Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

4.2 Operasyonel İzleme ve Kontrolün Sürdürülmesi

Operasyonel izleme, kontrol önlemlerinin etkili bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirlemek için kullanılan planlı ve rutin bir dizi aktivitedir. Operasyonel izlemede, içme suyu tedarikçisi, etkin sistem yönetimi sağlamak ve sağlık temelli hedeflerin karşılanmasını sağlamak amacıyla zamanında her bir kontrol önlemini izler.

4.2.1 Sistem Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi

Kontrol önlemlerinin kimliği ve sayısı sisteme özgüdür ve tehlikelerin ve tehlikeli olayların sayısı ve niteliği ile ilişkili risklerin büyüklüğü tarafından belirlenir. Kontrol önlemleri, kontrol kaybının olasılığı ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Kontrol önlemlerinin çeşitli operasyonel gereksinimleri vardır, bunlar şunları içerir:

 • Etkinliğin operasyonel etkinliğini tanımlamak için ölçülebilen ve sınırlar belirlenebilen operasyonel izleme parametreleri;
 • Arızaları zamanında ortaya çıkarmak için yeterli sıklıkta izlenebilecek operasyonel izleme parametreleri;
 • Sınırların aşılmasına yanıt olarak uygulanabilecek düzeltici işlem prosedürleri.

Bu kriterler, sisteminiz için hangi kontrol önlemlerinin gerekli olduğunu ve bunların etkinliğini nasıl izleyebileceğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır. Örneğin, bir su arıtma tesisi için kontrol önlemleri arasında klorlama, filtreleme ve dezenfeksiyon bulunabile bilir. Her bir kontrol önlemi için, kritik parametreler (örneğin, klor artık seviyesi, filtre basıncı) ölçülmeli ve sınırlar belirlenmelidir. Bu sınırların aşılması, düzeltici işlemlerin gerekli olabileceğinin bir göstergesi olacaktır.

Sisteminiz için gerekli kontrol önlemlerini belirlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Tehlike tanımlama: Sisteminizle ilişkili potansiyel tehlikeleri ve tehlikeli olayları tanımlayın.
 2. Risk değerlendirmesi: Her bir tehlikenin olasılığını ve ciddiyetini değerlendirin.
 3. Kontrol önlemi seçimi: Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre tehlikeleri kontrol etmek için gerekli kontrol önlemlerini seçin.
 4. Operasyonel izleme: Her bir kontrol önleminin etkinliğini izlemek için operasyonel izleme parametrelerini seçin ve sınırlar belirleyin.
 5. Düzeltici işlemler: Kontrol önlemleri sınırlarının aşılması durumunda alınacak düzeltici işlemleri tanımlayın.

Kontrol önlemlerinin belirlenmesi, etkili bir su güvenlik planının önemli bir bileşenidir. Bu adımları takip ederek, sisteminizin güvenli ve sağlıklı içme suyu sağladığından emin olabilirsiniz.

4.2.2 Operasyonel İzleme Parametrelerinin Seçilmesi

Operasyonel izleme, parametrelerin ölçülmesini veya gözlem aktivitelerini içerebilir. Operasyonel izleme için seçilen parametreler, her kontrol önleminin etkinliğini yansıtmalı, performans hakkında zamanında bir gösterge sağlamalı, kolayca ölçülebilmeli ve uygun bir yanıt için fırsat sunmalıdır. Örnekler arasında, ölçülebilir değişkenler (örneğin, klor artığı seviyesi, pH ve bulanıklık) veya gözlemlenebilir faktörler (örneğin, haşereye dayanıklı ekranların bütünlüğü) bulunur. Enterik patojenler veya gösterge organizmalar, su örneklerinin işlenmesi ve analiz edilmesinin zaman alması nedeniyle genellikle operasyonel izleme için sınırlı kullanıma sahiptir, çünkü tedarikten önce operasyonel ayarlamalar yapmaya izin vermez.

