan Madde Kirliliği

Bu tür kirlilik veya kirleticiler su molekülleri ile karışmadığında ortaya çıkar.

Bu asılı parçacıklar su yatağında ince silt oluşturarak besinleri alarak ve habitatlarını bozarak deniz yaşamına zarar verir.

7 Kimyasal Kirlilik

Endüstriyel çiftlik ve enerji santrallerindeki seri üretime bağlı olarak su kaynakları ve dere kenarlarına fazlaca kimyasal akış olur. Metaller, çözücüler fabrikalardan suya verilir, suyu kirletir ve yaban hayatı zedeler.

Metaller ve solventler fabrikalardan çıkıp suya karışarak suyu kirletiyor ve vahşi hayata zarar veriyor. Çiftliklerden gelen pestisitler sudaki yaban hayatı için zehir gibidir ve sudaki yaşamı öldürür ve tehlikeye atar.

Bu enfekte olmuş balıkları kuşlar veya insanlar yerse, toksinler bize geçer ve sağlığımızı etkileyen tehlikeli böcek ilaçlarını ve toksinleri yutarız.

Petrol, su yaşamını önemli ölçüde etkileyen farklı bir kimyasal kirletici türüdür. Petrol ve yağ, balıkları ve deniz yaşamını öldürerek kuşların tüylerine yapışarak uçma yeteneklerini kaybetmelerine neden olur.

Kimyasal kirleticiler arasında organik veya inorganik bileşikler bulunmaktadır.

Organik su kirleticileri:

 • Deterjanlar
 • Kimyasal olarak arıtılmış içme suları
 • Gıda işleme atıkları
 • Böcek ilaçları ve bitki ilaçları
 • Petrol hidrokarbonları, benzin, dizel yakıt, jet yakıtı, fuel oil ve motor yağı
 • Orman atölyelerinden saçılan ağaç ve çalı enkazları
 • Yanlış depolama sonucu ortaya çıkan sanayi solventleri gibi uçucu gazlar (VOC)
 • Hijyen ve kozmetik atıkları

İnorganik su kirleticileri:                                

 • Kükürt dioksit gibi asidik fabrika atıkları
 • Gıda işleme atıkları arasında yer alan amonyak
 • Kimyasal fabrika atıkları
 • Gübrelerdeki azotlu ve fosforlu bileşikler
 • Ağır metaller
 • Çeşitli insan kaynaklı alüvyonlar

İri ölçekli kirleticiler ise gözle görülebilir maddelerin suya karışmasıyla oluşan fiziksel bir kirlilik türüdür. Özellikle su taşkınları veya fırtınalar sonucunda büyük maddeler su havzalarına geçebilir. Bu kirleticiler:

 • Kâğıt, plastik veya besin artıkları gibi çöpler
 • Gemilerle taşınan çeşitli plastikler
 • Gemi batıkları

Herkes için içme suyu

Herkesin güvenli içme suyuna erişiminin sağlanamıyor olması insani gelişiminin en büyük başarısızlıklarından biridir. 2010 itibariyle 780 milyon insan, yani toplam nüfusun onda birinden fazlası yemek pişirme, içme ve yıkanma gibi temel ihtiyaçlarını giderme amacıyla güvenli bir su kaynağından yoksundur.

780 milyon kişi için günde 20 litre su temin etmek küresel su kullanımının sadece %0.1’ine tekabül eder. Yeterli su var ancak güvenli suya evrensel olarak erişimi sağlayacak siyasi irade ve finansman son derece yetersiz. İyi haber ise bu alanda özellikle son yirmi yılda hatırı sayılır ilerleme kaydedilmiş olmasıdır.

Bu süre zarfında 2 milyar kişi güvenli içme suyuna erişti. 2015’e kadar güvenli içe suyuna erişimi olmayan nüfusun oranını yarıya indirmeyi öngören Binyıl Kalkınma Hedefine (1990 rakamlarına göre) beş yıl önce, 2010 yılında ulaşılmış olundu. Ama hala birikmiş pek çok ihtiyaç var. Pek çok kararlı grup (BM ajansları, bakanlıklar, halk grupları ve STKlar) bu görevi tamamlamak için gayretle çalışıyorlar.

Benzer Yazılar

Yorum yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.