Operasyonel izleme, kontrol önlemlerinin performansını uygun zaman aralıklarında değerlendirir. Aralıklar büyük ölçüde değişebilir; örneğin, kalan klordan çevrimiçi kontrolünden kuyu çevresindeki kaidenin bütünlüğünün üç aylık doğrulamasına kadar.

Operasyonel izlemede çeşitli parametreler kullanılabilir:

Kaynak suları için: Bunlar arasında bulanıklık, ultraviyole absorbanlık, yosun büyümesi, akış ve tutma süresi, renk, iletkenlik, yerel meteorolojik olaylar ve koruyucu (örneğin çitler) veya çekim altyapılarının (örneğin kuyu contaları) bütünlüğü (Destekleyici Belgeler Sağlık için yeraltı suyunun korunması ve Sağlık için yüzey suyunun korunması; Ek 1’e bakınız).

Arıtma için: Parametreler dezenfektan konsantrasyonu ve temas süresi, ultraviyole yoğunluğu, pH, ışık emilimi, membran bütünlüğü, bulanıklık ve renk içerebilir (Destekleyici Belge Su arıtma ve patojen kontrolü; Ek 1’e bakınız).

Boru dağıtım sistemlerinde: Operasyonel izleme parametreleri şunları içerebilir:

 • Klor artığı izleme: Mikrobiyal parametrelerin doğrudan ölçümünü yönlendirecek sorunlar hakkında hızlı bir gösterge sağlar. Aksi halde stabil olan bir artığın ani kaybolması, kirlenmenin girişini gösterebilir. Alternatif olarak, bir dağıtım sistemindeki noktalarda artıkları korumaktaki zorluklar veya artığın kademeli olarak kaybolması, suyun veya boru tesisatının bakteri büyümesi nedeniyle yüksek oksidan ihtiyacı olduğuna işaret edebilir.
 • Oksidasyon-redüksiyon potansiyeli (redoks potansiyeli) ölçümü: Dezenfeksiyon etkinliğinin operasyonel izlenmesinde de kullanılabilir. Etkili dezenfeksiyon için gerekli minimum oksidasyon-redüksiyon potansiyeli seviyesini tanımlamak mümkündür. Bu değer durumdan duruma göre belirlenmelidir; evrensel değerler tavsiye edilemez. Oksidasyon-redüksiyon potansiyelinin operasyonel izleme tekniği olarak daha fazla araştırılması ve değerlendirilmesi son derece arzu edilir.
 • Tedarikte bulunan heterotrofik bakteriler: artan mikrobiyal büyüme potansiyeli, artan biyofilm aktivitesi, uzatılmış tutma süreleri, durgunluk ve sistemin bütünlüğünün bozulması gibi değişikliklerin yararlı bir göstergesi olabilir. Bir tedarikte bulunan heterotrofik bakteri sayısı, inline filtreler gibi arıtma sistemi içindeki büyük temas yüzeylerinin varlığını yansıtabilir ve dağıtım sistemi içindeki durumun doğrudan bir göstergesi olmayabilir (Destekleyici Belge Heterotrofik plak sayıları ve içme suyu güvenliği; Ek 1’e bakınız).
 • Basın ölçümü ve bulanıklık: Boru dağıtım sistemlerinde de faydalı operasyonel izleme parametreleridir (Destekleyici Belge Bulanıklık: Su temin tesisatlarının düzenleyicileri ve operatörleri için bilgi; Ek 1’e bakınız).

Dağıtım sistemi operasyonu ve bakımının yönetimi için rehberlik mevcuttur (Destekleyici Belge Güvenli boru suyu; Ek 1’e bakınız) ve su kalitesi ve basın gibi diğer parametreler için bir izleme programının geliştirilmesini içerir. Tablo 4.3’te operasyonel izleme parametrelerinin örnekleri verilmiştir.

4.2.3 Operasyonel ve Kritik Limitlerin Belirlenmesi

Kontrol önlemleri, operasyonel izleme parametrelerine uygulanabilen operasyonel kabul edilebilirlik sınırları olarak adlandırılan ve önceden tanımlanmış limitlere sahip olmalıdır. Operasyonel limitler, her kontrol önlemine uygulanan parametreler için tanımlanmalıdır. İzleme, operasyonel bir limitin aşılmış olduğunu gösterirse, önceden belirlenmiş düzeltici önlemler (bkz. Bölüm 4.4) uygulanmalıdır. Sapmanın tespiti ve düzeltici önlemin uygulanması, performansı ve su güvenliğini korumak için yeterli bir zaman diliminde mümkün olmalıdır. Bazı kontrol önlemleri için, su güvenliğine olan güvenin kaybolacağı kritik limitler adı verilen ikinci bir dizi de tanımlanabilir. Kritik limitlerden sapmalar genellikle acil işlem gerektirecek ve ilgili sağlık otoritesine derhal bildirim yapılması gerekecektir. Operasyonel ve kritik limitler, üst limitler, alt limitler, bir aralık veya bir performans ölçümü “zarfı” olabilir.

Bu bölüm, operasyonel ve kritik limitlerin nasıl belirleneceği ve su güvenliğinin korunması için bunların önemi hakkında bilgi sağlar. Aşağıdaki noktaları akılda tutmak önemlidir:

 • Operasyonel limitler, normal operasyon koşulları altında kontrol önleminin kabul edilebilir performansını yansıtır.
 • Kritik limitler, su güvenliği riskinin kabul edilemez seviyelere ulaşabileceği noktayı temsil eder.
 • Operasyonel limitlerin aşılması, düzeltici önlemlerin alınması için bir uyarı olarak hizmet vermelidir.
 • Kritik limitlerin aşılması, acil müdahale gerektirir.

Operasyonel ve kritik limitlerin belirlenmesi, su güvenlik planının önemli bir bileşenidir. Bu limitleri dikkatli bir şekilde belirlemek, su temin sisteminizin güvenli ve sağlıklı su sağladığından emin olmanıza yardımcı olacaktır.

4.2.4 Boru Sistemi Olmayan, Toplumsal ve Evsel Sistemler

Genel olarak, yüzey suyu veya sığ yeraltı suyu, herhangi bir sağlık koruma veya arıtma olmadan içme suyu kaynağı olarak kullanılmamalıdır. Su kaynaklarının (yağmur suyu tankları dahil) topluluk operatörleri veya evler tarafından izlenmesi, genellikle periyodik sağlık kontrolünü içerecektir (ayrıntılar için 1997 yılında yayınlanan “Topluluk Tesislerinin Gözetimi ve Kontrolü” başlıklı ciltteki bilgilere bakın; WHO, 1997).

Tablo 4.3 Kontrolü izlemek için kullanılabilecek operasyonel izleme parametreleri örnekleri

Operasyonel parametreHam suPıhtılaşmaTortulaşmaFiltrasyonDezenfeksiyonDağıtım sistemi
pH üü üü
Bulanıklık (veya parçacık sayımı)üüüüüü
Çözünmüş oksijenü     
Dere/nehir akışıü     
Yağışü     
Renkü     
İletkenlik (toplam çözünmüş katılar)ü     
Organik karbonü ü   
Kimyasal dozaj ü  ü 
Akış hızı üüüü 
Net ücret ü    
Geçerli değer akışı ü    
Kayıp   ü  
Ct (dezenfektan konsantrasyonu × temas süresi)    ü 
Dezenfektan kalıntısı    üü
Oksidasyon indirgeme potansiyeli    ü 
DBP’ler    üü
Heterotrofik bakteriler    üü
Hidrolik basınç     ü

Kullanılan sağlık kontrol formları anlaşılır ve kolay kullanılabilir olmalıdır; örneğin, formlar resimli olabilir. Risk faktörleri, tercihen operatörün kontrolü altında olan ve su kalitesini etkileyebilecek faaliyetlerle ilgili olmalıdır. Operasyonel izleme sonuçlarından eyleme bağlantıları açık olmalı ve eğitim gerekli olacaktır. Operatörler ayrıca, özellikle şiddetli yağmurlardan sonra, suyun kalitesinde herhangi bir açık değişiklik olup olmadığını izlemek için düzenli fiziksel değerlendirmeler yapmalıdır (örneğin, renk, koku, tat veya bulanıklıktaki değişiklikler).

Suyun toplanması ve manuel taşınması sırasındaki kalitesini korumak, ev halkının sorumluluğundadır. İyi hijyen uygulamaları gereklidir ve hijyen eğitimi yoluyla desteklenmelidir. Hijyen eğitim programları, evlere ve topluluklara su hijyenini izlemek ve yönetmek için beceriler kazandırmalıdır. Topluluk kaynaklarından (sondajlar, kuyular ve kaynaklar) gelen suya ve evsel yağmur suyu toplanmasına arıtma uygulanırsa, operasyonel izleme tavsiye edilir. Evde arıtma kullanıldığında, kullanıcıların temel operasyonel izleme gerekliliklerini anlamalarını sağlamak için onlara bilgi (ve uygun durumlarda eğitim) verilmesi zorunludur.

Bu bölüm, boru sistemi olmayan topluluk ve evsel su sistemleri için operasyonel izleme programlarının önemi ve bu programların nasıl tasarlanıp uygulanabileceği hakkında bilgi sağlar. Aşağıdaki noktaları akılda tutmak önemlidir:

 • Boru sistemi olmayan su kaynakları genellikle daha yüksek mikrobiyal kontaminasyon riskine sahiptir.
 • Topluluk operatörleri ve ev halkları, su kaynaklarının düzenli olarak sağlık kontrolünü yapmaktan sorumludur.
 • Operasyonel izleme, su kalitesindeki değişiklikleri tespit etmek ve düzeltici önlemleri almak için kullanılır.
 • Hijyen eğitimi, su güvenliğini iyileştirmek için kritik öneme sahiptir.

Boru sistemi olmayan sistemler için operasyonel izleme programları, güvenli ve sağlıklı içme suyu sağlamak için gereklidir. Bu programları dikkatli bir şekilde tasarlayarak ve uygulayarak, su kaynaklarınızın kalitesini koruyabilir ve topluluk sağlığını iyileştirebilirsiniz.

Kısaltmaların İngilizce ve Türkçe Anlamları
 • 2,4-D: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid – 2,4-D: 2,4-diklorofenoksiasetik asit
 • 2,4-DB: 2,4-dichlorophenoxybutyric acid – 2,4-DB: 2,4-diklorofenoksibutirik asit
 • 2,4-DP: dichlorprop – 2,4-DP: diklorprop
 • 2,4,5-T: 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid – 2,4,5-T: 2,4,5-triklorofenoksiasetik asit
 • 2,4,5-TP: 2,4,5-trichlorophenoxy propionic acid; fenoprop – 2,4,5-TP: 2,4,5-triklorofenoksi propiyonik asit; fenoprop
 • AAS: atomic absorption spectrometry – AAS: atomik absorpsiyon spektrometresi
 • Absor: absorptiometry – Absor: absorpsiyometri
 • ADI: acceptable daily intake – ADI: kabul edilebilir günlük alım miktarı
 • AES: atomic emission spectrometry – AES: atomik emisyon spektrometresi
 • AIDS: acquired immunodeficiency syndrome – AIDS: Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu
 • AMPA: aminomethylphosphonic acid – AMPA: aminometilfosfonik asit
 • ARfD: acute reference dose – ARfD: akut referans dozu
 • ATX: anatoxin – ATX: anatoksin
 • BDCM: bromodichloromethane – BDCM: bromodiklorometan
 • BMD: benchmark dose – BMD: referans dozu
 • BMDL: lower confidence limit on the benchmark dose – BMDL: kıyaslama dozunda daha düşük güven sınırı
 • BMDLx: lower 95% confidence limit on the benchmark dose for an x% response – BMDLx: %x yanıt için referans dozda %95’lik daha düşük güven sınırı
 • BTEX: benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes – BTEX: benzen, toluen, etilbenzen ve ksilenler
 • Bti: Bacillus thuringiensis israelensis – Bti: Bacillus thuringiensis israelensis
 • bw: body weight – bw: vücut ağırlığı
 • CAS: Chemical Abstracts Service – CAS: Kimyasal Özetler Hizmeti
 • Col: colorimetry – Col: kolorimetri
 • CPVC: chlorinated polyvinyl chloride – CPVC: klorlu polivinil klorür
 • CSAF: chemical-specific adjustment factor – CSAF: kimyasala özgü ayarlama faktörü
 • Ct: product of disinfectant concentration and contact time – Ct: dezenfektan konsantrasyonunun ve temas süresinin çarpımı
 • CYN: cylindrospermopsin – CYN: silindirdrospermopsin
 • DAEC: diffusely adherent E. coli – DAEC: yaygın olarak yapışan E. coli
 • DALY: disability-adjusted life year – DALY: engelliliğe göre ayarlanmış yaşam yılı
 • DBCM: dibromochloromethane – DBCM: dibromoklorometan
 • DBCP: 1,2-dibromo-3-chloropropane – DBCP: 1,2-dibromo-3-kloropropan
 • DBP: disinfection by-product – DBP: dezenfeksiyon yan ürünü
 • DCA: dichloroacetic acid – DCA: dikloroasetik asit
 • DCB: dichlorobenzene – DCB: diklorobenzen
 • DCP: dichloropropane – DCP: dikloropropan
 • DDT: dichlorodiphenyltrichloroethane – DDT: diklorodifeniltrikloroetan
 • DEHA: di(2-ethylhexyl)adipate – DEHA: di(2-etilheksil)adipat
 • DEHP: di(2-ethylhexyl)phthalate – DEHP: di(2-etilheksil)ftalat
 • DNA: deoxyribonucleic acid – DNA: deoksiribonükleik asit
 • DPD: N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate – DPD: N,N-dietil-1,4-fenilendiamin sülfat
 • EAAS: electrothermal atomic absorption spectrometry – EAAS: elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrisi
 • EAEC: enteroaggregative E. coli – EAEC: enteroagregatif E. coli
 • ECD: electron capture detector – ECD: elektron yakalama dedektörü
 • EDTA: ethylenediaminetetraacetic acid; edetic acid – EDTA: etilendiamintetraasetik asit; edetik asit
 • EHEC: enterohaemorrhagic E. coli – EHEC: enterohemorajik E. coli
 • EIEC: enteroinvasive E. coli – EIEC: enteroinvazif E. coli
 • ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay – ELISA: enzime bağlı immünosorbent tahlili
 • EPEC: enteropathogenic E. coli – EPEC: enteropatojenik E. coli
 • ETEC: enterotoxigenic E. coli – ETEC: enterotoksijenik E. coli
 • F0: parental generation – F0: ebeveyn nesli
 • F1: first filial generation – F1: ilk evlat nesli
 • FAAS: flame atomic absorption spectrometry – FAAS: alevli atomik absorpsiyon spektrometresi
 • FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
 • FD: fluorescence detector – FD: floresans dedektörü
 • FID: flame ionization detector – FID: alev iyonizasyon dedektörü
 • FPD: flame photodiode detector – FPD: alev fotodiyot dedektörü
 • GAC: granular activated carbon – GAC: granüler aktif karbon
 • GC: gas chromatography – GC: gaz kromatografisi
 • GL: guidance level (used for radionuclides in drinking-water) – GL: kılavuz seviyesi (içme suyundaki radyonüklidler için kullanılır)
 • GV: guideline value – GV: kılavuz değer
 • HAA: haloacetic acid – HAA: haloasetik asit
 • HAV: hepatitis A virus – HAV: hepatit A virüsü
 • HCB: hexachlorobenzene – HCB: heksaklorobenzen
 • HCBD: hexachlorobutadiene – HCBD: hekzaklorobutadien
 • HCH: hexachlorocyclohexane – HCH: hekzaklorosikloheksan
 • HEV: hepatitis E virus – HEV: hepatit E virüsü
 • HIV: human immunodeficiency virus – HIV: insan bağışıklık yetersizliği virüsü
 • HPC: heterotrophic plate count – HPC: heterotrofik plaka sayısı
 • HPLC: high-performance liquid chromatography – HPLC: yüksek performanslı sıvı kromatografisi
 • IARC: International Agency for Research on Cancer – IARC: Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı
 • IC: ion chromatography – IC: iyon kromatografisi
 • ICP: inductively coupled plasma – ICP: indüktif olarak eşleşmiş plazma
 • ICRP: International Commission on Radiological Protection – ICRP: Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu
 • IDC: individual dose criterion – IDC: bireysel doz kriteri
 • IPCS: International Programme on Chemical Safety – IPCS: Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı
 • IQ: intelligence quotient – IQ: zeka bölümü
 • ISO: International Organization for Standardization – ISO: Uluslararası Standardizasyon Örgütü
 • JECFA: Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives – JECFA: Gıda Katkı Maddeleri Ortak FAO/WHO Uzman Komitesi
 • JMPR: Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues – JMPR: Pestisit Kalıntılarına İlişkin FAO/WHO Ortak Toplantısı
 • LC: liquid chromatography – LC: sıvı kromatografisi
 • LOAEL: lowest-observed-adverse-effect level – LOAEL: gözlemlenen en düşük yan etki düzeyi
 • LRV: log10 reduction value – LRV: log10 azaltma değeri
 • MC: microcystin – MC: mikrosistin
 • MCB: monochlorobenzene – MCB: monoklorobenzen
 • MCPA: 4-(2-methyl-4-chlorophenoxy)acetic acid – MCPA: 4-(2-metil-4-klorofenoksi)asetik asit
 • MCPB: 2,4-MCPB; 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid; 4-(4-chloro2 methylphenoxy)butanoic acid – MCPB: 2,4-MCPB; 4-(4-kloro-o-toliloksi)bütirik asit; 4-(4-kloro2 metilfenoksi)bütanoik asit
 • MCPP: 2(2-methyl-chlorophenoxy) propionic acid; mecoprop – MCPP: 2(2-metil-klorofenoksi) propiyonik asit; mekoprop
 • MDL: method detection limit – MDL: yöntem tespit limiti
 • MMT: methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl – MMT: metilsiklopentadienil manganez trikarbonil
 • MS: mass spectrometry – MS: kütle spektrometresi
 • MS/MS: tandem mass spectrometry – MS/MS: tandem kütle spektrometresi
 • MTBE: methyl tertiary-butyl ether – MTBE: metil üçüncül-bütil eter
 • MX: 3-chloro-4-dichloromethyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone – MX: 3-kloro-4-diklorometil-5-hidroksi-2(5H)-furanon
 • NDMA N-nitrosodimethylamine – NDMA N-nitrosodimetilamin
 • NOAEL: no-observed-adverse-effect level – NOAEL: advers etkinin gözlemlenmediği düzey
 • NOEL: no-observed-effect level – NOEL: etki gözlemlenmeyen düzey
 • NTA: nitrilotriacetic acid – NTA: nitrilotriasetik asit
 • NTP: National Toxicology Program (USA) – NTP: Ulusal Toksikoloji Programı (ABD)
 • NTU: nephelometric turbidity unit – NTU: nefelometrik bulanıklık birimi
 • PAC: powdered activated carbon – PAC: toz aktif karbon
 • PAH: polynuclear aromatic hydrocarbon – PAH: polinükleer aromatik hidrokarbon
 • PCE: tetrachloroethene – PCE: tetrakloroeten
 • PCP: pentachlorophenol – PCP: pentaklorofenol
 • PCR: polymerase chain reaction – PCR: polimeraz zincir reaksiyonu
 • PD: photoionization detector – PD: fotoiyonizasyon dedektörü
 • PDA: photodiode array – PDA: fotodiyot dizisi
 • PMTDI: provisional maximum tolerable daily intake – PMTDI: geçici maksimum tolere edilebilir günlük alım miktarı
 • PPA: protein phosphatase assay – PPA: protein fosfataz tahlili
 • PT: purge and trap – PT: arındır ve tuzağa düşür
 • PTDI: provisional tolerable daily intake – PTDI: geçici tolere edilebilir günlük alım
 • PTMI: provisional tolerable monthly intake – PTMI: geçici tolere edilebilir aylık alım
 • PTWI: provisional tolerable weekly intake – PTWI: geçici tolere edilebilir haftalık alım
 • PVC: polyvinyl chloride – PVC: polivinil klorür
 • QMRA: quantitative microbial risk assessment – QMRA: niceliksel mikrobiyal risk değerlendirmesi
 • RNA: ribonucleic acid – RNA: ribonükleik asit
 • SI: Système international d’unités (International System of Units) – SI: Système uluslararası d’unités (Uluslararası Birim Sistemi)
 • SODIS: solar water disinfection – SODIS: güneş enerjisiyle su dezenfeksiyonu
 • STX: saxitoxin – STX: saksitoksin
 • sp.: species (singular) – sp.: türler (tekil)
 • spp.: species (plural) – spp.: türler (çoğul)
 • subsp.: subspecies (singular) – subsp.: alt tür (tekil)
 • TBA: terbuthylazine – TBA: terbutilazin
 • TCB: trichlorobenzene – TCB: triklorobenzen
 • TCE: trichloroethene – TCE: trikloroeten
 • TCU: true colour unit – TCU: gerçek renk birimi
 • TD05: tumorigenic dose05 , the dose associated with a 5% excess incidence of tumours in experimental animal studies – TD05: tümörijenik doz05, deneysel hayvan çalışmalarında tümör vakalarının %5 fazla olmasıyla ilişkili doz
 • TDI: tolerable daily intake – TDI: tolere edilebilir günlük alım miktarı
 • TDS: total dissolved solids – TDS: toplam çözünmüş katılar
 • THM: trihalomethane – THM: trihalometan
 • TID: thermal ionization detector; total indicative dose – TID: termal iyonizasyon dedektörü; toplam gösterge dozu
 • UF: uncertainty factor – UF: belirsizlik faktörü
 • UN: United Nations – BM: Birleşmiş Milletler
 • UNICEF: United Nations Children’s Fund – UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
 • UNSCEAR: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation – UNSCEAR: Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi
 • USA: United States of America – ABD: Amerika Birleşik Devletleri
 • UV: ultraviolet – UV: ultraviyole
 • UVPAD: ultraviolet photodiode array detector – UVPAD: ultraviyole fotodiyot dizisi dedektörü
 • WHO: World Health Organization – DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü
 • WHOPES: World Health Organization Pesticide Evaluation Scheme – WHOPES: Dünya Sağlık Örgütü Pestisit Değerlendirme Planı
 • WSP: water safety plan – WSP: su güvenliği planı
 • YLD: years of healthy life lost in states of less than full health (i.e. years lived with a disability) – YLD: Sağlığın tam olmadığı durumlarda kaybedilen sağlıklı yaşam yılları (yani engellilikle geçirilen yıllar)
 • YLL: years of life lost by premature mortality – YLL: Erken ölüm nedeniyle kaybedilen yaşam yılları

Yorum yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.